Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1801-1815, Støren

 

Gravfestet 1801

Dato Navn Alder
18.01.1801 Kirsti Estensd. Sæterøyen ½ aar
18.01.1801 Jens Rogstadrønningens dødføde Søn -
18.01.1801 Anders Rogstadrønningens dødføde Søn -
15.02.1801 Halvor Henrichsen Tilset 60 aar
15.02.1801 Marit Olsd. Engen 43
08.03.1801 Ingebor Angrimsd. Folstad 9 dager
17.05.1801 Beret Larsd. Moe ½ aar
17.05.1801 - et fatigt mands Barn fra Sverig Johanes Joensen 12 uger
24.05.1801 Siri Pedersd. Frøset 12 uger
24.05.1801 ?? Løkken 12 aar
20.06.1801 Marit Iversd. Nederøyen 8 aar 10 uger
26.07.1801 Marit Ingebrigtsd. Rognes 18 uger
16.08.1801 Else Estensd. Lillebiørgen 38 aar
06.09.1801 Enke Giertrud Olsd. Langøyen 88 aar
13.09.1801 Enoch Joensen Broutmoen 43 - 6 maaned.
01.11.1801 Anne Catrina Andersd. Fergestedet 80 aar
15.11.1801 Hr. Provst Parilius holdte liigprædiken over fru Provstinde Elisabeth Hveding ?? 65 aar 8 maaneder 19 dager

Gravfestet 1802

Dato Navn Alder
24.01.1802 Enkemand Jon Ingebrigtsen Rognes 62 aar
24.01.1802 Gjertrud Jonsd. Sneen 4 uger
30.01.1802 Marit Pedersd. Hage 22 uger
14.02.1802 Kari Jonasd. Refset 65 ½ aar
14.02.1802 Ane Pedersd. Rognes 3 ½ aar
28.02.1802 Ole Pedersen Frøsethaugen 72 ½ aar
28.02.1802 Gjertrud Larsd. Engen 8 aar
14.03.1802 Even Jonsen Røttum ½ aar
14.03.1802 Beret Olsd. Godøyen 3 aar
14.03.1802 Siri Hendriksd. Aunum 2 aar
21.03.1802 Provst Cristen Hveding
- Provst Parelius holdte Liig-Prediken over ham. 18. Dec. 1801 var han i Naade afskediget som Sogneprest
72 aar 3 maaneder 4 dager
21.03.1802 Marit Pedersd. Wold 1 aar
27.03.1802 Arnt Olsen Skierlie 7 ½ aar
27.03.1802 Peder Iversen Øyen 1 ½ aar
27.03.1802 Jon Iversen Engen ¾ aar
15.04.1802 Tore Olsen Foldstad 67 aar
18.04.1802 Roald Jensen Refset 16 uger
18.04.1802 Arnt Olsen Refset 1 aar
18.04.1802 Guru Olsd. ibid (Refset) 4 aar
29.04.1802 Hr. Frostes Søn Ole 20 uger
02.05.1802 Marit Jensd. Foldstad 32 uger
02.05.1802 Marit Christiansd. Moesløkken 4 aar
02.05.1802 Siri Christiansd. Moesløkken 15 uger
16.05.1802 Guru Estensd. Løkken ½ aar
30.05.1802 Arnt Olsen Skorvold 3 aar 6 uger
30.05.1802 Ole Andersen Støren 2 aar
30.05.1802 Anders Larsen Rogstad 5 maaneder
30.05.1802 Lisbet Johanesd. Røsbiørgen 11 uger
06.06.1802 Enkemand Rolf Jonsen Hugdal 85 aar
06.06.1802 Barbro Larsd. Soknes 1 ½ aar
20.06.1802 Ingebor Olsd. Skierlie-Kielden 75 aar
20.06.1802 Marit Ingebrigtsd. Biørgen 20 uger
20.06.1802 Ole Pedersen Grytdal 16 uger
24.06.1802 Peder Larsen Moe 4 ½ aar
04.07.1802 Gurue Joensd. Gunnildsøyen 6 aar 7 maaneder
04.07.1802 Berith Iversd. Moen fra Tolgens Præstegield - død den 1. Julii af Børnekopper - paa Spieldet Plads under Størens Præstegaard da hun fulgte med sin Fader som have reist til St.Hans Marked i Tronhjem 24 aar
18.07.1802 Marit Joensd. Gunnildsøyen ½ aar
08.08.1802 Erich Olsen Moan 1 aar
15.08.1802 Ingeborg Joensd. Hungerøe 1 ½ aar
19.09.1802 Ingebrit Olsen Bonesvolden ¾ aar
26.09.1802 Enke Marith Iversd. Sneen 81 aar
24.10.1802 Hans Arentsen Rogstadøyen 23 aar
24.10.1802 Thore Olsen Hvilvangen 47 aar
24.10.1802 Kirstie Joensd. Folstad 5 aar
07.11.1802 Sirie Olsd. Sneen 2 uger
28.11.1802 Joen Johansen Brandhaugen hjemmedøpt
søsteren (Tvillinger)
2 Timer??
dødfød
19.12.1802 ?? Enke Anne Andersd. !! 72 aar
19.12.1802 Ole Erichsen Solem 2 aar
19.12.1802 Ole Olsen Solem 1 ½ aar
19.12.1802 Pigebarn - Esten Refsets datter dødfød

Gravfestet 1803

Dato Navn Alder
16.01.1803 Anders Andersen Foldstad 86 aar ??
27.02.1803 Arent Estensen Rognes 65 ½ aar
27.02.1803 Elias Olsen Rønningen 6 aar
27.02.1803 Marith Olsd. Bjørgen 1 aar
27.02.1803 Ole Pedersen Rogstadrønningen 57 aar ??
27.02.1803 Ingeborg Jensd. Rogstadrønningen 1 aar
13.03.1803 Jens Evensen Frøset 25 aar
20.03.1803 Ole Erichsen Grytdahl 71 aar
20.03.1803 En fattig Mand fra Singsaas -
Joen Pedersen Gina??
88 aar
03.04.1803 Erich Olsen Øvne 23 aar
03.04.1803 Kirsti Jensd. Boenes 65 aar
10.04.1803 Ole Joensen Sneen 78 aar
10.04.1803 Ole Sivertsen%Joensen% Hugdalsgrinden 57 aar??
10.04.1803 Michel Olsen Moegjerdet 63 ½ aar
10.04.1803 Ingeborg Olsd. Schorvold 1 aar 4 maaneder
24.04.1803 Niels Olsen Boenes 82 aar
06.05.1803 Lars Erichsen Spieldet 1 aar 10 maaneder
29.05.1803 Anders Henrichsen Øvne 78 aar
29.05.1803 Kirsti Arentsd. Boensbroen 32 aar
29.05.1803 Sirie Henrichsd. Øvne 2@7@ aar 4 uger
29.05.1803 Ingrie Joensd. Refset 14 uger
12.06.1803 Jens Estensen Halgutt 55 aar
12.06.1803 Ingebrigt Estensen Løkken
eller Røsbjørgen
12 uger
24.06.1803 Kirsti Pedersd. Grytdahl 12 uger
26.06.1803 Ole Nielsen Hvilvangen 42 aar
26.06.1803 Kirsti Stephensd. Kleven 18 uger
10.07.1803 Elie Erichsd. Saugflotten 78 aar
10.07.1803 Karie Pedersd. Grytdal 48 aar
17.07.1803 Ole Joensen Hugdalsaasen 56 aar
17.07.1803 Margrethe Evensd. Øvne 60 aar
31.07.1803 Anders Joensen Hage 88 aar
31.07.1803 Karie Olsd. Hougen 8 dage
21.08.1803 Lars Olsen Rønningen 79 aar
09.10.1803 Gjertrue Erichsd. Øyen 74 aar
11.10.1803 Joen Rolvsen Hugdal - Ungkarl
over denne blev holdt Liigtale af Bull
36 aar

Gravfestet 1804

Dato Navn Alder
12.02.1804 Peder Jacobsen Lillebjørgen 8 ??
12.02.1804 Peder Arentsen Grytdal 12 uger ??
12.02.1804 dødfød drængebarn Fader: Joen Hungerø dødfød
12.02.1804 dødfød Pigebarn Fader: Lars Rogstadgrinden dødfød
26.02.1804 Niels Jensen Refset ½ aar
04.03.1804 Enke Berit Johansd.?? Ambdalshaugen 69 aar 3 maaneder
02.04.1804 Kari Aronsd.?? Hugdal 89 aar
02.04.1804 Kari Joensd. Mælen 80 aar
02.04.1804 Ole Pedersen Hugdalsgrinden 8 dage
15.04.1804 ??Betler Qvinde Olava Pedersd. fra Hølandet?? 48 aar
15.04.1804 Ingeborg Mentsd. Gynnil 55 aar
15.04.1804 Hans Øyegrinden 80 aar
15.04.1804 ?? Marit Hugdal 75 aar
15.04.1804 Erich Hansen ?? legsdslem ?? Soknedalen 70@76@ aar
15.04.1804 Ingeborg Joensd. Røttum 32 aar
15.04.1804 Kiersti Rognes gamel Pige 59 aar
05.05.1804 Klocker i Støren Michael Caster 56 aar
05.05.1804 Marit Andersd. Hage 45 aar
05.05.1804 dødfød Drængebarn Fader: Joen Kielden dødfød
10.05.1804 Rolv Joensen ?? Moe 74 aar
10.05.1804 Joen Olsen Bergeraaen 58 aar
10.05.1804 Iver Olsen Øyen ½ aar
20.05.1804 Eli Joensd. Frøsethougen 79 aar
20.05.1804 Kari Halvorsd. Langøyen 14 ½ aar
03.06.1804 Ingeborg Erichsd. Foldstad 68 aar
03.06.1804 Marit Olsd. Foldstad 20 uger
02.07.1804 Joen Olsen Hugdalsaasen NB drugnet i Handhaaen ?? den 27de Junii 20 ¾ aar
08.07.1804 Anders Andersen Gunnildsøyen 55 aar
29.07.1804 Kari Andersd. Løkken 10 ½ aar
12.08.1804 Peder Arentsen Moesmælen 76 aar
12.08.1804 Ole Larsen Wold 41 aar
02.09.1804 Ole Joensen fød paa Bjerkset i Soknedalen i de siste aar i Armod ?? paa Størens Præstegaard 66 aar 3 maaneder
02.09.1804 Peder Halvorsen Langøyen 22 uger
02.09.1804 Kari Erichsd. Spieldet 21 uger
23.09.1804 Ole en Betler som døde paa Rognes, efter Opgivende fra Os Præstegield eller Sogn og omtrent 56 aar
21.10.1804 Anne Andersd. Rosbjørgen 16 uger
04.11.1804 Ole Arntsen Storbakken - hiemmedøbt 12 Timer??
26.12.1804 Berit Evensd. Rochstadøyen 37 aar

Gravfestet 1805

Dato Navn Alder
01.01.1805 Knud Erichsen Schorvolden 61 aar 6 maaneder
12.01.1805 Sirri Evensd. givt med Arne Foldstad 36 aar
20.01.1805 Arnt Olsen Haugen 18 uger
17.02.1805 Ole Ingebrigtsen Lægdslem død paa Rognes 92 aar
17.02.1805 Gurru Olsd. Woldøyen 15 uger
10.03.1805 Marit Jensd. givt med Ole Evensen Foldstad 72 aar 7 maaned.
10.03.1805 Even Andersen Moesbakken 4 uger
12.04.1805 Even Pedersen Rochstadøyen 6 ½ aar
12.04.1805 dødfød Drængebarn - avlet udenfor Ægteskab af Joen Joensen Øvne og Marit Mentzd. Øvne dødfød
19.05.1805 Jens Christiansen Refset 40 aar
19.05.1805 Gjertrud Nielsd. Tilset 1 aar 5 uger
03.06.1805 Iver Evensen Rognes 49 aar
14.07.1805 Ragnild Estensd. Rosbjørgen - Anders Rosbjørgens Qvinde 44 aar
14.07.1805 Ingeborg Larsd. Folstadmoen 25 aar
21.07.1805 Anders Olsen Boenes 74 aar
21.07.1805 Lægdefattig Berit Haftorsd. 78 ¾ aar
21.07.1805 Svend Svendsen Engen 2 aar 10 maaneder
04.08.1805 Peder Christiansen Moesløkken 68 aar
22.09.1805 Anders Grøner fra Pladsen Bachegjerdet under Præstegaarden 87 ½ aar
26.11.1805 Iver Olsen Grytdal for?? ved at hænge sig og af Hr. Stiftamtmandens Be?? begravet uden Ceremonie 62 aar
26.12.1805 Lars Andersen Lillebjørgløkken 63 aar

Gravfestet 1806

Dato Døde Navn Alder
02.02.1806 26.01.1806 Rasmus Rasmusen Rochstad 57 aar
02.02.1806 25.01.1806 Even Jensen Foldstad 1 aar 10 m. 2 u.
23.02.1806 13.02.1806 Ole Svendsen Størresengen 69 aar 6 mnd
23.02.1806 11.02.1806 Arent Rolvsen ?? Storhugdal 2 aar 2 m.
09.03.1806 27.02.1806 Randi Joensd. Kielden 40 uger
19.03.1806 - Marit Olsd. Rochstad 48 aar
19.03.1806 14.03.1806 Kari Olsd. Voldøyen 6 aar
06.04.1806 27.03.1806 Berit Larsd. Rognes 7 maaneder
15.05.1806 02.05.1806 Arent Hansen Bergeraaen 84 aar 5 maan.
24.05.1806 21.05.1806 Ebbe Stabel ?? til Konto: - Karie - død paa sin Reyse til Røraas fra Størens Præstegaard nesten 44 aar
22.06.1806 16.05.1806 Marit Larsd. Rochstadgrinden 11 aar 6 mnd.
29.06.1806 22.06.1806 Elias Olsen Bjørgen 22 aar 7 mnd.
13.07.1806 06.07.1806 Enke Sirri Enochsd. Brouten 68 ½ aar
20.07.1806 11.07.1806 Lægdefattig Magnild Hafdorsd. 81 aar
03.08.1806 21.07.1806 Enke Gjertrud Karlsd. Boenesbroe 92 aar 3 maaned.
31.08.1806 26.08.1806 Ingeborg Olsd. Bjørgen 24 aar
31.08.1806 24.08.1806 Joen Joensen Kalvhagen 6 uger
14.09.1806 06.09.1806
08.09.1806
Ole Larsen Bjørgen
Ingeborg Larsd. Bjørgen (tvillinger)
- moderen begravet 13. S. eft. Trefoldighed (31.08)
14 dage
15 dage
28.09.1806 14.09.1806 Peder Olsen Hugdalsaasen 11 aar
05.10.1806 01.10.1806 Lars Olsen Bjørgen 29 aar
14.12.1806 09.12.1806 Berit Andersd. Bjørgen 8 aar 2 maaned.
14.12.1806 02.11.1806 Ole Joensen et Barn fød paa Lade ved Trondhiem - udenfor Ægteskab - Fader Joen Olsen huusmandssøn under Lade gaard - moder Pige Gjertrud Jørgensd. ?? i Tieneste paa Ladegaard - de efter Sigende mente gaae til sit Fødested Tolgen - Barnet døde paa Rochstad 7 uger

Gravfestet 1807

Dato Døde Navn Alder
25.01.1807 20.01.1807 Giertrud Joensd. Aunfetten 3 aar 2 maan.
25.01.1807 - Pigebarn - Fader: Jens Henrichsen Foldstad dødfød
19.04.1807 15.04.1807 Arent Pedersen Foldstad 13 ½ aar
19.04.1807 - Pigebarn: Fader Even Pedersen Sochnes dødfød
26.04.1807 19.04.1807 Enke Anne Joensd. Huchdalsgrinden 68 aar
14.06.1807 04.06.1807 Joen Pedersen Engen under Præstegaarden 18 ½ aar
21.06.1807 14.06.1807 Enke Berit Jensd. Frøset 78 ½ aar
24.06.1807 17.06.1807 Esten Olsen Foldstad 28 ¾ aar
02.07.1807 23.06.1807 Kari Jensd. Lillehugdal 70 aar 10 maan.
12.07.1807 08.07.1807 Iver Paulsen - omstreifende Betler - efter hans afdøde: Pass ?? skal han have værit grenadier ved det ?? og fød i Trondhiems Stift ?? han døde paa Nedre-Øyen 58 aar
26.07.1807 19.07.1807 Kari Olsd. Frøsetaunet 18 aar
27.09.1807 16.09.1807 Kirsti Arentsd. ?? Øvne 77 aar
11.10.1807 30.09.1807 Sivert Ingbrigtsen Frøset
- Kiørte et Las over sig i Sochnesmarken
40 aar
01.11.1807 24.10.1807 Erich Ingebrigtsen Hage 28 aar
01.11.1807 22.10.1807 Else Ellingsd. Rochstad 3 ½ aar
08.11.1807 29.10.1807 Berit Olsd. Storøe 7 uger
22.11.1807 05.11.1807 Ole Svendsen Engen 20 uger
13.12.1807 27.11.1807 Tvillingene Ole og Arnt Pederssønner Sneensengen 14 dage
13.12.1807 28.11.1807 Uægte Barn Sivert Michelsen Lillehugdal 2 maaneder
26.12.1807 17.12.1807 Ingeborg Arntsd. Hugdalsløkken 74 aar
26.12.1807 22.11.1807 Ingeborg Andersd. Moesbacken 1 ½ aar
26.12.1807 - uægte dødfød Pigebarn født 21 December Moder Gjertrud Olsd. Rochstad Fader Peder Jørgensen ?? Rypvoldmoen?? Gevorben Soldat i Trondhiem dødfød

Gravfestet 1808

Dato Døde Navn Alder
01.01.1808 24.12.1807 Ole Joensen Refset 32 uger
17.01.1808 12.01.1808 Berit Larsd. Rochstadgrinden 18 aar
24.01.1808 28.01.1808 Dødfødt Drængebarn. Fader Iver Nedreøyen dødfødt
14.02.1808 07.02.1808 Golla Ingebrigtsd. Øverøyen hiemedøbt og født den 27 Januari 11 dage
13.03.1808 28.02.1808 Marit Henrichsd. Sochnes 83 aar
13.03.1808 29.02.1808 Peder Pedersen Brautmoe 33 aar
13.03.1808 06.02.1808 Marit Olsd. Bachen 18 aar
20.03.1808 11.03.1808 Ingeborg Henrichsd. Foldstad 36 aar
03.04.1808 28.03.1808 Even Rochstadøyen 82 aar
14.04.1808 03.04.1808 Arent Olsen Lillehugdal 64 aar
  03.04.1808 Joen Iversen Støresengen 5 aar
  09.04.1808 Marit Evensd. Øverøyen 3 aar
13.05.1808 - Gurri Estensd. Rosbjørgen
- omkom ved et Jordfald
50 aar
22.05.1808 15.05.1808 Elias Christiansen Moesløkken 29 uger
22.05.1808 11.05.1808 Rolv Arentsen Huchdals Tvillingebørn
1. Gurri 2. Ingeborg fødte den 11 Maii hiemedøbte
5 timer
06.06.1808 31.05.1808 Kiersti Ingebrigtsd. Grytdal 67 aar
31.07.1808 24.07.1808 Marit Pedersd. Støresmoe 63 aar
31.07.1808 28.07.1808 Beret Erichsd. Rochstadrønningen 10 maaneder??
28.08.1808 16.08.1808 Joen Mentzen Gunnildsøyen 58 aar
28.08.1808 - Ole Endresen Præstegaardsrønningen - en Huusmandssøn fra Holtaalen, som omkom ?? Sommer i Gulen, og blev funden ved Godøyen den 10. S. e Trefoldighed 10 aar
09.10.1808 30.09.1808 Sirri Arntsd. Granøyen 45 aar
09.10.1808 - Marit Joensd. Foldstad ?? 40 aar
23.10.1808 10.10.1808 Marith Hansd. Kalvhagen 64 aar
23.10.1808 17.10.1808 Joe Olsen Godøyen 15 uger
13.11.1808 03.11.1808 Joen Erichsen Aunfetten 1 ½ aar
20.11.1808 11.11.1808 Kari Joensd. Refset 5 uger
20.11.1808 12.11.1808 Anne Hansd. Moumsgjerdet 83 aar
26.11.1808 16.11.1808 Gjertrud Arentsd. Aunøygjerdet 62 aar
26.12.1808 17.12.1808 Arent Ingebrigtsen Storhugdal 60 aar
26.12.1808 13.12.1808 Olave Haagensd. - hiemedøbt
Faderen Haagen Halslingen ?? og Moder Beret Pedersd. Betlere fra Tolgen
3 uger

Gravfestet 1809

Dato Døde Navn Alder
08.01.1809 23.12.1808 Ingeborg Pedersd. Vold 19 aar
08.01.1809 31.12.1808 Even Peders. Støresengen 5 ½ aar
08.01.1809 30.12.1808 dødfødt Pigebarn - Fader Peder Sneesengen dødfødt
29.01.1809 22.01.1809 Beret Olsd. Frøsetaunet 7 aar
29.01.1809 16.01.1809 Beret Olsd. Huchdal 15 uger
05.02.1809 18.01.1809 Marit Olsd. Røttum 76 aar
12.02.1809 11.02.1809 Even Ingebrigtsen Øvreøyen hiemmedøbt født den 6' Febr. 4 dage
08.04.1809 24.03.1809 Peder Mentz. Øvne 48 aar
16.04.1809 06.04.1809 Halvor Ols. Langøyen 59
16.04.1809 03.04.1809 Ole Ols. Raaen 60
16.04.1809 30.03.1809 Gurru Larsd. Støresengen 1 aar
16.04.1809 - et dødfødt barn Pige. Fader Rolv Huchdal dødfødt
28.04.1809 19.04.1809 Gjertrud Olsd. Anøygjerdet 2 ½ aar
22.05.1809 10.05.1809 Marit Olsd. Rochstadgrinden 57 aar
16.07.1809 07.07.1809 Kari Olsd. Øvne 76 aar
06.08.1809 21.07.1809 Aadse Schorvolden 85 aar
06.08.1809 25.07.1809 Niels Lars. Rochstadgrinden 2 uger
06.08.1809 - En omløbende Smed?? -
20.08.1809 08.08.1809 Eli Olsd. Foldstad 19 aar
08.10.1809 22.09.1809 Elias Peders. Spieldet 76 aar
12.11.1809 30.10.1809 Kari?? Jonsd. Moesmælen 1 ½ aar
10.12.1809 02.12.1809 Randi Rasmusd. Refsetbakken 44 aar
17.12.1809 09.12.1809 Gjertrud Larsd. Røttum 80 aar
17.12.1809 10.12.1809 Ole Ols. Boenes 3 Maandr.
17.12.1809 10.12.1809 Ole Evens. Støresengen 13 Maandr.

Gravfestet 1810

Dato Døde Navn Alder
13.02.1810 30.01.1810 Oberst Johan Christian Throne 88 aar
04.03.1810 14.03.1810!! Marit Olsd. Foldstad 72 aar
04.03.1810 16.02.1810 Marit Pedersd. Moe 1 ½ aar
04.03.1810 13.02.1810 Anne Andersd. Kalvhagen 17 dage
01.04.1810 23.03.1810 Berit Joensd. Gunnildsøjen 72 aar
01.04.1810 14.03.1810 Kari Joensd. Refset 20 uger
01.04.1810 29.03.1810 Gjertrud Olsd. Boenesmo 1 ½ aar
01.04.1810 18.03.1810 Rasmus Olsen Tangmoen 1 ¾ aar
15.04.1810 31.03.1810 Joen Arentsen Ambdal 68 aar
15.04.1810 30.03.1810 Gurri Olsd. Sochnes 26 aar
15.04.1810 02.04.1810 Iver Erichsen Øvne 2 ½ aar
23.04.1810 20.04.1810 Ingeborg Andersd. Huchdalsløken?? 52 aar
23.04.1810 20.04.1810 Ingeborg Andersd. Moesbakken 1 ½ aar
29.04.1810 20.04.1810 Lars Pedersen Folstadbakken 57 aar
29.04.1810 17.04.1810 Christian Pedersen Engen 60 aar
29.04.1810 22.04.1810 Marit Erichsd. Vold 93 aar
03.06.1810 25.05.1810 Esten Ingebrigtsen Løkken 32 aar
01.07.1810 26.06.1810 Jonas Nielsen Øvnegrinden 31 aar
08.07.1810 03.07.1810 Gjertrud Larsd. Rochstadrønningen 7 ¼ aar
08.07.1810 01.07.1810 Ole Pedersen Corporalbroen 2 aar
08.07.1810 28.06.1810 Ole Haldorsen Schierlihougen 19 uger
05.08.1810 30.07.1810 Ingeborg Olsd. Rochstadrøning 44 aar
12.08.1810 05.08.1810 Bersvend Arentsen Krogstadsanden 3 ½ aar
19.08.1810 09.08.1810 Lars Larsen Moe ½ aar
19.08.1810 14.08.1810 Niels Larsen Rochstadrønning 14 dage
09.09.1810 03.09.1810 Kari Estensd. Schorvold Legdelem 80 aar
09.09.1810 07.09.1810 Lars Knudsen Rochstad fød af Fader Ungekarl og Skieløber Knud Mortensen Rochstad - og Moder Kirsti Larsd. Moen fød 29 augusti hiemmedøbt ?? 1 Lejermaal 10 dage
23.09.1810 08.09.1810 Dødfødt Pigebarn - Fader Jorgen Andersen Borgaasen fra Røraas dødfødt
23.09.1810 17.09.1810 Dødfødt Pigebarn - Fader Ungekarl Halvor Sivertsen Haavien og Moder Marit Olsd. Foss i Horrig (uægte) dødfødt
30.09.1810 24.09.1810 Marit Iversd. Boenes 62 aar
30.09.1810 24.09.1810 Anne Olsd. Saugen 55 aar
21.10.1810 12.10.1810 Else Andersd. Refset 12 uger
04.11.1810 19.10.1810 Siri Olsd. Boenes 5 uger
16.12.1810 05.12.1810 Marit Arntsd. Moesrønningen 2 aar
16.12.1810 10.12.1810 Henrich Ellingsen Huchdal 1 dag

Gravfestet 1811

Dato Døde Navn Alder
13.01.1811 08.01.1811 Jens Joensen Sneen 78 aar
27.01.1811 16.01.1811 Joen Pedersen Engen 73 aar
03.03.1811 21.04.1811 Marit Pedersd. Hage 1 aar
24.03.1811 17.03.1811 Iver Steffensen Refsetbakken 13 dage
24.03.1811 14.03.1811 Kari Angrimsd. Foldstad 4 ½ aar
31.03.1811 19.03.1811 Arnt Andersen %Refset% Bjørgen 8 aar
12.04.1811 04.04.1811 Ole Ingebrigtsen Sokneslunden 33 aar
12.04.1811 04.04.1811 Peternille Pedersd. fra Opdal 16 uger
28.04.1811 12.04.1811 Guri Hansd. Solum 68 aar
05.05.1811 28.04.1811 Oloug Arntsd. Sochnes 32 uger
23.05.1811 16.05.1811 Berit Olsd. Refset 82 aar
30.06.1811 17.06.1811 Ingri Arntsd. Boenesbroe 66 aar
30.06.1811 18.06.1811 Halvor Røttums dødfødte Drængebarn dødfødt
30.06.1811 25.06.1811 Joen Roaldsen Refsets dødfødte Drængebarn dødfødt
07.07.1811 30.06.1811 Joen Evensen Røttum 77 aar
21.07.1811 26.07.1811 Kirstine Andersd. Herdal fra Tolgen - Almisselem 80 aar
11.08.1811 08.08.1811 Anne Olsd. Rognes 16 uger
18.08.1811 14.08.1811 Ingeborg Endresd. Huchdal 32 aar
18.08.1811 09.08.1811 Olog Jensd. Refset 15 aar
18.08.1811 16.08.1811 Henrich Nielsen Refset 17 uger
08.09.1811 31.08.1811 Ole Arntsen Aunegrinden 17 aar
06.10.1811 26.09.1811 Berit Andersd. Sneen 77 aar
06.10.1811 22.09.1811 Marit Svendsd. Engen 66 aar
27.10.1811 15.10.1811 Anders Andersen Tildset 4 aar
17.11.1811 12.11.1811 Ole Ingebrigtsen Rognes 19 uger
08.12.1811 20.11.1811 Mons Olsen Boenes 84 aar

Gravfestet 1812

Dato Døde Navn Alder
01.01.1812 27.12.1811 Ole Nielsen Boenes hjemmedøbt nogle Timer
12.01.1812 31.12.1811 Ole Absalonsen Boenesbroe 76 aar
12.01.1812 ------ Rasmus Andersen Vollem 50
26.01.1812 14.01.1812 Ingeborg Rolvsd. Sandholdt 6 dage
26.01.1812 13.01.1812 Ingri Olsd. Godøyen 84 aar
16.02.1812 01.02.1812 Kari Evensd. Øyebrekken 31 aar
16.02.1812 01.02.1812 Lars Sivertsen Rønningen hjemmedøbt død og født samme dag
22.03.1812 16.03.1812 Joen Andersen Aungrinden 44 aar
27.03.1812 16.03.1812 Anders Nielsen Tildset 57 aar
30.03.1812 27.03.1812 Kari Joensd. Sneen 3 uger
03.05.1812 25.04.1812 Dødfødt Drængebarn Fader Arnt Sochnes dødfødt
18.05.1812 13.05.1812 Rolv Olsen Huchdal 7 uger
07.06.1812 31.05.1812 Ingeborg Roaldsd. Refset 40 aar
07.06.1812 29.05.1812 Roald Joensen Refset 14 aar
20.06.1812 12.06.1812 Marit Andersd. Tildset 1 aar
05.07.1812 20.06.1812 Dødfødt Drængebarn - Fader Ingebrigt Erichsen Moegjerdet dødfødt
05.07.1812 01.07.1812 Lorents Tostensen Ungekarl fra Qvikne
omkom ved at antænde en Mine i den almindelige ??
22 aar
30.08.1812 23.08.1812 Kari Olsd. betlerbarn fra Lessøe 10 uger
06.09.1812 01.09.1812 Fattig Mand fra Trondhjem, Hans 50
11.10.1812 03.10.1812 Eli Rolvsd. Foldstad uægte barn hjemmedøbt
Fader Rolv Olsen Foldstad Moder Eli Arentsd. Huchdal
3 dage
01.11.1812 15.10.1812 Gjertrud Iversd. Vold 84 aar
22.11.1812 08.11.1812 Ingeborg Olsd. Tangmoen 66 ½ aar
06.12.1812 20.11.1812 Kari Iversd. Boenes 81 aar
26.12.1812 06.12.1812 Joen Larsen Foldstad 50
26.12.1812 14.12.1812 Ole Erichsen Fladreiten 79 aar
26.12.1812 20.12.1812 Even Olsen Øyebrekken 65 aar
26.12.1812 16.12.1812 Marit Iversd. Skjerlikjelden 65 aar

Gravfestet 1813

Dato Døde Navn Alder
17.01.1813 04.01.1813 Roald Jonasen Godøyen 73 aar
17.01.1813 07.01.1813 Berit Thomasd. Frøset 55 aar
24.01.1813 14.01.1813 Eli Jonasd. Boenes 69 aar
07.02.1813 27.01.1813 Henrich Jensen Foldstad 74 aar
07.02.1813 01.02.1813 Gunder Erichsen Øyebrekken 72 aar
14.02.1813 03.02.1813 Vehelm Julius Nansen
Søn af Sorenskriver ?? Nansen
1 aar 2 Maand
28.02.1813 21.02.1813 Ole Rolvsen Sneen 2 Maaneder
28.02.1813 17.02.1813 Sirri Olsd. Boenes 1 aar
28.02.1813 15.02.1813 Marit Olsd. Foldstad 5 uger
28.02.1813 13.02.1813 Dødfødt Pigebarn - Fader Peder Pedersen Engen ungkarl - Pige Marit Rasmusd. Schorvolden (uægte) dødfødt
?? 17.03.1813 Betler Joen Olsen fra Strinden død hos Arent Sochnes 50
?? 19.03.1813 Randi Arentsd. Lillebjørgen 43 aar
?? 21.03.1813 Iver Roaldsen Godøyen 23 uger
11.04.1813 29.03.1813 Eli Berntsd. Rognes 7 uger
18.04.1813 07.04.1813 Joen Angrimsen Foldstad 75 aar
14.05.1813 04.05.1813 Ments Pedersen Øvne 18 aar
14.05.1813 07.05.1813 Anders Henrichsen Foldstad 1 aar
27.05.1813 24.05.1813 Guri Hansd. Sneen 70
27.05.1813 18.05.1813 Lars Roaldsen Sochnes 32 aar
01.06.1813 24.05.1813 Betlende Qvindemenneske ubekjent - funden død i Marken ved Øvne den 24 Maj 50
13.06.1813 06.06.1813 Kari Joensd. Sneen 3 uger
04.07.1813 28.06.1813 %Peder% Anders Olsen Løkken 1 uge
25.07.1813 18.07.1813 Ole Evensen Foldstad 63 aar
08.08.1813 29.07.1813 Ole Olsen Bjørgen 79 aar
08.08.1813 27.07.1813 Elling Henrichsen Huchdal 62 aar
15.08.1813 11.08.1813 Erich Andersen Sochnes 52 aar
29.08.1813 17.08.1813 Elias Simensen Østlyngen 11 dage
29.08.1813 15.08.1813 Esten Olsen Frøsetøvnet 20 aar
12.09.1813 02.09.1813 Joen Olsen Sneen 52 aar
26.09.1813 20.09.1813 Iver Olsen Øvne 67 aar
26.09.1813 14.09.1813 Jonas Garnbru?? en gammel Mand født Holtaalens Præstegjeld 80 aar
10.10.1813 05.10.1813 Ole Olsen Schorvolden 9 aar
22.11.1813 12.11.1813 Berit Olsd. Østlyngen 37 aar
28.11.1813 22.11.1813 Ole Joensen Scherlikielden 64 aar

Gravfestet 1814

Dato Døde Navn Alder
06.02.1814 04.02.1814 Peder Jensen Foldstad 7 dage
06.03.1814 18.02.1814 Berit Erichsd. Bakken hjemmedøbt Tvillingbarn født og død 18 Feb nogle timer
06.03.1814 01.03.1814 Joen Olsen Foldstad 39 aar
27.03.1814 13.03.1814 Dorthe Henrichsd. Tildset 8 uger
27.03.1814 14.03.1814 Ingeborg Rolvsd. Huchdal 21 uger
27.03.1814 21.03.1814 En Finnes Datter Maren Soffia Larsd. død paa Schorvolden 20 uger
07.04.1814 30.03.1814 Ragnild Olsd. Grytdal 60 aar
24.04.1814 07.04.1814 Lars Steffensen Moe ?? 52 aar
24.04.1814 15.04.1814 Soldat Ments Johansen Sochnes 26 aar
01.05.1814 18.04.1814 Medhjelper Henrich Nielsen Sochnes 61 aar
15.05.1814 05.05.1814 Berit Pedersd. Øvreøyen 76 aar
29.05.1814 24.05.1814 Rolv Andersen Boenes døde ved et Stød af Savbladet paa Rognes Sav 46 aar
17.07.1814 11.07.1814 Barbroe Olsd.Løkken 2 aar
17.07.1814 15.07.1814 Rolv Sneens dødfødte Drengebarn dødfødt
07.08.1814 30.07.1814 Kari Evensd. Grytdal 85 aar
07.08.1814 02.08.1814 Marit Sivertsd. Ambdalhougen 58 aar
07.08.1814 26.07.1814 Kari Evensd. Øyebrekken 60 aar
21.08.1814 09.08.1814 Esten Arentsen Tømmeraas 75 aar
21.08.1814 07.08.1814 Brønnild Christiansd. Refset 83 aar
28.08.1814 22.08.1814 Rolv Ellingsen Rochstad 55 aar
11.09.1814 30.08.1814 Ole Andersen Sagflot 77 aar
02.10.1814 21.09.1814 Kirsti Ingebrigtsd. Sneesengen 35 aar
02.10.1814 17.09.1814 Sivert Arentsen Huchdalsløkken 80 aar
16.10.1814 07.10.1814 Berit Arentsd. Røttum 66 aar
16.10.1814 09.10.1814 Ingebrigt Olsen Huxeggen 62 aar
16.10.1814 13.10.1814 Dødfødt Pigebarn - Fader Niels Boenesvold dødfødt
23.10.1814 15.10.1814 Ole Berntsen Rognes 1 Maaned
06.11.1814 24.10.1814 Erich Erichsen ??moe 18 aar
06.11.1814 23.10.1814 Ole Estensen Løkaasen 5 aar
13.11.1814 07.11.1814 Dødfødt Pigebarn - Fader Anders Joensen ?? dødfødt
27.11.1814 11.11.1814 Steffen Arentsen Moe 89 aar
18.12.1814 09.12.1814 Ole Johansen Øvne 24 aar
18.12.1814 06.12.1814 Arent Steffensen Huchdal 52 aar
18.12.1814 09.12.1814 Anders Olsen Løkken 3 Maaneder

Gravfestet 1815

Dato Døde Navn Alder
22.01.1815 07.01.1815 Anders Henrichsen Aunum 13 aar
22.01.1815 10.01.1815 Dødfødt Drengebarn - Fader Ingebrigt ?? dødfødt
29.01.1815 22.01.1815 Henrich Olsen Rochstad 36 aar
12.02.1815 11.02.1815 Dødføst Pigebarn - Fader afdød Ungekarl Ole Johansen Øvne og Pige Mali Olsd. Schjerli dødfødt
26.02.1815 19.02.1815 En fremmed ubekjent betler Peder ubekjent 50
05.03.1815 26.02.1815 Ole Arentsen Schorvolden 50 aar
05.03.1815 19.02.1815 Gjørraan Johansd. Brandhougen 23 aar
24.03.1815 16.03.1815 Lars Joensen Rochstad 52 aar
27.03.1815 19.03.1815 Elias Nielsen Foldstad 59 aar
21.04.1815 15.04.1815 Anders Jensen Hytten 85 aar
?? 24.04.1815 Joen Larsen Rochstad 5 Maaneder
12.05.1815 31.03.1815 Hans Andersen Halgut 54 aar
15.05.1815 05.05.1815 Gurri Olsd. Vold 14 aar
04.06.1815 27.05.1815 Lars Larsen Rochstad 48 aar
16.07.1815 13.07.1815 Ingebrigt Estensen Løkaasen 8 aar
24.09.1815 13.09.1815 Svend Hansen Hougen 73 aar
24.09.1815 21.09.1815 Dødfødt Drængebarn - Fader Bernt Olsen Rognes dødfødt
08.10.1815 01.10.1815 Ole Ingebrigtsen Godøyen 67@61 aar
08.10.1815 01.10.1815 Marit Jonasd. Boenes 69 aar
29.10.1815 22.10.1815 Anne Erichsd. Rognes 78 aar
05.11.1815 30.10.1815 Ole Joensen Lillebjørgen 84 aar
05.11.1815 29.10.1815 Anders Erichsen Brouten 13 aar
07.01.1816 28.12.1815 Peder Andersen Øvne 13 uger

Oversikt