Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1775-1787, Horg

 

Gravfestet 1775

Dato Navn Alder
20. jan. Haftor Iversen Løeberg 84 aar
29. jan. Joen Løngstenens tvillingeBørn hjemedøbte, Henrik og Peder 3 Dage
25. mars Iver Vollebækkens S. Even 15 uger
16. april Arve Halvorsen Bye 23 aar
  Esten Nortømes hjemedøbte S. Ole 3 Dage
21. mai Gurue Ols D. Efjen 52 aar
16. juli Lægdemand Even Alexandersen 84 aar
  Joen Sørtømes D. Ingebor 1 aar 3 maan.
30. juli Gjertru Jens D. Kjelstadsveet 54 aar
6. aug. Gunder Iversen Løvaas 23 aar
  Rannej Joen D. Moesøjen 50 aar
3. sept. Lægdemand Anders Evensen 90 aar
  Anders Pedersen Nortømme 47 aar
  Erik Moesveets Søn Thomas, døde i Sængen hos Moderen 7 uger
  uægte Pigebarn n. Sirie, Moderen Karie Ols D., Faderen vides endnu ikke -
5. nov. Ingebrigt Løngens S. Ismael 6 aar
19. nov. Siri Ols D. Volleeggen, døde i Barselseng 26 aar
31. des. Anders Voldeggens S. Ole 7 uger

 

Gravfestet 1776

Dato Navn Alder
21. jan. Magnil?? Joens D. Efjen 89 aar
28. jan. Esten Ingebrigtsen Gylland 36 aar
11. feb. Karie Lars D. Løreløkken 44 aar
18. feb. Ingebor Ols D. Ramstad 58 aar
  Khristopher Løreløkkens D. Gunild 7 uger
26. feb. Monsr. Caspar With 43 aar
17. mars Ingebor Christophers D. Løresløkken 5 maaneder
31. mars Esten Løres D. Sirie 7 maaneder
19. mai Elie Eriks D. Krogstadøyen 69 aar
16. juni Stephen Løngens S. Sivert 3 uger
23. juni Gabriel Sørtøme 58 aar
13. juli Karie Ivers D. Helgemoe 67 aar
21. juli Peder Khristophersen Sørtøme 42 aar
  Iver Kielstads hjemdøbte S. Hans 3 Dage
11. aug. Karie Joens D. Lundemoe 80 aar
8. sept. Gunil Lundemoe 78 aar
  Arnt Ejnums S. Arnt 6 maaneder
27. okt. Jens Olsen Hovinsgrinden 82 aar
  Johannes Efjens D. Gurue 1 maaned
17. nov. Johannes Lunds S. Lars 3 uger

 

Gravfestet 1777

Dato Navn Alder
8. mars Berit Rolands D. Helgemoe 60 aar
  Rannej Ivers D. Rogstadøjen 37 aar
  Ingebrigt Saugløkkens Søn Joen 4 uger
25. mars Lars Midtløngens D. dødfød -
27. mars Gunille Ols D. Foshagen 87 aar
6. april Joen Arntsen Rambrout 88 aar
  Anne Lorents Dat. Fosbaken 80 aar
20. april Sirie Joens D. Løngen 70 aar
  Khristopher Løres Søn Joen 14 Dage
15. juni Even Horrigs S. Ingebrigt 12 uger
22. juni et uægte Barn -
28. juni Ingebrigt Joensen Løberg 25 aar
27. juli Niels Espaas Dat. Gioda 10 uger
27. aug. Madame Susanne Koefoed 35 aar og 8 maaned.
16. nov. Ragnil Thomas Dat. Lundemoe 33 aar

 

Gravfestet 1778

Dato Navn Alder
4. jan. Esten Nielsen Kielstad 43 aar
18. jan. Sivert Arntsen Gylland 72 aar
  Ingebor Ols D. Rogskaft 90 aar
8. feb. Marie Gulbrands D. Kielstad 87 aar
15. feb. Anders Østløngens Søn Iver 3 maaneder
1. mars Arnt Eggens Dat. Karie 1 aar
12. april Peter Krogstads D. Anne 40 uger
  Ole Løreløkkens D. Ingebor 2½ aar
15. mai Gulbrand Eggens D. Else Margrethe 7 aar
  Ejurdem Datter Karie 1½ aar
  Ole Løreløkkens Dat. Karie 1½ aar
  Even Lundemoes D. Berit 10 uger
  Joen Metømes Drengebarn dødfød -
28. juni Anders Løbergs Søn Joen 10 maaneder
12. juli Peter Sørtømes D. Karie 6 aar
19. juli Morten Larsen Helgemoe 62 aar
  Hans Krogstads Søn Esten 16 uger
26. juli Daardie Halvorsd. Brelie 73 aar
9. aug. Ole Moans Søn Peder 5 aar
  Gulbrand Krogstads S. Thosten 5 aar
  Haftor Sørtømes D. Kjerstie 1½ aar
23. aug. Iver Skiærvolds S. Iver 9 maaneder
  Baard Krogstads D. Ingebor 1 aar
30 aug. Friederik Petersen Saugløkken 22 aar
  Elias Hoviens Søn Ole 1 maaned
  Ole Moums D. Marit 1 maaned
20. sept. Gabriel Krogstads S. Angrim 12 aar
  Joen Nortømes D. Berit 3 aar
4. okt. Anders Nortømes S. Esten 1½ aar
  Arnt Eggens D. Ingrie 5 aar
18. okt. Soldat Joen Jensen Horrig 36 aar
8. nov. Anders Gyllands Søn Niels 6 aar
6. des. Ingebor Throns D. Buklev 56 aar
20. des. Iver Fosbakkens D. Giertrud 1 aar

 

Gravfestet 1779

Dato Navn Alder
10. jan. Alt Lundegierdets Søn Alt 3 aar
  Jens Lundemoes D. Marit 5 aar
  Thron Lundemoes S. Jens 3 Dage
24. jan. Hans Slaattets S. Joen 3 aar
  Erik Lundeløkkens D. Sirie ½ aar
  Khristopher Løres D. Kierstie 7 aar
  Jens Kielstads D. Karie 3 aar
31. jan. Karie Peders D. Midtløngen 14 aar
  Peder Olsen Krogstad 90 aar
14. feb. Sirie Evens D. Faas 70 aar
  Stephen Løngens Søn Sivert 1 aar
  Niels Løngens Søn Joen 3 aar
  Alt Lundegierdets Dat. Ingebor 23 uger
28. mars Haftor Arntsen Kielstad 80 aar
  Berit Arnts Dat. Vollan 78 aar
  Sejert Løngens Dat. Randie 1 aar
18. april Anders Midtløngens Søn Thosten ½ aar
25. april Menz Thoresen Vollan 45 aar
16. mai Annike Ols D. Saugbakken 65 aar
23. mai Joen Ingebrigtsen Saugløkken 22 aar
27. mai Esten Pedersen Krogstad, styrtet sig i Elven 62 aar
11. juli Peder Joensen Hovien 21 aar
25. juli Menz Vollands Søn Menz 3 uger
  Stephen Nedre Løbergs D. Elie 2 aar
1. aug. Joen Metømes Drengebarn, dødfød -
12. sept. Ingebrigt Horrigs S. Anders, hiemedøbt, døde strax -
26. sept. Peder Vollans Dat. Marit 3 aar
  Anders Østløngens D. Sirie 14 Dage
10. okt. Joen Gyllands Søn Erik 8 Dage
24. okt. Marit Lars D. Horrig 32 aar
31. okt. Arnt Løres D. Karie 3 uger
14. nov. Jacob Olsen Lien 53 aar
11. des. Marit Sørtømme 49 aar

 

Gravfestet 1780

Dato Navn Alder
1. jan. Joen Hansen Løngen 80 aar
9. jan. Joen Lunds Søn Ingebrigt 2 aar
5. mars Randie Anders D. Nortømme 28 aar
  Ole Svendsen Moagierdets Barn dødfød -
19. mars Marit Arnts D. Lium 85 aar
  Gabriel Krogstads D. Berit 5 aar
9. april Marit Peters D. Helgemoe 29 aar
30. april Even Hoviens Søn Joen, død i Sengen hos Moderen ved hendes Uforsiktighed 3 uger
14. mai Ingebor Estens D. Løngen 69 aar
16. juli Berit Ols D. Løberg druknet i Elven 27 aar
20. aug. Elling Olsen Løberg, druknet i Elven 43 aar
  Halvor Altsen Løngen 78 aar
10. sept. Ingebrigt Saugløkkens Tvillinge
Bersven og Esten
3 uger
15. okt. Bersven Rogskafts S. Ole 14 Dage
22. okt. Anders Thostensen Krogstad 41 aar
25. des. Joen Løngens D. Berit 14 Dage
31. des. Gabriel Krogstad S. Angrim 1 aar

 

Gravfestet 1781

Dato Navn Alder
18. feb. Halvor Thostensen Bye 63 aar
31. mars Jomfru Margaretha Rinderhagen 50 aar
  Arnt Rogskaftflaattens Søn Arnt 16 uger
15. april Gollau Ols D. Østløngen 88 aar
  Marikka Gabriels Dat. Nortøme 72 aar
  Esten Nortømes Søn Ole 1½ aar
  Niels Espaasens Pigebarn dødfød -
11. mai Soldat Anders Iversen Kielstad 25 aar
15. juli Margrethe Orning 85 aar
  Baar Krogstads Dat. Ingebor 2 aar
26. aug. Peder Buklevs Datter Randi hiemedøbt 3 Dage
  Sirie Ivers Dat. Grinne 93 aar
16. sept. Joen Lundemoehauens Drengebarn dødfød -
30. sept. Peder Vollans Søn Arnt 8 Dage
28. okt. Sirie Joens Dat. Buklev 35 aar
4. nov. Ole Svensen Løngens Drengebarn dødfød -
9. des. Margrete Ingebrigts D. Lund 65 aar
  Berit Lars Datter Lundeaasen 72 aar
14. des. Lars Raades Hustrue Ingebor White 55 aar
16. des. Landv. Anders Thostensen Midtløngen 31 aar
  Joen Jacobsen Lium 25 aar
26. des. Giertru Ols D. Løre 73 aar
  Joen Løngens D. Margrethe 14 Dage
  Stephen Løngens Dat. Ingebor 3 Dage

 

Gravfestet 1782

Dato Navn Alder
13. jan. Kjerstie Anfins D. Hovien 87 aar
  Et dødfød Pigebarn fra Halvor I. Metømme -
17. feb. Jørgen Olsen Bøjdevægter 72 aar
17. mars Et dødfød Drengebarn fra Joen Metømme -
  Dito Pigebarn fra Ole Foss -
7. april Ole Estensen Lund 81 aar
  Ole Joensen Løberg 22 aar
14. april Marit Estens Dat. Løngen 65 aar
5. mai Peder Olsen Vollan druknet 35 aar
9. mai Joen Rasmussen Midtløngen 62 aar
19. mai Marit Arnts Dat. Eggen 30 aar
26. mai Esten Moans Dat. Marit 9 uger
16. juni Gunil Niels Dat. Gylland 64 aar
14. juli Peder Løberg D. Sirie 13 uger
11. aug. Roal Løres Dat. Sirie 3 uger
  Anders Løbergs D. dødfød -
25. aug. Randi Halvors D. Østløngen 50 aar
  Stephen Løngens Datter dødfød -
1. sept. Marit Thores D. Lund 79 aar
  Arnt Lunds Dat. randie 3 uger
15. sept. Sirie Estens D. Byeflaatten 69 aar
23. sept. Halvor Halvorsen Brelie 46 aar
6. okt. Esten Krogstads Marit 1 aar
20. okt. Esten Nortømes S. Ole 9 uger
10. nov. Jens Pedersen Foss druknet 25 aar
17. nov. Peder Andersen Krogstad 75 aar
  Ingebor Peders D. Rogskaft 47 aar
1. des. Hille Lars Dat. Krogstad 86 aar
  Ingebor Joens D. Gylland 87 aar
22. des. Joen Andersen Løberg 70 aar
  Joen Hages Søn Jens 7 maaneder

 

Gravfestet 1783

Dato Navn Alder
23. feb. Iver Joensen ?? 56 aar
  Roal Vollums Dat. Elie 8 uger
30. mars Anne Estens Dat. Metømme 67 aar
20. april Niels Aspaas Søn Peder 9 aar
11. mai Arnt Rogskafts Søn Arnt 19 uger
25. mai Søren Larsen Sørtømme 72 aar
15. juni Angrim Østløngens Søn Ole 1½ aar
3. aug. Otter Larsen Metømme 63 aar
  Sivert Kielstads Dat. Daardie 6 uger
24. aug. Marit Arnts Dat. Moum 19 aar
21. sept. Joen Nortømmes Anders 12 aar
16. nov. Halvor Evensen Krogstad 47 aar

 

Gravfestet 1784

Dato Navn Alder
11. jan. Ole Løreløkens Even 8 Dage
15. feb. Gunil Niels D. Krogstad 83 aar
4. april Enoch Andersen Gylland 76 aar
11. april Jens Hansen Rønningen 75 aar
  Ole Lundemoeøyens Dat. Karie 5 uger
7. mai Ingebor Thostens Dat. Krogstad 53 aar
23. mai Elie Joens D. Valdum 52 aar
30. mai Ole Pedersen Rambrouts Tvillinger
Niels, Peder
5 uger
20. juni Randi Erichs D. Krogstadøyen 62 aar
11. juli Hans Krogstads Søn Stephen 2 aar
10. okt. Ingebor Ols Dat. Eggen 24 aar
31. okt. Iver Arntsen Helgemoe 65 aar
  Esten Hoviens Søn Simen 14 Dage
  Eric Løngens Søn Lars 3 uger
  Eric Rogskafts Søn Lars 4 uger
  Ole Jacobsen Eviens S. Jacob 8 Dage
14. nov. Lars Løngens S. Halvor 2 timer
  Eric Olsen Lunds Datter dødfød -
5. des. Joen Hansen Bye 61 aar
  Anne Estens Dat. Løberg 65 aar

 

Gravfestet 1785

Dato Navn Alder
1. jan. Kierstie Evens D. Lundemoe 62 aar
  Anne Ols D. Lund 53 aar
16. jan. Arnt Nielsen Løre 53 aar
30. jan. Peder Sivertsen Horggrinden 64 aar
13. feb. Ole Gyllands uægte Søn Sivert 3 uger
  Esten Høysædets Dat. Marit 4 aar
27. feb. Joen Høysædets Søn dødfød -
  Lars Eggens Søn Lars 3 maaneder
20. mars Arnt Rogskaftsflaattens D. Marit 7 aar
  Roal Løres Søn dødfød -
25. mars Roal Kielstads D. Giertrud druknet 6 aar
28. mars Hans Joensen Lyngen 48 aar
3. april Eric Johansen Sørtøme - Lægdemand 64 aar
17. april Ole Baarsen Krogstad 67 aar
  Niels Joensen Løre 30 aar
  Ole Sørtømes Søn Johannes 6 uger
1. mai Joen Hages Datter Sirie 16 uger
29. mai Jens Carlsen Sørtømme 60 aar
12. juni Christopher Schiervolds Dat. Maglie 1 aar
3. juli Ingebrigt Sivertsen Sørtøme 74 aar
  Helle Joens Dat. Moan 87 aar
  Berit Thores Dat. Vollum 47 aar
24. juli Marit Ols Dat. Lyngen 75 aar
28. aug. Kierstie Ols Dat. Lundemoe 55 aar
  Ole Lørelykkens Søn Joen hiemedøbt 2 Dage
25. sept. Ingebrigt Lundemoe Sveedets S. Even 2 Dage
23. okt. Lars Iversen Lundemoegierdet 79 aar
30. okt. Wessel Ingebrigtsen Lund 68 aar
20. nov. Margrethe Lars D. Helgemoe 67 aar
4. des. Barbroe Ols D. Horrig 75 aar
  Bersven Gyllands Esten 3 aar
18. des. Ragnil Peders D. Kieldstad 76 aar

 

Gravfestet 1786

Dato Navn Alder
1. jan. Hans Hansen fra Surendalen 8 aar
  Johannes Eviens Dat. Marit 3 aar
  Jens Øyens Datter Giertru 3 aar
15. jan. Anders Jonsen Midtlyngen 31 aar
  Ingebrigt Lyngens Dat. Helle 2½ aar
  Sivert Hoviens Dat. Giertrue 1 aar
  Mons Byes Datter Kiersti 13 aar
22. jan.?? Lars Larsen Midtlyngen 14 aar
  Peder Eviens Søn Halvor 5 aar
  Ole Rogschafts Datter Marit 2 aar
19. feb. Ole Eggens Søn Sivert 3 uger
  Ole Løris Søn Jon 7 aar
  Jon Lundemois Datter Ragnild 2 aar
  Marit Estens Datter Krogstad 93 aar
11. mars Jon Gyllands Søn Stephen 1½ aar
25. mars Jon Gyllans Søn Eric 4 aar
26. mars Jon Ingebrigtsen Krogstad lægdmske 72 aar
  Ole Estensen Lundemoe 62 aar
23. april Iver Ellevsen Vinsmælen 76 aar
  Hustrue Randi Ols Datter 78 aar
7. mai Jens Knudsen Lundeaasen 68 aar
12. mai Eric Estensen Broen 64 aar
21. mai Karie Ingebrigts D. Lund 61 aar
25. mai Et dødfød Drengebarn fra Anders Løberg -
5. juni Angrim Gyløyens D. Gurue 5 uger
25. juni Iver Schiervolds Dat. Ingebor 3 aar
16. juli Johanna Knuds Dat. Sandholt 57 aar
  Mens Nortømes S. Halvor 3 uger
  Anders Lundeaasens Søn Joen 3 uger
13. aug. Peder Krogstads Søn Jørgen 12 aar
15. okt. Ingebrigt Løris Dat. Anne 3 uger
29. okt. Karie Thores Dat. Løfaas 59 aar
5. nov. Esten Evensen Sørtøme 57 aar
  Berit Ols Dat. Sørtøme 83 aar
  Marit Lars Dat. Lund 73 aar
19. nov. Arnt Thostensen Moan 57 aar
25. des. Arnt Jensen Grinde 28 aar

 

Gravfestet 1787

Dato Navn Alder
7. jan. Jon Pedersen Løberg 73 aar
  Thron Lundemois S. Peder 8 aar
21. jan. Esten Ellevsen Moan 73 aar
11. feb. Asbiørn Lunds Søn Ole 1 aar
  Marit Jons Datter Lium 61 aar
  Et uægte Drengeb. fra Lyngen dødfød
Faderen ungk. Ole Evensen, Moderen Daardi Andersd. Lyngen
-
8. mars Giestgiver Lars Raade 51 aar
11. mars Niels Skoleholders Datter Berit 21 uger
6. april Et dødfød Drengebarn fra Roal Vollegierdet -
  Dito dødfød Pigebarn fra Ole Rogschaft -
6. mai Esten Vollands uægte Søn Ole 14 Dage
20. mai Fridric Larsen Nortøme 48 aar
  Ingebor Jons D. Lyngen 53 aar
24. juni Ellev Olsen Esphau 52 aar
12. aug. Giertru Daniels D. Midtlyngen 75 aar
  Maglie Ols D. Hovien 17 aar
13. aug. Esten Povelsen Grinde 67 aar
26. aug. Lars Olsen Samdal 87 aar
9. sept. Peder Halvorsen Nortøme 41 aar
30. sept. Mari Ivers D. Winsmælen 45 aar
  Elie Ols Dat. Evien 29 aar
14. okt. Anne Peders Dat. Hovien 77 aar
28. okt. Karie Jens D. Foss 68 aar
18. nov. Eric Fridrichsen Smaaøyen, druknet i Elven 61 aar
  Ole Olsen Hovien 21 aar
2. des. Jon Lyngens S. Esten 1½ aar
23. des. Jon Ingebrigtsen Løre 79 aar
  Jon Ingebrigtsen Rønningen 19 aar
26. des. Eric Pedersen Fos 33 aar
  Olava Lars D. Foss 28 aar

Oversikt