Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1761-1774, Soknedal

1761  1762  1763  1764  1765  1766  1767  1768  1769  1770  1771  1772  1773  1774

 

Døpte 1761

Dato Navn Fars/foreldres navn
18. jan. Siri Ole Aasenhuus
  Kierstie Anders Brek
22. feb. Johan Siur Lykken
  Kolbanus Knud Somervold
28. feb. Kari Siver Eriksøn Solum
15. mars Arent Erik Hage
  Ole Elling Kiøtterøe
  Ingebor Ole Estenstad
5. april Ole Even Sagen
  Oloug Tarald Garlien
  Oloug Arent Anshuus
  Siri Arent Solberg
17. april Jens Jens Dragset
27. april Ole Niels Lium
11. mai Endre Joen Biørgen
14. juni Marit Even Berg
21. juni Siri Peder Anshuus
  Inger Erik Holte
2. juli Arent Niels Estenstad
12. juli Ole Lars Vollum
2. aug. !! (sønn) Ingebregt Kiønnum
  Kari (uægte) Iver Hage
9. aug. Anders Jens Gynild
23. aug. Joen Joen Sleten i Renboe
6. sept. Ole Ingebregt Frøset
  Guru Ole Øgdal
  Berit Arent Birkaas
29. sept. Ingebregt Joen Garlien
  Kierstie Ole Bjorset
  Inger Bersvend Frøset
25. okt. Siri Ole Eggen
  Siri Ole Joensen Skain
1. nov. Endre Joen Nyehuus
15. nov. Esten Niels Biorset
  Berit Niels Merke
  Maren Ole Hougen
22. nov. Arent Joen Biørgbakken
  Siri Erik Hofshougen
27. des. Mette Ole Fossum

Døpte 1762

Dato Navn Fars/foreldres navn
6. jan. Marit Henrik Vagniloune
  Berit Rasmus Somervold
31. jan. Jens Endre Fossum
  Peder Anders Broen
  Knud Arnt Norsolberg
  Marit Joen Sætermælen
  Goloug Peder Solum
7. feb. Erik Erik Akerlien
  Siri Ole Aarhougen
7. mars Randi Arent Hanshuus
21. mars Esten Erik Præsthuus
  Jon Roald Vagnild
  Berit Niels Timeraas
  Ragnil Ole Borset
28. mars Berent Niels Frøset
8. april Siri Peder Gilset
25. april Ole Ole Præsthuus
  Randi Christopher Hovsbakken
20. mai Ole Lars Solberg
23. mai Elie Even Fluttum
31. mai !! (datter) Esten Solum
13. juni Siver Jens Solberg
4. juli Giertrue Ingbregt Støver
18. juli Knud Arent Sætter
8. aug. Siri Tarald Enlien
22. aug. Kari Peder Solum
  Ragnild Jon Guldvog
5. sept. Guru Ole Øgdal
  Kari Ole Sundlien
  Kiersti Jon Fossum
26. sept. Siri Anders Brek
  Berit Erik Hage
  Marit Ellev Kiøtterøe
29. sept. Kiersti Haldor Liløgdal
17. okt. Ellev Knud Røe
  Ole Arent Bierkaas
  Hans Arent Gorset
  Siri Endre Guldvog
  Kari Erik Øfsthuus
  Berit (uægte) Niels Sundlien
31. okt. Ole Peder Aasen
  Kiersti Ellev Holte
1. nov. Anne Ellend Sæter
7. nov. Siver Peder Hanshuus
  Ingbor Ole Anshuuslykken
21. nov. Ingbor Arent Borset
19. des. Elie Mons Lien

Døpte 1763

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Siver Henrik Lien
2. jan. Ole Even Lien
  Ole Arent Hugaas
  Hans Siver Bierkaas
16. jan. Siver Arent Vagnild
  Brynild Jens Bordal
30. jan. Peder Arent Sætermælen
  Halvor Ellev Lykhougen
  Oloug (uægte) Rasmus Metlien og Kari Vollum
13. feb. Peder Ole Anshuus
  Ouden Bersvend Holte
27. feb. Siver Arent Sør Solberg
13. mars Kari Peder Tornes
  Inger Knud Nyehuus
22. mai Ole Ingbregt Bordal
19. juni Berent Erik Akerlien
  Lars Jon Brekøyen
2. juli Roald (uægte) Lars Garlien
21. juli Anders (uægte) Arent Niels. Steenaas
24. juli Ole Jon Nyehuus
31. juli Marit Halsteen Østhuus
21. aug. Siri Erik Hovhougen
11. sept. Kari Niels Støver
25. sept. Arent Even Hoxeggen
2. okt. Peder Even Sveum
  Ingri Bergsvend Frøset
30. okt. Iver Jon Lien
6. nov. Ole Erik Huustoft
  Mette Peder Hanshuus
27. nov. Ole Siver Moen
  Niels Niels Estenstad
25. des. Siver Ingbregt Frøset

Døpte 1764

Dato Navn Fars/foreldres navn
8. jan. Peder Ole Aasenhuus
22. jan. Haldor Even Sagen
29. jan. Gunild Anders Hougen
19. feb. Ole Berent Klokker
  Berit Arent Solberg
  Siri Niels Frøset
4. mars Erik Erik Præsthuus
  Berent Peder Vollum
  Siri Lars Solberg
18. mars Even Ole Fossum
  Anne Tollev?? Fluttum
25. mars Arent Jens Dragset
  Siver Even Fluttum
  Esten Anders Berg
  Ole Ole Jons. Estenstad
  Kiersti Ellev Holte
  Marit Ole Eggen
23. april Ole Arent Anshuus
6. mai Endre Endre Fossum
  Ole Endre Fossum
24. juni Ole Peder Solum
22. juli Jon Jens Broen
12. aug. Guri Jens Gynild
19. aug. Kari Niels Garliemoen
  Siri Ole Bierkset
  Ingbor Peder Fossum
16. sept. Ole Ole Skolemester
  Siri Anders Lykhougen
  Marit Anders Brek
23. sept. Jørgen Ole Bierkset
21. okt. Peder Arent Sætermælen
  Kari Tarald Garlien
4. nov. Berit Niels Bierkset
2. des. Marit Erik Hofshougen
  Ragnild Peder Aasen
16. des. Kiersti Endre Fossum
  Ingbor Erik Akerlien

Døpte 1765

Dato Navn Fars/foreldres navn
6. jan. Kari Jens Solberg
2. feb. Gjertrue Arent Gorset
17. feb. Ingebregt Ole Øgdal
24. feb. Anders Ole Borset
  Maren Ole Solberg
10. mars Jens Arent Solberg
  Brynild (datter) Ingbregt Staverlykken
24. mars Anne Ellev Kiøtterøe
31. mars Even Jon Fossum
5. april Iver Mons Lien
7. april Dorthe Brynild Solum
21. april Jens Ole Bordal
  Beret Ole Bordal
  Ingebor Ole Hougen
19. mai Niels Ole Aarhoug
  Ole Ingbregt Støver
  Ingebor Peder Gildset
30. juni Siri Ole Sundlien
21. juli Beret Arent Setter
11. aug. Henrik Jon Solum
22. sept. Erik Ingbregt Øfsthuus
  Ingri Anfind Ershuus
29. sept. Ingri Arent Borset
10. nov. Knud Anders Hasselbraut
15. des. Siri Anders Estenstad
  Marit (uægte) Jon Tambour
26. des. Ole Jon Vagnildoune

Døpte 1766

Dato Navn Fars/foreldres navn
26. jan. Ole?? Peder Øfsthuuslykken
  Randi Rasmus Metlie
23. feb. Ole Bergsvend Sneen
  Niels Erik Hof
  Erik Ingbregt Frøset
  Ole Ole Bierkset
  Lars Rasmus Røe, Forældrene ere kun trolovede
2. mars Haldor Erik Dragset
16. mars Arent Joen Biørgbakken
20. april Lars Knud Steenbroen
  Siver Arne Sør Solberg
27. april Esten Anders Berg
4. mai Jon Jon Tambour
19. mai Anders Even Sveum
1. juni Ole Arne Vagnild
15. juni Even Jon Fossum
  Marit Jens Brekøyen
  Randi Elling Sætter
24. juni Kari Jens Hof
  Jon Ole Bierkset
17. aug. Kierstie Jens Bordal
7. sept. Erik Anders Lykken
28. sept. Berent Niels Frøset
19. okt. Siver Peder Haanshuus
26. okt. Ole Erik Agerlie
9. nov. Kierstie Niels Stafrum
30. nov. Arne Jens Broen
  Jens Ole Fossum
26. des. Ole Ellev Holten
  Bergsvend Lars Solberg
  Oloug Anders Brek

Døpte 1767

Dato Navn Fars/foreldres navn
6. jan. Joen Ole Hagen
  Ingrie Jon Solum
18. jan. Ole Ingbregt Støver
  Ingbor Tarald Garlie
2. feb. Marit Jon Huustoft
  Kierstie Ole Aasenhuus
8. feb. Guru Peder Solum
1. mars Jon Even Sagen
22. mars Knud Erik Præsthuus
  !! (datter) Jens Dragset
29. mars Ole Ole Løkken
  Marit Siver Sundliesetter
  Peder Ingbregt ??
  Ole Ellev Holten
12. april Ragnild Anders Aasen
19. april Jens Even Hoxeggen
20. april Bryniold Henrik Lien
7. juni Marit Niels Bierkset
14. juni Jon Endre Fossum
24. juni Esten Siver Solum
  Guru Peder Anshuus
28. juni Ole Jens Solberg
12. juli Kiersti Lars Eenlie
9. aug. Michel Siver Bierkaas
  Siri Anders Skain
23. aug. Siri Erik Dragset
1. nov. Erik Anders Hasselbraut
  Arnt Rasmus Røe
  Siri Ole Sundlie
25. des. Kierstie Ole Præsthuus
26. des. Ole Ole Øgdal
  Giertrud Ole Øgdal
  Ole Arne Estenstad
  Ingere Arne Eggen, Forældrene kun trolovede

Døpte 1768

Dato Navn Fars/foreldres navn
24. jan. Kari Brønjold Solum
31. jan. Joen Rolf Hugdal
7. feb. Mette Arnt Hof
6. mars Ole Knud Bierkset
20. mars Ole Ingbregt Støverløkken
  Iver Jon Sætermælen
  Esten Arent Borset
  Even Siver Moen
  Anne Siver Moen
17. april Ellev Ole Aarhoug
12. mai Ingbregt Ole Solberg
23. mai Siver Niels Lium
  Karen Halsteen Øfsthuus
17. juli Hans Lars Liahougen
7. aug. Lars Ingbregt Støverhougen
  Guri Ingbregt Støverhougen
  Niels Ole Birkset
28. aug. Iver Iver Gildset
  Kiersti Erik Agerlien
9. okt. Ingri Joen Vagnildøfnet
23. okt. Ole Ole Løkken
  Giertrud Anfind Ertshuus
  Ole (uægte) Arent Ols. Ertshuus, Guru Jonsdr. Broen
30. okt. Arn Jon Amdal
13. nov. Ole Even Ertshuus
27. nov. Ole Jon Lien
  Mathias Anders Estenstad
4. des. Siri Arent Solberg
26. des. Inger Einer Vollum

Døpte 1769

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Giertrud Ingbregt Frøset
8. jan. Joen Rasmus Metlie
  Ingbor Knud Fluttum
  Siri Bergsvend Holte
15. jan. Jens Peder Honshuus
12. feb. Jens Jens Bordal
  Lars Siver Sundliesetter
26. feb. Joen Ingbregt Støver
  Ole Ingbregt Gunild
  Inger Arent Eggen
  Guru Anders Brekk
  Guru (uægte) Mikel Ols. Anshuus, Lisbet Jonsdr. Aasenhuus
12. mars Jens Jens Solberg
  Guru Joen Huustoft
24. mars Ole Even Hoxeggen
  Ingbor (uægte) Ole Siversen Solberg, Kiersti Lien
Forældrene vare endda ikke trolovede, men barnet blev af Hr. Ole Lie døbt for ægte par forsikring, at Forældrene vilde ægte hverandre, hvorfor Hr. Lie bliver holt ansvarlig for denne forretning, da den skeede uden mit vidende og Samtykke
25. mars Ole Siver Bierkaas
  Ingri Erik Dragset
2. april Arne Siver Holte
  Siri Ole Eggen
21. april Marit Even Sveum
15. mai Marit Ole Øgdal
  Ingri Jens Hof
  Beret Peder Solum
9. juli ?? Endre Erik Hofshougen
  Beret Ole Fossum
23. juli Ole Lars Solberg
6. aug. Kari Anders Skain
10. sept. Marit Lars Hofsmoen
17. sept. Gudmund Arne Vagnild
  Giertrud Jens Gynild
1. okt. Eli Ingebreth Styverlycken
1. nov. Gurie Tarald Aas
19. nov. Joen Jens Broen
3. des. Henrik Joen Solum
  Karie Anders Anshuus
  Sigrie Bergsvend Øgdal
  Gunild (uægte) Arne Sivertsen Vagnild, Marit Sivertsdatter Berg
10. des. Amund Arent Anshuus
  Ingebor Rasmus Røe
  Beret Arne Lillebordal
17. des. Mette?? Christopher Kiøtterøe
26. des. Ole Anders Hasselbrout
  Marit Erik Præsthuus

Døpte 1770

Dato Navn Fars/foreldres navn
21. jan. Anders Niels Birkset
  Marit Ole Steenbroen
  Ellie Sivert Solum
11. feb. Beret Bersvend Sneen
18. mars Knud Niels Støver
  Haldor Ole Sundset
1. april Even Even Saugen
29. april Sivert Berent Bordal
27. mai Karie Sivert Gynild
17. juni Dorthe Jens Berg
2. juli Ingebor Iver Gildset
12. aug. Endre Erik Hoffshougen
  Knud (uægte) Otter Knudsen Hasselbrout, Gunil Pedersdr. Storøyen
2. sept. Ellie Ellev Holte
16. sept. Gurie Ole Aasenhus
29. sept. Niels Arne Gorset
  Ingebor Anders Birkset
30. sept. Erik Arne Hoff
1. nov. Ingrie Arne Ertzhus
4. nov. Haldor Ole Solberg
  Marit Knud Birkset
18. nov. Erik Joen Garliemoen
23. des. Ole Anfind Ertzhuus
  Marit Erik Agerlien

Døpte 1771

Dato Navn Fars/foreldres navn
13. jan. Berit Arent Borset
  Sirie Endre Fossum
  Guru Niels Anshuus
27. jan. Ole Ole Aarhaug
  Giertrud Peder Øfsthusløkken
  Marit Anders Estendstad
10. feb. Peder Brynild Solum
  Berit Ole Soelberg
17. feb. Ingebregt Ingebr. Støver
3. mars Sivert Sivert Holte
  Ole Arne Soelberg
  Oloug Ole Lykken
  Kirstie Ingebr. Frøset
7. april Karie Even Sveum
9. mai Ingebor Sivert Moen
20. mai Ole Joen Huustoft
16. juni Marit Arent Gaarset
30. juni Lars Ingebr. Øyen
14. juli Anders Svend Budal
  Henric Joen Øfnet
  Ingrie Even Ertzhuus
11. aug. Marit Eric Hofshaugen
18. aug. Berent Niels Frøset
  Peder Rasmus Røe
  Randie Anders Anshuus
1. sept. Ole Joen Bierke
15. sept. Sirie Arne Vagnild
  Beret Einer Vollum
29. sept. Bersvend Ingebr. Støver
  Ole Ole Eggen
13. okt. Ole Anders Schain
3. nov. Kirsti Rasmus Metlie
1. des. Sirie Joen Hugdahl
  Randie Joen Amdal
  Oloug Endre Berg
15. des. Iver Knud Eggen
  Ingebregt Arne Hugdahl
22. des. Beret Jens Hof
26. des. Joen Jens Broen
  Endre Endre Vollum

Døpte 1772

Dato Navn Fars/foreldres navn
5. jan. Randi Peder Hanshuus
26. jan. Ole Taral Aas
16. feb. Peder Anders Hasselbrout
1. mars Hans Arnt Sveum
  Sirie Arnt Eggen
22. mars Peder Sivert Bierkaas
29. mars Ole Joen Solum
  Ane Ole Fossum
12. april Ingebrigt Ole Øgdal
  Marit Joen Hugaas
20. april Olaug Ole Holte
24. mai Ingrie Jens Soelberg
18. okt. Ole Joen Haugen
1. nov. Ole Erik Bræken
  Anne (uægte) Arn Pedersen Storøyen, Brit Støver
22. nov. Gunil Arnt Vagnild
25. des. Ingebor Ole Sundsæt

Døpte 1773

Dato Navn Fars/foreldres navn
17. jan. Ole Anders Skain
  Ole Arnt Lille Børdal
  Joen Erik Skierlien
  Marit Sivert Solum
  Gjertrue Bersven Øgdal
7. feb. Sigrie Ole Løken
7. mars Karie (uægte) Ingebor Støverhaugen, foregiver at være besovet af Jens Hof
21. mars Olau Anders Bræk
  Kierstie Bersven Sneen
4. april Brønnille Siver Holte
8. april Ellev Christopher Kiødtrøe
11. april Marit Erik Hofshaugen
18. april Arn Joen Aunet i Renneboe
25. april Gurue Bernt Børdal
30. mai Ole Iver Gildsæt
20. juni Karie Ingebrigt Vagnil
  Gjertrue Ole Soelberg
11. juli David Albrigt (uægte) Albrigt Nurnberg, Giertrue Pedersd. af Tronhiem
3. okt. Kjerstie Niels Hof
10. okt. Karie Siver Gynil
24. okt. Marit Peder Aas

Døpte 1774

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Else Brøngyl Solum
16. jan. Ingebor Ole Soelberg
13. feb. Olaug Endre Berg
27. feb. Anne Joen Lien
  Gjertrue Anfind Ertshus
6. mars Gjertrue Joen Hustoft
25. mars Lars Joen Haugen
  Marit Erik Agerlien
27. mars Sivert Arnt Lien
3. april Arnt Even Hugseggen
10. april Bernt Niels Støver
12. mai Henrik Erik Dragsæt
  Joen Joen Dragsæt
12. juni Marit Einer Vollum
24. juli Sivert Jens Hof
  Ingebrigt Arne Storhugdal
  Arne Arne Storhugdal
14. aug. Marit Erik Præsthus
  Karie (uægte) Ole Olsen Haugen, Ingebor ibid.
4. sept. Ingebrigt Ingebrigt Frøsæt
  Marit Even Ertshus
18. sept. Arne Knud Birksæt
2. okt. Erik Ole Løkken
23. okt. Giertrue Ole Fossum
6. nov. Anders Rasmus Røe
  Sirie Ole Øgdal
13. nov. Hans Even Sveum
27. nov. Niels Joen Frøsæt
  Joen Jørgen Hugdal
  Gurue Taral Aas
  Ingrie Joen Øfnet
4. des. Brønil Michel Hugsæggen
18. des. Anfind Jens Soelberg

Oversikt Neste (1775-1787)