Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Soknedal sogn 1761-1774

 

Vielser Soknedal 1761

Dato Brudgommens navn Brudens navn
09.04.1761 Ole Anders. Kiøtterøe Kiersti Olsd. Aarhoug
27.04.1761 Enkemd. Erik Estens. Præsthuus Ingebor Eriksd. Hoff
04.06.1761 Ole Evensen Fossum Marit Jensd. Nyehuus
04.06.1761 Ole Olsen Præsthuus Berit Andfindsd. Solum
11.06.1761 Mons Ivers. Bierke Ingebor Knudsd. Hasselbraut
18.06.1761 Enkemd. Esten Siverts. Solum Ingebor Olsd. Hugdal
25.06.1761 Erik Eriksen Akerlie Kari Biørnsd. Frøset
29.09.1761 Joen Ols. Rønningen Marit Olsd. Garlimoen
12.10.1761 Ole Ingebregts. Hugaas Dorthe Olsd. Øgdal
25.10.1761 Joen Ingebregts. Garlie Giertrud Iversd. Lien
12.11.1761 Arent Arents. Hanshuus Kari Sivertsd. Hanshuus
29.12.1761 Siver Eriksen Solum Kari Olsd. Garlimoe

 

Vielser Soknedal 1762

Dato Brudgommens navn Brudens navn
23.05.1762 Knud Ellevsen Holte Ingri Larsd. Røe
01.06.1762 Jon Jonsen Aasenhuus Ingri Jensdr.
  Bergsvend Ols. Lykkn Encke Ragnild Siversd. Holte
10.06.1762 Ingbregt Ols. Bordal Guru Pedersd. Storhugdal
17.06.1762 Peder Jens. Nyehuus Siri Arentsd. Hanshuus
25.06.1762 Enkem. Anders Arents. Steensaas Giertrue Ingbregtsd.

 

Vielser Soknedal 1763

Dato Brudgommens navn Brudens navn
07.04.1763 Jens Jons. Estenstad Guru Jensd. Broen
15.04.1763 Niels Biørns. Frøset Marit Knudsd. Støver
09.06.1763 Berent Jonsen Broen Enke Kari Tronsd. Storeyen
16.06.1763 Peder Jons. Fossum Ingbor Jonsd. Aasenhuus
  Arnt Sivers. Vagnild Kiersti Gudmundsd.
21.06.1763 Tollov Ols. Støverlykken Beret Andersd. Bierkset
29.06.1763 Even Hans. Sveum Ingbor Knudsd. Hasselbrudt
21.07.1763 Anders Evens. Steenbroen Enke Guri Ingbregtsd. Aasenhuus
02.11.1763 Ellev Halvors. Lykken Marit Jonsd. Hegvold

 

Vielser Soknedal 1764

Dato Brudgommens navn Brudens navn
24.06.1764 Jens Siverts. Hoff?? Siri Ingbregtsd. Solberg
25.06.1764 Brynild Eriks. Berg Kirsti Anfindsd. Solum
28.06.1764 Ole Jons. Bierkset Ingbor Jørgensd. Røe
05.07.1764 Rasmus Jons. Metlie Kari Pedersd. Lien
28.12.1764 Anders Halvors. Lykhougen Siri Eriksd. Borset

 

Vielser Soknedal 1765

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.01.1765 Siver Peders. Sundliesetter Marit Larsd. Budal
18.04.1765 Iver Henriks. Vagnildoune Giertrue Olsd. Indsetlykken
22.04.1765 Anphind Ols. Ertshuus Kari Olsd. Huustoft
30.05.1765 Peder Eriks. Rønningen Ingri Siversd. Hov
07.06.1765 Ole Ingbregts. Solberg Kari Haldosd. Fagerbek
14.06.1765 Haldor Eriks. Dragset Kari Henriksd. Vollum
21.06.1765 Jon Henriks. Solum Kiersti Olsd. Ertshuus
  Erik Ivers. Broen Beret Evensd. Gynild

 

Vielser Soknedal 1766

Dato Brudgommens navn Brudens navn
21.03.1766 Enkmd. Peder Anders. Solum Guru Roaldsdr. Bordal
09.04.1766 Anders Knuds. Haltbraut Dorthe Eriksd. Haanshuus
13.06.1766 Ole Brynilds. Aasenhuus Enke Kierstie Olsdr. Støver
15.06.1766 Jon Ols. Huustoft Klara Eriksdr. Præsthuus
19.06.1766 Lars Anders. Gynild Ingbor Olsd. Præsthuus
  Ole Ols. Lykken Kierstie Eriksd. Holte
02.07.1766 Rasmus Lars. Røe Ildrie Arentsd. Faas
  Bergsvend Ols. Enodd Marit Olsd. Øgdal
29.09.1766 Ingbregt Jons. Præsthuus Guru Olsdr. Støver
05.10.1766 Siver Estens. Solum Ingbor Aasen

 

Vielser Soknedal 1767

Dato Brudgommens navn Brudens navn
12.04.1767 Anders Jons. Skain Brynild Olsdr. Skain
23.04.1767 Arne Eriks. Hof Beret Nielsdr. Nyehuus
30.04.1767 Iver Ivers. Hugaas Enke Ingbor Arensdr. Gildset
18.06.1767 Knud Ols. Bierkset Maren Arentsdr. Præsthuus
22.06.1767 Ingbregt Ols. Gynild Kiersti Pedersdr. Lien
02.07.1767 Enkemand Even Jons. Ertshuus Kari Olsdr. Præsthuus
19.10.1767 Arne Ols. Estenstad Guru Rolfsdr. Sneen

 

Vielser Soknedal 1768

Dato Brudgommens navn Brudens navn
07.04.1768 Arent Arents. Faas Ingri Olsdr. Eggen
21.04.1768 Ole Olsen Eggen Siri Olsdr. Løkken
16.06.1768 Einer Henriks. Vollum Guri Eriksdr. Hoff
22.06.1768 Tarald Ols. Aas Gunild Endresdr. Gynild
  Enkemand Jon Olsen Bierkset Mali Mikelsdr. Bierkaas
13.10.1768 Enkemand Ole Rolfs. Foldstad Enke Marit Jonsdr. Fossum
29.12.1768 I Størens Kirke:
Enkmd. Anfind Arents. Solum
Kari Ingbregtsdr.

 

Vielser Soknedal 1769

Dato Brudgommens navn Brudens navn
07.04.1769 Joen Anderson Bierkset Marit Aaronsdr. Wold
  Arent Joens. Broen Beret Olsdr. Lilbrodal
27.04.1769 Arnt Ellings. Hage Guru Pedersdr. Holm
25.05.1769 Berent Sivers. Bordal Maren Olsdr. Aas
14.06.1769 Siver Arens. Lilholte Randi Siversdr. Vagnild
02.04.1769 Christopher Jons. Nyehuus Enke Anne Eriksdr. Kiøtterøe
15.06.1769 Siver Evens. Bordal Kari Olsdr. Gynild
  Endre Hans. Garlie Ingbor Olsdr. Solum
21.06.1769 Ole Sivers. Solberg Kiersti Halvorsdr. Lium
  Ole Haldorsen Sundset Gunild Ellingsdr. Hage

 

Vielser Soknedal 1770

Dato Brudgommens navn Brudens navn
21.06.1770 Arne Sivertsen Vagnild Marit Sivertsdr. Berg
28.06.1770 Enkemd. Peder Haldors. Øfsthusløcken Anne Andersdr. Solberg
25.10.1770 Arent Olsen Ertshuus Karie Joensdr. Solum
  Joen Olsen Dragset Beret Larsdr. Garlimoen
05.11.1770 Peder Pedersen Sundliesetter Gurue Joensdr. Sætter

 

Vielser Soknedal 1771

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.04.1771 Lars Eriksen Hage Sirie Ingebr.d. Fossumsmoen
17.04.1771 Niels Nielsen Hof Kirstie Knudsd. Støver
06.05.1771 Enkem. Iver Iversen Gildsæt Sirie Olsd. Indsetløcken
13.05.1771 Endre Eriksen Hof Klara And.d. Berg
20.05.1771 Niels Olsen Anshuus Ranild Iversd. Anshuus
  Ole Eriksen Holte Maret Sivertsd. Moen
01.07.1771 Arent Arents. Gaarset Ingebor Sivertsd. Halsæt

 

Vielser Soknedal 1772

Dato Brudgommens navn Brudens navn
29.06.1772 Arnt Hansen Sveum Ingrie Olsd. Ertshuus
02.07.1772 Enkemand Siver Evensen Gynild Marit Siversd. Bordal
  Iver Joensen Præsthuus Enke Kjersti Jonsd. Skainsæter

 

Vielser Soknedal 1773

Dato Brudgommens navn Brudens navn
10.06.1773 Joen Joensen Dragsæt Kjersti Sivertsd. Brække

 

Vielser Soknedal 1774

Dato Brudgommens navn Brudens navn
25.04.1774 Enkmd. Taral Olsen Nyhus Ingebor Anfindsd. Østhus
02.05.1774 Esten Olsen Indsæt Sirie Sivertsd. Moen
24.05.1774 Enkmd. Niels Olsen Kiødtrøe Brønnille Olsd. Fluttum
26.05.1774 Ole Jensen Dragsæt Berit Rolfsd. Sneen
02.06.1774 Ole Evensen Nyehuus Enke Marit Olsd. Fossum
06.06.1774 Joen Haldorsen Dragsæt Kierstie Nielsd. Frøsæt
09.06.1774 Esten Arnsen Solberg Sirie Nielsd. Hof
23.06.1774 Arnt Arntsen Eggen Sirie Hansd. Aasenhuus

Oversikt Neste (1775-1787)