Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Støren sogn 1690-1700

Vielser 1690

Dato Brudgommens navn Brudens navn
03.01.1690 Joen Evensen LilBiørjen Gunil Joensdaatter
26.10.1690 Monsr Olluf Hartvigsen Maren Lætt
02.11.1690 Oluff Pedersøn Øyen Elen Siursdatter
09.11.1690 Rasmus Larsøn Lycken Berit Joensdatter
09.11.1690 Oluff Arnsen Biørjen Berit Haftorsdatter
28.12.1690 Esten Asbiørsen Skelien Guru Ingbritsd.
28.12.1690 Siur Joensen Sognes Berit Arnsd.

Vielser 1691

Dato Brudgommens navn Brudens navn
14.06.1691 Jens Andersen Schjøller Magnille Ærlandsdatter
11.11.1691 Olle Siursen Skomager Anne Ericksdatter
29.12.1691 Stephan Larsøn Ramstad Kari Ingbretsdatter
29.12.1691 Elias Oluffsen Bruholdt Ingeborig Olufsdaatter

Vielser 1692

Dato Brudgommens navn Brudens navn
03.01.1692 Lars Joensen Bones Marit Oluffsdatter
16.04.1692 Olluf Pedersen Ingeri Olsdatter Sognæs
28.12.1692 Anders Pedersen Wold Maritte Sjursdatter Krogstad
29.12.1692 Larids Oudens Einlien Christj Ingebrigtsdatter
29.12.1692 Peder Siursen Folstad Cary Andersdatter

Vielser 1693

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.01.1693 Aren Jensøn Guru Jonsdatter Wold
29.03.1693 Joen Oluffsen Folstad Beritt Joensd
25.06.1693 Mentz Pedersen Ounom Berith Gundersdatter
29.12.1693 Olluf Jonds Amdal Maritte Joensdatter Hage

Vielser 1694

Dato Brudgommens navn Brudens navn
26.12.1694 Niels Iversen Refset Maritte Estensd.

Vielser 1695

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.02.1695 Nils Jonson Folstad Maritte Olsdatter Gyllum
03.04.1695 Monsr: Joritz With Anna Christina Pedersd. Schelderup
02.06.1695 Nils Olsen Boenæs Jertru Iversdatter
11.08.1695 Oluf P. Rønningen Ingbor E??

Vielser 1696

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1696 Live Pedersen Gunnild Skelien
01.01.1696 Ingebrigt Olsen Cirstj Olsd. Boenes
16.02.1696 Esten Jensøn Wold Gundersd. Ounum
02.06.1696 Anders Sjurson Rønningen Gunnild Olufsdatter Wold
05.07.1696 Joen Joensen Rognæs Elj Olsdatter Rottum
29.12.1696 Ole Joensen Hungrøe Cari Olsdatter
29.12.1696 Hafthor Olsen Dorete Mortensd. Huchdalen

Vielser 1697

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1697 Peder Jonson Sognes Gølou Arnsdatter
06.01.1697 Knud Pedersen Øyen Gunild Hafthorsdatter
01.11.1697 Stephan Estensøn Moe Siri Arnsdatter
01.11.1697 Oluff Biørnsøn Folstad Ghiertru Oluffsdatter
27.12.1697 Oluf Evensen Ounum Guru Gundersdatter
28.12.1697 Arn Estensen Rognæs Marit Joensdatter
28.12.1697 Joen Joensen Hugdal Kari Olufsdatter

Vielser 1698

Dato Brudgommens navn Brudens navn
20.03.1698 Mogens Gundersøn Ounom Maritte Pedersd.
14.06.1698 Nils Jonsøn Rongnæs Ingebor Pedersd. Horrig
04.12.1698 Oluf Halvorsøn Brelien Anne Pedersdatter
27.12.1698 Svend Pedersen Rottum Malj Olsdatter

Vielser 1699

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1699 Esten Jensøn Maritte P:S: Øyen
25.06.1699 Oluf Jonsøn Holi Gunnild Jonsd. Vold
22.10.1699 Tore Estensen Solum Berithe Jonsdatter Hestflotten
05.11.1699 Elling Estensen Moe Beritte Jonsd. Cellmoen

Vielser 1700

Dato Brudgommens navn Brudens navn
21.03.1700 Niels Halvorsøn Sirj Evensdatter
01.06.1700 Nils Olsøn Hugdall Kirsten Olsdatter
24.06.1700 Esten Andersøn Kjelstad Elie Arnsdatter Folstad
25.12.1700 Peder Svensøn Schredd?? Malj Louridsd.

Oversikt Neste (1701-1720)