Kirkebok for Støren prestegjeld

Konfirmerte 1747-1760, Støren sogn

Det ble ikke holdt konfirmasjon hvert år, og før 1757 er ikke konfirmantenes alder oppgitt

Konfirmerte 1747

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Dato
1 Ole Peders. Frøsæt M 12.11.1747
2 Rolf Joens. Moe M 12.11.1747
3 Peder Arns. Moe M 12.11.1747
4 Mons Ols. Bonæs M 12.11.1747
5 Rasmus Siurs. Voldøyen M 12.11.1747
6 Jens Arns. Lykken M 12.11.1747
7 Niels Joens. Hugdal M 12.11.1747
8 Anders Henriks. Tilsæt M 12.11.1747
9 Halvar Povels. Grinne M 12.11.1747
10 Siri Olsd. Vold K 12.11.1747
11 Else Olsd. Vold K 12.11.1747
12 Giertrud Eriksd. Engen K 12.11.1747
13 Beritte Estensd. Refsæt K 12.11.1747
14 Giertrud Larsd. Rogstad K 12.11.1747
15 Giertrud Henriksd. Tilset K 12.11.1747
16 Beritte Olsd. Rønningen K 12.11.1747
17 Beritte Olsd. Bjørgen K 12.11.1747
18 Guru Pedersd. Hugdal K 12.11.1747
19 Beritte Jensd. Bjørgen K 12.11.1747

Konfirmerte 1748

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Dato
1 Christian   Orning M 01.12.1748
2 Joen Arnes Lykken M 01.12.1748
3 Roald Ols. Ruttum M 01.12.1748
4 Lars Ivers. Rognes M 01.12.1748
5 Joen Ivers. Rognes M 01.12.1748
6 Joen Hans. Bones M 01.12.1748
7 Ole Johans. Aunøyen M 01.12.1748
8 Erik Ols. Bonesvold M 01.12.1748
9 Lars Ols. Hougen M 01.12.1748
10 Halvor Knuds. Enmoen M 01.12.1748
11 Erik Helges. Enmoen M 01.12.1748
12 Esten Rasmus. Skorvold M 01.12.1748
13 Arne Arnes. Halgut M 01.12.1748
14 Even Joens. Amdal M 01.12.1748
15 Niels Arnes. Snean M 01.12.1748
16 Ole Joens. Snean M 01.12.1748
17 Arne Evens. Skierlie M 01.12.1748
18 Ole Ivers. Socknes M 01.12.1748
19 Bersvend Evens. Stenbroen M 01.12.1748
20 Siur Arnes. Roestaden M 01.12.1748
21 Christian Arnes. Aunumb M 01.12.1748
22 Marette Jensd. Folstad K 01.12.1748
23 Berette Joensd. Folstad K 01.12.1748
24 Giertrud Rolfsd. Folstad K 01.12.1748
25 Kari Olsd. Folstad K 01.12.1748
26 Marette Olsd. Bjørgen K 01.12.1748
27 Marit Olsd. Rønningen K 01.12.1748
28 Marit Estensd. Rognes K 01.12.1748
29 Ingri Olsd. Rosbjørgen K 01.12.1748
30 Ingbor Olsd. Moe K 01.12.1748
31 Giertrud Estensd. Rosbjørgen K 01.12.1748
32 Marit Hansd. Hestflatten K 01.12.1748
33 Kirstie Pedersd. Enodden K 01.12.1748
34 Giertrud Olsd. Bones K 01.12.1748
35 Kari Iversd. Bones K 01.12.1748
36 Kari Evensd. Refset K 01.12.1748
37 Giertrud Johansd. Aunøyen K 01.12.1748
38 Ragnild Olsd. Rogstadrønning K 01.12.1748
39 Siri Olsd. Rogstadrønning K 01.12.1748
40 Marit Olsd. Rogstadrønning K 01.12.1748
41 Elie Joensd. Moe K 01.12.1748
42 Maritte Joensd. Moe K 01.12.1748
43 Kirstie Arnesd. Moe K 01.12.1748
44 Kari Estensd. Hugdal K 01.12.1748
45 Guri Joensd. Lilhugdal K 01.12.1748
46 Kari Arnesd. Halguten K 01.12.1748
47 Ane   Hoxeggen K 01.12.1748
48 Beret Jensd. Skierlie K 01.12.1748
49 Guri Ericksd. Grydal K 01.12.1748

Konfirmerte 1750

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Dato
1 Ole Lars. Rogstad M 02.08.1750
2 Anders Hafthors. Engen M 02.08.1750
3 Jens Ols. Storøe M 02.08.1750
4 Ole Rolfs. Foldstad M 02.08.1750
5 Anders Ols. Rosbjørgen M 02.08.1750
6 Stephan Estens. Refsæt M 02.08.1750
7 Arne Peders. Røttum M 02.08.1750
8 Svend Joens. Ryttum M 02.08.1750
9 Ole Siurs. Hougen M 02.08.1750
10 Iver Ols. Bonæs M 02.08.1750
11 Bersvend Ols. Hungrøe M 02.08.1750
12 Svend Christians. Folstad M 02.08.1750
13 Kari Olsd. Vold K 02.08.1750
14 Ingebor Joensd. Rognæs K 02.08.1750
15 Maritte Joensd. Grinden K 02.08.1750
16 Marit Ingebretsd. Gammelgaard K 02.08.1750
17 Ingebor Iversd. Soknæs K 02.08.1750
18 Guru Olsd. Soknæs K 02.08.1750
19 Ingebor Olsd. Hugdal K 02.08.1750
20 Kari Arnsd. Rostaden K 02.08.1750
21 Siri Pedersd. Præstgaarden K 02.08.1750
22 Ingri Svendsd. Engen K 02.08.1750
23 Kari Ingebretsd. Gammelgaard K 02.08.1750
24 Ane Arnsd. Rostaden K 02.08.1750

Konfirmerte 1751

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Dato
1 Joen Evens. Røttum M 21.11.1751
2 Arne Ols. Øverøyen M 21.11.1751
3 Johan Evens. Grydal M 21.11.1751
4 Tomas Ols. Bonæs M 21.11.1751
5 Lars Audens. Enlie M 21.11.1751
6 Halvar Eriks. Enlie M 21.11.1751
7 Halvar Arons. Vold M 21.11.1751
8 Niels Joens. Storhugdal M 21.11.1751
9 Svend Anders. Hungrøe M 21.11.1751
10 Ole Joens. Rognæs M 21.11.1751
11 Elling Ivers. Grydal M 21.11.1751
12 Jens Joens. Sneen M 21.11.1751
13 Marit Larsd. Rogstad K 21.11.1751
14 Gjertrud Olsd. Rosbiørgen K 21.11.1751
15 Beret Evensd. Refsæt K 21.11.1751
16 Beret Andersd. Aunum K 21.11.1751
17 Mali Olsd. Bonæs K 21.11.1751
18 Kari Jensd. Foldstad K 21.11.1751
19 Marit Angrimsd. Folstad K 21.11.1751
20 Ingebor Arnsd. Halgut K 21.11.1751
21 Barbro Helgesd. Einmoe K 21.11.1751
22 Ane Eriksd. Sagen K 21.11.1751
23 Gunild Estensd. Rosbjørg K 21.11.1751
24 Marit Olsd. Enodden K 21.11.1751
25 Berit Hafthorsd. Engen K 21.11.1751
26 Inger Joensd. Sneen K 21.11.1751

Konfirmerte 1753

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Dato
1 Thomas Peders Aunum M 30.12.1753
2 Henrik Peders. Aunum M 30.12.1753
3 Thomas Peders. Frøset M 30.12.1753
4 Svend Lars. Budalen M 30.12.1753
5 Lars Peders. Hugdal M 30.12.1753
6 Thore Ols. Vold M 30.12.1753
7 Joen Arnes. Halgut M 30.12.1753
8 Arne Jens. Skierlie M 30.12.1753
9 Ole Ols. Bjørgen M 30.12.1753
10 Even Ivers. Hovind M 30.12.1753
11 Ole Peders. Halgut M 30.12.1753
12 Siur Joens. Grinden M 30.12.1753
13 Peder Audens. Enlien M 30.12.1753
14 Niels Joens. Lilhugdal M 30.12.1753
15 Ole Joens. Snean M 30.12.1753
16 Lars Anders. Budal M 30.12.1753
17 Joen Ols. Bonesvold M 30.12.1753
18 Ole Joens. Moe M 30.12.1753
19 Niels Joens. Rognæs M 30.12.1753
20 Anders Rolfs. Folstad M 30.12.1753
21 Berent Rolfs. Sneen M 30.12.1753
22 Niels Peders. Halgut M 30.12.1753
23 Mogens Anders. Aunum M 30.12.1753
24 Anders Mathias. Øyen M 30.12.1753
25 Joen Peders. Hougen M 30.12.1753
26 Siur Jens. Biørgen M 30.12.1753
27 Lars Peders. Solem M 30.12.1753
28 Ole Eriks. Holen M 30.12.1753
29 Elling Ols. Rogstad M 30.12.1753
30 Birgittha   Irgens K 30.12.1753
31 Inger Olsd. Storøe K 30.12.1753
32 Maret Arensd. Folstad K 30.12.1753
33 Gunild Larsd. Volden K 30.12.1753
34 Beret Olsd. Birkenaas K 30.12.1753
35 Ane Olsd. Birkenaas K 30.12.1753
36 Margret Olsd. Rognes K 30.12.1753
37 Ingrie Johanesd. Aunum K 30.12.1753
38 Giertrud Arnesd. Løcken K 30.12.1753
39 Brynild Christiansd. Folstad K 30.12.1753
40 Giertrud Eriksd. Engen K 30.12.1753
41 Ane Joensd. Rognes K 30.12.1753
42 Siri Olsd. Hougen K 30.12.1753
43 Kari Estensd. Rosbjørgen K 30.12.1753
44 Magnild Pedersd. Fluttum K 30.12.1753
45 Ingebor Joensd. Lilhugdal K 30.12.1753
46 Guri Kolbensd. Enlien K 30.12.1753
47 Kari Pedersd. Rogstad K 30.12.1753
48 Margret Olsd. Røningen K 30.12.1753
49 Guri Rolfsd. Sneen K 30.12.1753
50 Guri Evensd. Holen K 30.12.1753
51 Giertrud Olsd. Hugdal K 30.12.1753
52 Malie Joensd. Amdal K 30.12.1753
53 Giertrud Evensd. Aunum K 30.12.1753
54 Berette Olsd. Bones K 30.12.1753

Konfirmerte 1757

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Henrik Jens. Folstad M 19 15.05.1757
2 Halvor Rasmus. Tangen M 19 15.05.1757
3 Esten Ivers. Vinsmælen M 16 15.05.1757
4 Anders Arnes. Lycken M 19 15.05.1757
5 Even Arnes. Lycken M 16 15.05.1757
6 Anders Ingebrigts. Rognes M 19 15.05.1757
7 Roald Jonas. Godøyen M 17 15.05.1757
8 Roald Arnes. Refset M 19 15.05.1757
9 Joen Ols. Ruttum M 18 15.05.1757
10 Joen Peders. Røning M 18 15.05.1757
11 Joen Angrims. Folstad M 19 15.05.1757
12 Peder Lars. Rosbiørgen M 19 15.05.1757
13 Peder Anders. Aunum M 19 15.05.1757
14 Peder Christians. Folstad M 19 15.05.1757
15 Even Jons. Lilhugdal M 18 15.05.1757
16 Ole Ols. Vold M 18 15.05.1757
17 Joen Estens. Vold M 18 15.05.1757
18 Iver Ivers. Sognes M 18 15.05.1757
19 Ole Jons. Præsthuus M 20 15.05.1757
20 Steffen Ingbrigts. Backen M 19 15.05.1757
21 Tomas Anders. Rognes M 18 15.05.1757
22 Ole Ericks. Sagen M 19 15.05.1757
23 Even Estens. Refset M 17 15.05.1757
24 Mentz Peders. Ruttum M 19 15.05.1757
25 Arne Estens. Refset M 18 15.05.1757
26 Arne Estens. Rognes M 19 15.05.1757
27 Ole Evens. Grydal M 19 15.05.1757
28 Lars Ols. Hougen M 19 15.05.1757
29 Ole Estens. Rosbiørgen M 19 15.05.1757
30 Arne Ellings. Solum M 20 15.05.1757
31 Joen Anders. Gunildsøyen M 20 15.05.1757
32 Jens Theodor   Sognes M 18 15.05.1757
33 Ole Mathias. Hougen M 19 15.05.1757
34 Bersvend Ols. Sneen M 17 15.05.1757
35 Anders Lars. Rosbiørgen M 17 15.05.1757
36 Anders Arnes. Dyrvold M 19 15.05.1757
37 Erick Ivers. Bones M 19 15.05.1757
38 Ole Absolons. Bones M 20 15.05.1757
39 Esten Ols. Bonesvold M 19 15.05.1757
40 Ingbor Johanesd. Aunøyen K 20 15.05.1757
41 Gunild Olsd. Solem K 18 15.05.1757
42 Maret Olsd. Ruttum K 19 15.05.1757
43 Mari Iversd. Vinsmælen K 19 15.05.1757
44 Ingbor Andersd. Moe K 20 15.05.1757
45 Ingbor Arnesd. Sneen K 18 15.05.1757
46 Else Arnesd. Moe K 19 15.05.1757
47 Ingbor Arnesd. Dyrvold K 17 15.05.1757
48 Ingbor Olsd. Bonesvold K 17 15.05.1757
49 Eli Rolfsd. Sneen K 18 15.05.1757
50 Kirstie Jensd. Skierlie K 18 15.05.1757
51 Ingbor Iversd. Vinsmælen K 17 15.05.1757
52 Maret Christiansd. Folstad K 17 15.05.1757
53 Kirstie Estensd. Rosbiørgen K 20 15.05.1757
54 Maret Pedersd. Halgut K 19 15.05.1757
55 Kari Jonasd. Godøyen K 19 15.05.1757
56 Guri Estensd. Rognes K 17 15.05.1757
57 Kirstie Olsd. Staverløcken K 19 15.05.1757
58 Gunild Andersd. Hugdal K 19 15.05.1757
59 Maret Larsd. Nerøyen K 18 15.05.1757
60 Gunil Pedersd. Bruback K 18 15.05.1757
61 Ane Eriksd. Sandberg K 18 15.05.1757
62 Ingri Hansd. Hougen K 17 15.05.1757
63 Kirsti Jensd. Lilbiørgen K 20 15.05.1757

Konfirmerte 1759

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Peder Joens. Rognes M 18 20.05.1759
2 Peder Peders. Aunum M 17 20.05.1759
3 Thomas Anders. Aunum M 17 20.05.1759
4 Elias Ols. Biørgen M 16 20.05.1759
5 Halvor Hendriks. Tilset M 18 20.05.1759
6 Ole Arents. Moe M 19 20.05.1759
7 Gabriel Ols. Hage M 20 20.05.1759
8 Ole Jons. Hugdal M 17 20.05.1759
9 Erik Stephens. Rogstad M 17 20.05.1759
10 Peder Eriks. Skaarvold M 17 20.05.1759
11 Svend Peders. Rogstad M 20 20.05.1759
12 Niels Peders. Godøyen M 22 20.05.1759
13 Niels Ols. Moe M 22 20.05.1759
14 Karen   Hovind K 16 20.05.1759
15 Kari Pedersd. Frøset K 19 20.05.1759
16 Kari Olsd. Bones K 16 20.05.1759
17 Kari Berentsd. Rognes K 16 20.05.1759
18 Mali Olsd. Ruttum K 16 20.05.1759
19 Eli Ingebrigtsd. Moumb K 17 20.05.1759
20 Kari Larsd. Ounet K 18 20.05.1759
21 Marit Johansd. Aunøyen K 18 20.05.1759
22 Ingebor Pedersd. Hage K 18 20.05.1759
23 Kari Ingebrigtsd. Godøyen K 17 20.05.1759
24 Kari Arentsd. Folstad K 16 20.05.1759
25 Guri Olsd. Bones K 18 20.05.1759
26 Kari Olsd. Bones K 16 20.05.1759
27 Eli Jonasd. Godøyen K 16 20.05.1759
28 Maret Angrimsd. Folstad K 18 20.05.1759
29 Inger Pedersd. Frøset K 18 20.05.1759
30 Inger Absalonsd. Bones K 17 20.05.1759
31 Ingebor Eriksd. Sagen K 19 20.05.1759
32 Inger Iversd. Bones K 17 20.05.1759
33 Ragnild Evensd.   K 21 20.05.1759
34 Kiersti Ingebregtsd. Vold K 20 20.05.1759
35 Mallena Eriksd. Grydal K 21 20.05.1759
36 Gunild Iversd. Grydal K 19 20.05.1759
37 Anne Hansd. Moe K 21 20.05.1759
38 Eli Absolonsd. Bones K 21 20.05.1759
39 Ingebor Estensd. Rosbiørgen K 17 20.05.1759

Konfirmerte 1760

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Thomas   Rindehagen M   16.03.1760

Oversikt Neste (1761-1774)