Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1690-1700, Støren

 

Gravfestet 1690

Dato Navn Alder
16.03.1690 Anne Rolfsdatter Sognes 66 aar
16.03.1690 Oluff Jonsen Rovdsbiørings lille datter 8 1/2 uge
25.05.1690 Esten Eriksen Bones 59 aar
25.05.1690 hans Broder Oluff Ericksen 66 aar
08.06.1690 Guri Bonesvold 80 aar
08.06.1690 Ingborig Ramstad 53 aar
20.07.1690 Peder Dyrvold 80 aar 80 aar
20.07.1690 hans Qvinde Ingeborig Ericksdatter 57 aar
20.07.1690 deris datter 35 aar
03.08.1690 Even Olson og Karn Sjursdatter Slettis, og de 2.børn
Sjur og Evend i deris alder 6 maaned og nogle dager
 

Gravfestet 1691

Dato Navn Alder
15.02.1691 Kari Einlien?? 95 aar
22.03.1691 Erich Rottums lille Barn. !!
09.04.1691 en gl. Tous af Rottum naflig Elj Larsd. 54 aar
31.05.1691 Sirie Nielsd. Rognæs !!
31.05.1691 Joen Gulbrandsøns Efterleverske?? 90 aar
02.06.1691 Olaf Pedersen Øyens sønn Peder 19 uger
12.07.1691 Peder Otters. Ramstad 78 aar
12.07.1691 hans syster Ingeborig Ottersd. 70 aar
12.07.1691 Stephan Moes lille og salige daatter 32 uger
26.07.1691 Mentz Ounums søn Halvor 1 aar 4 dage
02.08.1691 Ingbrith Sognes lille Sønn Oluff 1 aar
02.08.1691 Lars Folstads Lille sønn Lars 1 aar ÷ 6 uger
09.08.1691 Peder Bonesis datter Marit 6 aar 13?? uger
30.08.1691 Arn Jensen Ramstads datter Marit 1 aar Ringer en 6 uger
18.10.1691 Ingbrith Sognesis lille Søn Jens 4 aar 1 maaned
18.10.1691 Esten Rønningens dødfød Søn  

Gravfestet 1692

Dato Navn Alder
10.01.1692 Biørn Caalsøn? Skoelmester 73 aar
10.01.1692 Anders Storrøs datter 1 aar Ringer 6 uger
07.02.1692 Gunder Ounums Qvinde Beritte Andersdatter 53 aar 4 maaned. og nogle dager
07.02.1692 Esten Wolds søn Aren 6 aar gl.Ringe 11 uger
24.02.1692 Oluff Jensen Wold 6 aar
24.02.1692 Elling Lauridtson Ounom 67 aar
06.03.1692 Thomas Ounom 51 aar 6 maaneder
20.03.1692 Stephan Oluffsen Einodden 42 aar
27.03.1692 Esten Olsen Røttum 46 aar
17.04.1692 Hafftor Jensøn Biørjen 84 aar
22.04.1692 Rolff Folstad 37 37 aar
22.04.1692 Oluff Arns. Biørjens Barn Jens 25 uger
07.08.1692 Arn LillBiørgen 80 aar
07.08.1692 Evend Flotten 66 aar
07.08.1692 Esten Holes søn 13 1/2 aar
07.08.1692 Esten Rønningens søn 9 uger
07.08.1692 Peder Siursen Godøyens uækte Barn 18 uger
14.08.1692 Aren Amdals datter Elie fo. at. 15 minder end 9 Maaneder
01.11.1692 Erich Svendsen ved Hyttens lille søn 3 uger

Gravfestet 1693

Dato Navn Alder
29.01.1693 Iver Jonson Raasbjørgen 75 aar
05.02.1693 En gammel pige Ingborig Folstad 80 aar
12.03.1693 Erich Granøyans datter Beritte 13 1/2 aar
09.04.1693 Erich Rottums dødfødde søn  
09.04.1693 Anders Ramstads lille datter Ingeborig 11 Maaneder
30.04.1693 Oluff Gudmundsen Hole 63 aar
18.06.1693 Berit Joensdatter Einlien 73 aar
18.06.1693 Dreng Niels Otters. Folstad som bleff i Elven 20
27.08.1693 Halvor Storøes lille datter Marit 7 maaneder
22.10.1693 Oluff Arnsøn Biørjen !!
22.10.1693 Svend Lunds uecte Barn Peder 31 Uger
19.11.1693 Oluff Storrøe 78 aar
19.11.1693 Lars Dyrvolds lille pige Barn 5 uger

Gravfestet 1694

Dato Navn Alder
28.01.1694 Anders Guldbrandsen Rognæs 96 aar
28.01.1694 Pige Karen Oluffsdatter Storrøe 23 aar
28.01.1694 Peder Hougens lille datter Ingebor 9 dager
24.03.1694 Kiersten Olsdatter Raasbiørjen 62 aar
24.03.1694 Joen Hugdallens lille søn Peder 1 aar 6 uger
01.04.1694 Elen Jonsdatter Ounum 89 aar
29.04.1694 Kari Oluffsdatter Rognæs 81 aar
29.04.1694 Marit Jensdatter Stofføe 66 aar
29.04.1694 Ragnil Arnsdatter ØverØyen 67 aar
04.05.1694 Catharina Wold 45
21.07.1694 Erich Granøyen 64 aar
15.09.1694 Oluff Olsen Folstad 55 aar
14.10.1694 Anna Knudsdatter Hugdal 80 aar
01.11.1694 Beritt Rottum 70 aar

Gravfestet 1695

Dato Navn Alder
01.01.1695 Lars Folstad 33 aar
17.02.1695 Joen Jensen Storøesvold 57 aar
17.02.1695 Maritte Evensdatter Skellien 75 aar
17.03.1695 Joen Hongrøes Qvinde 70 aar
17.03.1695 Stephan Moes datter 7 uger
07.04.1695 2de gamle piger 1. Elie Joensd. Einlien 80 aar
07.04.1695 2. Eli Jonsdatter Hugdalen 50 aar
21.04.1695 Graff. 4 fattige Menisker 1. Colben Sundlien 68 aar
21.04.1695 2. Esten Biørien 70 aar
21.04.1695 3. hands syster 80 aar
21.04.1695 4. Kirsti Pedersdatter 70 aar
28.04.1695 Marit Thomasdatter Tilsedt 75 aar
09.06.1695 Peder Rønningen 80 aar
09.06.1695 hans Qvinde 68 aar
04.08.1695 Dreng Oluff Anderson Bonæs 26 aar

Gravfestet 1696

Dato Navn Alder
26.01.1696 Olug Oluffsdatter Moe 19?? aar
26.01.1696 Esten Moesand salige søn Oluff Estensen 7 aar
29.03.1696 Ingebor Solum 34 aar
29.03.1696 Brønnild Joensdatter Moe 26 aar
10.04.1696 Joen Rognesis Qvinde Siri Nilsd. 66 aar
13.04.1696 Esten Erichsøn Hole 58 aar
26.04.1696 Ingborig Jensdatter Einodden 83 aar
26.04.1696 noch en pige Giertru Joensd. Hougen 21 aar
03.05.1696 Guru Olsdatter Wold 19 aar
07.06.1696 Evend Hugdal 62 aar
07.06.1696 en gammel Tous Olug Danielsdatter 60 aar
28.06.1696 Anders Wolds søn Mathias 2 aar 22 uger
05.07.1696 Esten Olsen Ræfsett 67 aar
05.07.1696 Ingebor Olsdatter Rottum 28 aar
20.09.1696 Enoch Tømeraas 60 aar
20.09.1696 Joen Halgutens Lille pige 8 aar
28.10.1696 Mentz Halvorsøn Ounoms Qvinde Giertrud Arnsdatter 50 aar

Gravfestet 1697

Dato Navn Alder
07.02.1697 Esten Wolds Qvinde Ingbor Gundersd. 29 aar
14.03.1697 Hans Skaaning 70 aar
14.03.1697 Guru Haldvarsd. Lycken 66 aar
14.03.1697 Gunders Kirsti Amdal 49 aar
21.03.1697 Oluf Schomager Moder 83 aar
21.03.1697 Anne Lauridtsdatter Hage 43 aar
06.06.1697 Peder Løchem !!
06.06.1697 Æven Erichsen Røttum !!
01.08.1697 Oluff Arensen Hage 60 aar
22.08.1697 Ole Joensen Holens Qvinde 68 aar
18.09.1697 Ingbor Olsdatter Ounum 65 aar
17.10.1697 Oluff Andersen Ramstad 35 aar
17.10.1697 Oluff Nedre Øyens søn Jens 9 maaneder 8 dager
28.11.1697 Joen Oluffsøn Folstad 34 aar

Gravfestet 1698

Dato Navn Alder
13.03.1698 Siur Sneen 76 aar
12.04.1698 Joen Ericksøn, døde 3. april 84 aar 7 maaneder
15.04.1698 Mickael Lættis søn 4 aar
29.04.1698 Capitains Morten Eylers 2de børn  
08.05.1698 Peder Skomager 31 aar
08.05.1698 Ole Olsen Sæteren 22 aar
08.05.1698 Sjur Knuds. af pstgrd 9?? Aar
15.05.1698 Jens Joensøn Wold 16 aar
02.06.1698 Oluf Baarson Lychen 66 aar 5 uger
02.06.1698 Tieneste-Tøs i Pstegaarden Ingbor Pedersd. 21 aar
19.06.1698 Peder Pedersøn Houen 28 aar
19.06.1698 Giertrud Estensdotter Moe 52 aar
04.09.1698 Ingebor Erichsd. BonæsWold 73 aar
09.10.1698 Even Flaattens Qde 61 aar
09.10.1698 Esten Skielliens Barn 8 uger
13.11.1698 Arne Jensen Amdal 57 aar
13.11.1698 Haftor Olsen Huchdal 54 aar
13.11.1698 Haftors datter Carj 17 uger
13.11.1698 en fattig Tøs af Renneboe Marj Brønnildsd. 21 aar

Gravfestet 1699

Dato Navn Alder
25.02.1699 Sjur Gundersøn Hugdall 70 aar
25.02.1699 Krøbling Oluf Jonsøn Brelien 57 aar
26.03.1699 Ole Nederøyens datter Carj 20 aar
21.05.1699 Oluf Hansøn Øyen 48 aar
30.05.1699 Jertru Arensdatter LilleHuchdal 72 aar
30.05.1699 Gurj Ottersdatter LilleHuchdal 50 aar
30.05.1699 Berritte Joensdatter Stafrum 4 aar
20.08.1699 Stephen Moes Søn 8 dage

Gravfestet 1700

Dato Navn Alder
29.01.1700 Erick Ruttums søn Arn 14 aar 10 uger
07.11.1700 Even Jonsøn Ruttum 60 aar

Oversikt Neste (1701-1720)