Kirkebok for Støren prestegjeld

Trolovede og copulerede i Støren sogn 1788-1798

Støren 1788

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
- 21.02.1788 Knud Pedersen Schorvold Marit Estensdatter Solem
24.02.1788 13.03.1788 Enkemand Halvor Henriksen Tilset Dorthe Eliasdatter Rogstad
16.03.1788 08.04.1788 Jon Ingebrigtsen Godøyen Kirstie Andersdatter Bones
16.03.1788 14.04.1788 Sivert Andersen Sneen Siri Jensdatter Vold
06.04.1788 24.04.1788 Jon Andersen Lille-Biørgen Marit Jonsdatter Røttum
25.05.1788 12.06.1788 Anders Estensen Halgut Berit Olsdatter Hugdal
15.06.1788 18.07.1788 Tambour Henrik Olsen Tilset Enke Marit Olsdatter Rogstad
06.07.1788 - Ole Ingebrigtsen Øver Øyen Enke Giertru Arnsd. Volland
13.07.1788 16.10.1788 Enkemand Anders Arntsen Brelie Beret Christiansdatter Bones
- 15.10.1788 Hr. Johan Mølman Lysholm, Kiøbmand i Tronhiem Provst Fabricii næst ældste Datter Jomfrue Cecilia Catharina Fabricius

Støren 1789

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
08.02.1789 05.04.1789 Enkemand Roald Jonassen Godøyen Enke Ingri Olsd. Røsbiørgen
- 12.02.1789 Hr Carsten Roos, Kiøbmand i Christiansund Provst Fabricii sidste Datter Jomfrue Magdalena Brun Fabricius
08.03.1789 ??.03.1789 Iver Nielsen Soknes Enke Giertrue Christiansd. Bones
12.04.1789 05.07.1789 Iver Jonsen Røttum Siri Andersd. Engen
12.04.1789 04.06.1789 Jon Mentzen Schorvold Beret Eriksdatter Storøe
13.04.1789 02.06.1789 Christopher Sivertsen Krigsvold Marit Hansdatter Mychlingen
26.04.1789 02.07.1789 Anders Arntsen Gorset Enke Else Arntsdatter Refset
07.06.1789 14.06.1789 Rasmus Andersen Backen Karie Pedersdatter Schierlie
14.06.1789 25.06.1789 Lars Jensen Schierlie Ane Pedersdatter Øyen
- 02.07.1789 Haldor Jacobsen Vinsnes Doret Pedersd. Budal
05.07.1789 - Tosten Arntsen Moen Marit Larsdatter Sørtøme
- 13.10.1789 Enkemand Even Arntsen Hoxeggen Karie Ingebrigtsd. Solem

Støren 1790

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
25.03.1790 04.04.1790 Arnt Olsen Hage Anika Olsd. Volland
18.04.1790 24.05.1790 Joen Arntsen Amdal Ingeborg Hansdatter Schorvold
30.04.1790 22.06.1790 Henrik Andersen Aunum Ingeborg Halvorsd. Røttum
09.05.1790 20.06.1790 Eric Ericsen Storøe Ingeborg Andersd. Bones
26.05.1790 - Lars Joensen Klet Ane Rolfsd. Moe
30.05.1790 01.07.1790 Enkemand Elias Eriksen Spieldet Enke Maren Hansd. Socknes
13.06.1790 - Henrik Pedersen Aunum Beret Arntsdatter Amdalsvolden
07.11.1790 - Niels Vinsmælen Marit Bersvendsd. Hage

Støren 1791

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
06.02.1791 14.03.1791 Ole Nielsen Hugdal Kari Arntsdr. Kvilvangen
13.02.1791 17.03.1791 Ole Larsen Røning Beret Andersdr. Vold
06.03.1791 31.03.1791 Enkmd. Lars Pedersen Socknes Marit Olsdr. Spieldet
06.03.1791 24.03.1791 Lars Stephensen Moe Marit Ingbregtsdr. Øyen
- 10.04.1791 Ole Gabrielsen Krogstad Anette Larsdatter Hovien
05.06.1791 07.07.1791 Enkmd. Ingbrigt Pedersen Hage Enke Mali Olsdr. Schjerlie
13.06.1791 20.06.1791 Arent Ericksen Hage Beret Ericksdr. Bonesvolden
16.06.1791 samme dag Ole Arentsen Schjerlie Siri Jonsdr. Hugdal
22.06.1791 23.06.1791 Ole Arents. Foss Siri Knudsdr. Schorvold
10.07.1791 - Lensmand Arent Arents Foss Ingbor Pedersdr. Socknes
10.10.1791 13.10.1791 Christian Olsen Spieldet Lusi Olsdr. Stormælen
01.11.1791 28.12.1791 Enkmd. Peder Olsen Rognes Beret Stephensdr. Moe
15.11.1791 29.05.1792 Eric Andersen Estenstad Siri Arentsdr. Øyen
26.12.1791 29.05.1792 Elling Thomasen Rogstad Marite Olsdr. Rogstad

Støren 1792

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
02.02.1792 01.03.1792 Jens Jensen Folstad Eli Olsdr. Sagflotten
11.02.1792 22.03.1792 Halvor Andersen Røttum Siri Olsdr. Rogstad
26.02.1792 15.03.1792 Enkmd. Halvor Henricksen Tildset Ingbor Jensdr. Vold
04.03.1792 29.03.1792 Arent Arents. Folstad Siri Evensdr. Rogstadøyen
29.04.1792 11.06.1792 Ole Arentsen Frøset Marit Olsdr. Moe
30.05.1792 21.06.1792 Sivert Jensen Gynild Enke Ingbor Arntzdr. Rogstadøyen
07.07.1792 11.10.1792 Eric Ericksen Rogstad Eli Thomasdr. Rogstadrøningen
15.09.1792 18.10.1792 Enkmd. Svend Jacobsen Refset Marit xtiansdr. Aunum
30.09.1792 27.12.1792 Eric Andersen Aunum Marit Jensdr. Tilset
30.09.1792 02.11.1792 Peder Andersen Aunum Ingri Pedersdr. Grytdal
30.09.1792 - Anders Monsen Bones Ingborg Larsdr. Aasen??
26.12.1792 30.06.1793 Ole Taraldsen Enlie Ingbor Evensdr. Hoxeggen
26.12.1792 - Ole xtensen Rognes Kari Jonsdr. ibid.
26.12.1792 20.03.1793 Iver Nilsen Rognes Ingri Nilsdr. Grytdal

Støren 1793

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
10.02.1793 24.03.1793 Ole Jonsen Røttum Kari Roaldsdr. Godøyen
10.03.1793 18.03.1793 Arnt Ericksen Broen Marit Estensdr. Moum
- 20.03.1793 Ole Estensen Solem Maret Ericksdr. Bonesvolden
01.04.1793 - Peder Arntsen Sæter Doret Pedersdr. Grytdal
02.04.1793 21.05.1793 Enock Jonsen Spieldet Kari Ericksdr. Evjen
14.04.1793 27.05.1793 Lars Larsen Rogstadgrinden Maret Olsdr. Bjørgen
21.05.1793 23.06.1793 Lars Larsen Valdum Enke Ingborg Stephensdr. Moe
- 20.06.1793 Ellef Hansen Sætereng Beret Pedersdr. Enodden
20.06.1793 20.06.1793 Absalon Olsen Bones Else Jonsdr. Rognes
22.09.1793 09.10.1793 Halvor Andersen Ruttum Enkmd. Golla Olsdr. Biørgen
22.09.1793 05.03.1794 Iver Monsen Lien Marit Arntsdr. Hugdal
13.10.1793 21.04.1794 Ole Hansen Aasenhuus Enke Marit Ericksdr. Øyegrinden
31.10.1793 31.10.1793 Peder Mentzen Aunum Enke Siri Jensdr. Sneen
29.12.1793 10.03.1794 Lars Jonsen Øyen Marit Bordsdr. Krogstad

Støren 1794

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
13.03.1794 samme dag Arngrim Jonsen Folstad Dorthea Larsdr. Rønningen
- 20.03.1794 Ingbregt Jonsen Rognes Gundil Pedersdr. Øyen
31.03.1794 samme dag Jon Olsen Steenbroen Ane Evensdr. Lillehugdal
21.05.1794 samme dag Jon Olsen Sneen Kari Jonsdr. Vold
25.05.1794 06.10.1794 Haldo Evensen Øyen Ingbor Olsdr. Sagen
23.06.1794 samme dag Enkmd. Enock Jonsen Broutmoen Ingborg Pedersdr. Hægvold
27.12.1794 27.05.1795 Ole Thomasen Bones Marit Roalsdr. Refset

Støren 1795

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
27.02.1795 samme dag Rolv Ellingsen Rogstad Kari Halvorsdr. Røttum
04.03.1795 samme dag Jon Evensen Røttum Golla Ingbregtsdr. Øyen
26.03.1795 samme dag Peder Thomasen Frøset Ingbor Jonsdr. Hugdal
09.04.1795 samme dag Jon Roaldsen Refset Ingborg Roaldsdr. Godøyen
29.06.1795 28.12.1795 Peder Halvorsen Vold Kari Hansdr. Øyegrinden
09.08.1795 28.12.1795 Peder Nilsen Rognes Barbro Ingbregtsdr. Røsbjørgen
06.09.1795 22.10.1795 Enkmd. Ole Arentsen Schjerlie Ingborg Ingbregtsdr. Øyen
11.10.1795 29.12.1795 Anders Mentsen Aunum Marit Estensdr. Solem
26.12.1795 09.06.1796 Jon Ericksen Bonesvold Beret Arenzdr. Rognes

Støren 1796

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
30.03.1796 samme dag Lars Sejers. Belsaas Else Olsdr. Rogstad
09.04.1796 23.06.1796 Enkmd. Ole Absalons. Bonæsbroen Ingri Arntsdr. Bonæs
10.04.1796 26.05.1796 Hans Anders. Halgut Ane Fastesdr. Hugdal
06.06.1796 samme dag Jens xtiansen Refset Beret Roaldsdr. Godøyen
07.06.1796 08.06.1796 Anders Ingbrigtsen Eggen Marit Nilsdr. Hugdal
26.07.1796 - Enkmd. Johan Jensen Søbstad Ingbor Svendsdr. Schorvolden
- Copul. i Melhuus Præstegield
01.11.1796 12.06.1797 Ole Bersvends. Schjerlie Siri Pedersdr. Volden
26.12.1796 18.04.1797 Jon Roaldsen Øyen Ingborg Gundersdr. Bræcken

Støren 1797

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
31.12.1796 28.04.1797 Ole Roaldsen Refset Giertru Ingbregtsdr. Kielden
06.04.1797 samme dag Elling Olsen Rogstad Gurru Andersdr. Vold
17.04.1797 25.05.1797 Eric Olsen Schiervold Enke Ingri Olsdr. Volland
23.04.1797 22.06.1797 Even Pedersen Gunnes Beret Ericksdr. Lunden
21.05.1797 22.06.1797 Nils Larsen Lille Biørglycken Ane Knudsdr. Foldstad
05.06.1797 19.06.1797 Rasmus Rasmusen Rogstad Maret Olsdr. ibid.
08.10.1797 15.06.1798 Anders Larsen Biørglycken Jørran Evensdr. Rogstadøyen
20.10.1797 samme dag Ingbrigt Pedersen Røttum Ane Olsdr. Røttum
29.10.1797 08.01.1798 Christian Pedersen Moeslycken Marit Eliasdr. Tilset
27.12.1797 01.03.1798 Arnt Gundersen Øyen Randi Ellingsdr. Sæter

Støren 1798

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1798 22.03.1798 Lars Jonsen Røttum Ane Stephensdr. Moe
18.02.1798 28.03.1798 Lars Andersen Bones Gurru Hansdr. Dyrvold
18.02.1798 29.03.1798 Jens Henricksen Foldstad Golla Evensdr. Øyen
08.03.1798 samme dag Ole Christiansen Aunum Else Jonsdr. Røttum
05.04.1798 30.04.1798 Bernt Ericksen Vold Brynild Mickelsdr. Moum
09.04.1798 samme dag Thore xtensen Solumsvold Kiersti Baardsdr. Krogstad
12.04.1798 samme dag Tambur Erick Olsen Støren Kiersti Larsdr. Socknes
29.04.1798 28.05.1798 Lars Nilsen Rogstad Ingbor Olsdr. Gylland
20.05.1798 21.06.1798 Jon Olsen Foldstad Ingborg Henricksdr. Foldstad
27.05.1798 10.06.1798 Peder Evensen Rogstad Gundil Andersdr. Schorvold
29.05.1798 samme dag Eric Andersen Lycken Randi Arntsdr. Brauten
02.07.1798 samme dag Even Pedersen Socknes Kari Menzdr. Gundilsøyen
17.09.1798 samme dag Stephen Pedersen Krogstad Golloug Eliasdr. Broen
04.10.1798 samme dag Arnt Stephensen Moe Maret Estensdr. Spieldet
07.10.1798 - Jens Larsen Lille Biørglycken Ingborg Ericksdr. Tildset
11.10.1798 samme dag Ole Ericksen Krogstad Kiersti Rasmusdr. Tangen
27.12.1798 - Enkemand Jon Pedersen Socknes Kari Ericksdr. Bonesvold

Oversikt