Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Støren sogn 1775-1787

Vielser Støren 1775

Dato Brudgommens navn Brudens navn
23.03.1775 Ole Pedersen Ramaas Ingebor Halvarsd. Røsbjørgen
30.03.1775 Iver Estensen Grydal Jertru Arntsd. Folstad
03.04.1775 Peder Olsen Rognæs Gjertu Jensd. Skierlie
06.04.1775 Jørgen Jonsen Hugdal Ane Eriksd. Estenstad
06.04.1775 Niels Olsen Bonæs Elie Jonasd. Godøjen
06.04.1775 Iver Andersen Lillebiergen Marit Olsd. Bonæsvold
18.04.1775 Anders Anders. Skorvold Berit Pedersd. Metlie
15.06.1775 Iver Olsen Biørgen Marit Andersd. Aunum
22.06.1775 Ole Peders. Sochnæs Berit Berntsd. Hage
29.06.1775 Esten Siverts. Gylland Maren Hansd. Hovind
29.06.1775 Iver Olsen Buesæt Giertrue Ingebrigtsd. Godøjen
06.07.1775 Khristian Berntsen Holen Lusia Joensd. Refsæt
06.07.1775 Enkmd. Ole Jensen Grinden Ingebor Larsd. Sochnæs
04.08.1775 Johan Christian von Throne Anna Margrethe Tønder Bernhoft
19.10.1775 Even Olsen Skamfer Kari Hansd. Øjengrinden
02.11.1775 Jens Estensen Halgout Karie Sivertsd. Hugdal
28.12.1775 Esten Olsen Roesbjørgen!!
(skal være Ole Estensen)
Enke Berit Iversd. Bonæs

Vielser Støren 1776

Dato Brudgommens navn Brudens navn
18.04.1776 Joen Rolfsen Moe Marit Andersd. Berg
30.05.1776 Joen Jensen Løchlie Guru Olsd. Qvilvangen
13.06.1776 Ole Svendsen Engen Gunil Pedersd. Brubakken
02.07.1776 Lars Pedersen Krogstad Ragnil Arntsd. Foldstad
11.07.1776 Ole Larsen Rogstad Karie Olsd. Rønning
17.10.1776 Ole Pedersen Engen Ragnil Olsd. Røttum

Vielser Støren 1777

Dato Brudgommens navn Brudens navn
09.04.1777 Ole Olsen Moe Ingebor Stephensd. Moe
10.04.1777 Iver Olsen Grydal Karie Pedersd. Hage
05.06.1777 Endre Joensen Amdal Ingerie Sivertsd. Løkken
19.06.1777 Henrik Nielsen Sochnæs Ingebor Christiansd. Bonæs
13.11.1777 Enkmd. Peder Ivers. Skiervold Gjertrue Eriksd. Engen

Vielser Støren 1778

Dato Brudgommens navn Brudens navn
09.04.1778 Ole Olsen Rognæs Olava Hansd. Hermoe
09.04.1778 Ole Andersen Hage Marit Andersd. Gylland
29.05.1778 Thomas Andersen Aunum Ingebor Hansd. Hermoe
11.06.1778 Svend Jacobsen Vinsnes Enke Olau Jensd. Bonæs
18.06.1778 Ole Joensen Foldstad Kjerstie Estensd. Solem
24.06.1778 Michael Caster Anna Helena Urdlef
09.07.1778 Ole Joensen Folstad Marit Iversd. Hovien
01.10.1778 Joen Berentsen Hage Karie Arntsd. Folstad
15.10.1778 Ole Iversen Sandholt Ingebor Henriksd. Vagnilaune
29.10.1778 Anders Olsen Bjørgen Gjertru Olsd. Saugen

Vielser Støren 1779

Dato Brudgommens navn Brudens navn
22.03.1779 Elias Nielsen Folstad Guri Ingebrigtsd. Øyen
25.03.1779 Ole Rolfsen Sneen Ingebor Olsd. Estenstad
25.03.1779 Ole Ingebrigts. Godøjen Hille Ellingsd. Solem
06.04.1779 Joen Eriksen Grydal Berit Andersd. Aunum
06.04.1779 Enkmd. Ole Svends. Kielden Ingebor Joensd. Rognæs
08.04.1779 Peder Ellevsen Vold Karie Rolfsd. Moe
17.06.1779 Joen Pedersen Soknæs Ragnil Evensd. Røttum
24.06.1779 Ole Absalonsen Bonæs Guru Joensd. Medtlie
24.06.1779 Khristian Peders. Rogstad Marit Olsd. Steenbroen
14.10.1779 Joen Anders. Biørgen Marit Arntsd. Folstad

Vielser Støren 1780

Dato Brudgommens navn Brudens navn
06.04.1780 Ole Ingebrigtsen Øyen Enke Berit Berntsd. Soknæs
13.04.1780 Lars Olsen Bjørgen Anne Bersvendsd. Rogstad
06.06.1780 Ole Rolfs. Sneen Sirie Olsd. Estenstad
20.06.1780 Ole Olsen Bjørgen Giertru Ingebrigtsd. Øyen
28.06.1780 Ole Ellingsen Rogstad Marit Pedersd. Moesmælen
19.10.1780 Ole Joensen Rye Ingebor Arntsd. Sætermælen

Vielser Støren 1781

Dato Brudgommens navn Brudens navn
28.03.1781 Erik Ingebrigts. Moum Marit Evensd. Ertshuus
28.03.1781 Ole Arnts. Øyen Ingebor Arntsd. Anshuus
04.04.1781 Enkmd. Peder Olsen Rognæs Barbro Pedersd. Soknæs
18.04.1781 Ole Larsen Rønningen Karie Olsd. Soknæs
28.05.1781 Joen Ols. Sneen Gjertru Arntsd. Øyen
19.06.1781 Johanes Ols. Aunøyen Gjertru Olsd. Rognæs
25.06.1781 Ole Arnts. Dyrvold Marit Olsd. Langøyen
16.10.1781 Enkmd. Ole Berents. Aunøjen Enke Berit Olsd. Hungrøe

Vielser Støren 1782

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.04.1782 Joen Joensen Bjørgen Ingebor Larsd. Rognæs
10.04.1782 Arnt Arntsen Øyen Giertru Kristiansd. Bonæs
01.07.1782 Iver Andersen Bones Kjersti Jensd. Skierlie
01.07.1782 Joen Rasmussen Skorvold Marit Hansd. Øyen
03.07.1782 Peder Ingebrigtsen Sagøyen Berit Nielsd. Almaas
08.07.1782 Ole Arntsen Hungrøe Marit Andersd. Rogstadøyen
27.12.1782 Joen Endresen Rogstad Enke Ingebor Olsd. Soknæs
27.12.1782 Joen Arntsen Goersæt Anne Hansd. Rognæs

Vielser Støren 1783

Dato Brudgommens navn Brudens navn
31.03.1783 Enkmd. Arnt Estensen Rognæs Ane Olsd. Bogen
10.06.1783 Hans Ols. Bogen Randi Eriksd. Øfsthuus
19.06.1783 Søren Anders. Skorvold Marit Eriksd. Grydal
02.07.1783 Ole Joensen Frøsæt Giertru Haldosd. Bakken
07.07.1783 Ole Anders. Skorvold Gunil Hansd. Øyegrinden
26.12.1783 Elling Henriks. Øfnet Marit Eriksd. Østhus

Vielser Støren 1784

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.04.1784 Anders Nielsen Tilsæt Marit Joensd. Røttum
24.06.1784 Joen Joensen Kielden Enke Else Absalonsd. Bonæs
28.06.1784 Halvor Olsen Øyen Karie Christiansd. Aunum
28.12.1784 Esten Stephens. Ræfsæt Kari Olsd. Rognæs
28.12.1784 Anders Iversen Sanholt Kiersti Knudsd. Øyen

Vielser Støren 1785

Dato Brudgommens navn Brudens navn
13.04.1785 Esten Rolfsen Moe Gjertrud Arntsd. Schierlie
09.06.1785 Ole Olsen Rønningen Enke: Beret Berntsd. Sochnes
23.06.1785 Ole Andersen Bones Gunnil Eriksd. Sandberg
29.09.1785 Enkmd. Menz Ingebrigts. Buesæt Marit Iversdat. Bones

Vielser Støren 1786

Dato Brudgommens navn Brudens navn
24.02.1786 Even Joens. Røttum Berit Joensdat. Røttum
20.04.1786 Anders Olsen Bjørgen Enke Giertru Ingebrigtsd. Øyen
22.05.1786 Bersvend Arnts. Kiødtrøe Ingri Olsd. Vollum
15.06.1786 Anders Christians. Aunum Berit Nielsd. Sochnes
22.06.1786 Enkemd. Anfin Arnts. Rogstad Marit Evensd. Rogstadøyen
06.07.1786 Enkemd. Arnt Nielsen Hof Marit Ingebrigtsd. Soelberg
26.10.1786 Ole Povelsen Hugdal Ingebor Olsd. Schierlie

Vielser Støren 1787

Dato Brudgommens navn Brudens navn
22.03.1787 Roal Larsen Folstad Berit Jensd. Vold
29.03.1787 Jon Erichsen Lund Marit Henrichsd. Folstad
12.04.1787 Ole Jensen Vold Marit Thomasd. Frøsæt
26.04.1787 Ole Andersen Grøner Ingebor Erichsd. Sandberg
07.06.1787 Peder Andersen Wold Dorthe Arntsd. Hungrøe
07.06.1787 Thore Troresen Qvilvangen Giertru Arntsd. Qvilvangen
14.06.1787 Johan Sivertsen Amdal Anne Jonsd. Sæter
21.06.1787 Arve Ellevsen Vold Marit Ingebrigtsd. Moum
21.06.1787 Ole Erichsen Saugen Berit Ellevsd. Folstad
02.07.1787 Iver Sivertsen Grinden Berit Estensd. Moe
15.10.1787 Anders Ellevsen Lille Budal Kari Jonsdat. Sverdal
15.11.1787 Enkmd. Peder Ericsen Engen Siri Jonsd. Foldstad

Oversikt Neste (1788-1798)