Kirkebøker for Støren prestegjeld

Kirkebøkene (ministerialbøkene) for Støren prestegjeld i Sør-Trøndelag går tilbake til 1690 og omfatter - i ulike perioder - sognene Støren, Budal, Soknedal og Horg. Avskrift av deler av disse bøkene presenteres her i delvis konsentrert form.
Avskrift for Støren 1690-1700 og Soknedal 1696-1708 er utført av Jan Ove Larsen, Soknedal.
Avskriftene er bare delvis korrekturlest, så feil kan forekomme.
Rettelser og andre kommentarer mottas med takk!

  Støren kirke

Støren kirke


Støren sogn

Dåp Konfirmasjon Vielser Gravfestelser Introduserte
1690-1700   1690-1700 1690-1700 1690-1700
1701-1720   1701-1720 1701-1720 1701-1720
1721-1740   1721-1740 1721-1740 1721-1740
1741-1760 1747-1760 1741-1760 1741-1760  
1761-1774 1761-1774 1761-1774 1761-1774  
1775-1787 1775-1787 1775-1787 1775-1787  
  1788-1800 1788-1798 1788-1800  
      1801-1815  


Budal sogn

Kronologisk Dåp Konfirmasjon Vielser Gravfestelser
1754-1764 1788-1800 1791-1804 1788-1798 1788-1800
1765-1774 1801-1815     1801-1815
1775-1784 1816-1830     1816-1830
1785-1790 1831-1842     1831-1842


Soknedal sogn

Dåp Vielser Gravfestelser  
1696-1708 1696-1708 1696-1708  
1709-1720 1709-1720 1709-1720  
1721-1730 1721-1730 1721-1730  
1731-1740 1731-1740 1731-1740  
1741-1760 1741-1760 1741-1760  
1761-1774 1761-1774 1761-1774  
1775-1787 1775-1787 1775-1787  
    1788-1800  


Horg sogn

Dåp Vielser Gravfestelser  
  1747-1760 1747-1760  
  1761-1774 1761-1774  
  1775-1787 1775-1787  

Tilbake til slektssidene dagfinn.refseth@gmail.com, 27.08.2008