Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1788-1800, Soknedal

 

Gravfestet 1788

Dato Navn Alder
06.01.1788 Bernt Akerlies datter Olaug 7 dager
16.03.1788 Svend Aasenhuuses Søn dødfød
30.03.1788 Niels Skeders!! D. Marit 5 uger
20.04.1788 Arnt Joensen Lille Bordal 52 aar
01.05.1788 Lars Andersen Hofsmoen 63 aar
01.05.1788 Gierstrue Olsd. Soelberg 77 aar
18.05.1788 Kari Olsd. Ertzhuus 52 aar
18.05.1788 Kiersti Gulbrandsd. Ertzhuus 36 aar
01.06.1788 Christopher Jensen Kiødtrøe 45 aar
15.06.1788 Jens Jonsen Broen 53 aar
15.06.1788 Peder Andersen Solum 62 aar
29.06.1788 Otte Knutsen Hasselbrout 45 aar
06.07.1788 Endre Andersen Gynild 73 aar
17.08.1788 Anders Pedersen Solum 37 aar
17.08.1788 Guri Kolbanusd. Fagerbeck 74 aar
12.10.1788 Kari Roaldsd. Vagnild 29 aar
02.11.1788 Hans Solums Søn Ingebrigt 3 uger
02.11.1788 Siver Røes D. Ingri 3 uger
21.12.1788 Ingeborg Smelbackens Søn Erik 12 aar

 

Gravfestet 1789

Dato Navn Alder
11.01.1789 Jon Ingebrigtsen Schain 85 aar
11.01.1789 Ole Berntsen Stenbroe 70 aar
22.03.1789 Henrik Joensen 68 aar
09.04.1789 Beret Ingebrigtsd. Eggen 64 aar
19.04.1789 Eric Olsen Fluttum 61 aar
01.06.1789 Siri Ingebrigtsd. Hugaas 4 maaneder
07.06.1789 Oloug Olsd. Holte 6 maaneder
21.06.1789 Arnt Evensen Børset 60 aar
05.07.1789 Siver Siversen Moe 63 aar
16.08.1789 Arnt Arntsen Sveum 4 aar
16.08.1789 Eric Arntsen Kiødtrøe 9 uger
30.08.1789 Brønnild Arntsd. Sundset 35 aar
22.11.1789 Arnt Ingebrigtsen Eggen 68 aar
06.12.1789 Eric Ericsen Hanshuus 3 uger
20.12.1789 Roald Siversen Dragset 88 aar

 

Gravfestet 1790

Dato Navn Alder
25.04.1790 Even Olsen Aasenhuus 32 aar
25.04.1790 Peder Hægvolds datter dødfød
30.04.1790 Anders Lille Bordals Søn Ingebrigt 6 aar
06.06.1790 Peder Iversen Anshuus 65 aar
20.06.1790 Guri Olsd. Biørnlie 53 aar
18.07.1790 Ole Lyseths Søn Niels 10 uger
08.08.1790 Joen Biørgens barn dødfød
22.08.1790 Marit Kolbanusd. Bordal 1 1/3 aar
26.09.1790 Ingeborg Ericsd. Ertzhuus 41 aar
26.09.1790 Brønnøl Kolbanusd. Bordal 4 aar
02.10.1790 Arnt Ingebrigtsen Lyseth 80 aar
10.10.1790 Ole Bergs Søn Jens 3 uger
21.11.1790 Randi Olsd. Bierkset 71 aar

 

Gravfestet 1791

Dato Navn Alder
09.01.1791 Kjersti Evensd. Gynild 74?? aar
13.02.1791 Gunild Smelbacken 41 aar
13.02.1791 Elling Bergs D. Brynild 3 aar
13.02.1791 Eric Hanshuus D. Ingborg 2 uger
27.02.1791 Ingborg Knudsd. Sæter 69 aar
27.02.1791 Gunild Hofshaug 62 aar
13.03.1791 Ole Arntsen Sveum 12 aar
13.03.1791 Esten Endresen Gynild 2 aar
10.04.1791 Ingebrigt Arntsen Hugaas 33 aar
10.04.1791 Jens Bergs D. Kiersti 9 maaneder
01.05.1791 Nils Arenssen Kaasen 8 aar
15.05.1791 Ellef Aarhaugs Søn dødfød
22.05.1791 Bernt Jonsen Øyen 67 aar
22.05.1791 Kari Andersd. Hasselbrødt 78 aar
29.05.1791 Ole Evensen Øgdal 82 aar
02.06.1791 Serg. Sandboes Søn Hans Jacob 4 aar
10.07.1791 Esten Andersen Hage 3 aar
31.07.1791 Siri Pedersd. Hugaas 69 aar
14.08.1791 Ole Olsen Garlie 2 aar
09.10.1791 Henric Øfnet og Kari Liens?? uægte D. dødfødt
02.11.1791 Peder Brynolfsen Solum 21 aar
02.11.1791 Eric Arntsen Hage 6 uger
27.11.1791 Brynild Jonsd. Hugaas 69 aar
27.11.1791 Arnt Andersen Lille Bordal 5 maaneder
27.11.1791 Jens Andersen Lille Bordal 5 maaneder
04.12.1791 Ole Endresen Fossum 95 aar
04.12.1791 Lars Olsen Eggen 67 aar
04.12.1791 Marit Pedersd. Brastet?? 1 aar

 

Gravfestet 1792

Dato Navn Alder
04.03.1792 Eric Ericsen Akerlie 56 aar
28.03.1792 Kjersti Olsd. Støver 80 aar
15.04.1792 Rasmus Torstensen fra Ringebo præstegield 22 aar
17.05.1792 Nils Borset 58 aar
15.07.1792 Jon Sivertsen Haugen 57 aar
15.07.1792 Kari Arentsd.?? Nyehus 3 aar
29.07.1792 Jon Eriksen Bjørnlie 70 aar
29.07.1792 Ingborg Endresd. Solum 11 aar
12.08.1792 Kjersti Hugseggen 43 aar
12.08.1792 Beret Knudtsd. Sundliesæter 42 aar
30.09.1792 Ingborg Knudtsd. Hustøft 2 aar
21.10.1792 Ingborg Solem 65 aar
21.10.1792 Ane Arntsd. Sundlie 44 aar
11.11.1792 Ole Johansen Lien 72 aar
11.11.1792 Giertru Nilsd. Fluttum 79 aar
09.12.1792 Anders Eriksen Lien 6 uger
09.12.1792 Ole Aspeggens Søn dødfødt

 

Gravfestet 1793

Dato Navn Alder
20.01.1793 Ingbregt Dragsets Døtre Maren og Gurru begge hjemedøbte
17.02.1793 Sirri Sivertsd. Hanshuus 76 aar
14.04.1793 Marit Ellingsd. Hugaas 35
28.04.1793 Knudt Erichsen Præsthuus 26
28.04.1793 Ingri Sivertsd. Wollum 85
28.04.1793 Ingbrigt Solbergs uægte Søn dødfødt
05.05.1793 Ole Erichsen Biørnlie 4
20.05.1793 Ane Stephensd. Lilleøgdal 21
30.06.1793 Siri Olsd. Aspeggen 3
25.08.1793 Even Ertzhuus 65
08.09.1793 Peder Estensen Aasenhuus 3
20.10.1793 Jon Aasens Søn dødfødt
24.11.1793 Siri Johansd. Øfsthuuslycken 70
29.12.1793 Randi Svendsd. Lien 88 aar

 

Gravfestet 1794

Dato Navn Alder
16.02.1794 Endre Jonsen Solem 43 aar
11.05.1794 Ingborg Jensd. Berg 73
06.07.1794 Eric Olsen Nyhuus 15 uger
21.09.1794 Elling Iversen Hugaas 66 aar
21.09.1794 Peder Ericsen Hof 71
28.09.1794 Kari Henriksd. Lien 37
12.10.1794 Ole Jonsen Hage 3 uger
09.11.1794 Ingborg Rasmusd. Røe 93 aar
09.11.1794 Ellef Aasenhuus Søn dødfød

 

Gravfestet 1795

Dato Navn Alder
01.02.1795 Kiersti Fossum 80 aar
08.02.1795 Anders Hugseggen 54
22.02.1795 Kjersti Arentsd. Bræk 87
22.02.1795 Ragnild Arentsd. Foss 76
22.02.1795 Olla Grindens?? D. Beret 13 uger
01.03.1795 Bersvend Sneen 66 aar
15.03.1795 Nils Olsen Kiødtrø 60 aar
15.03.1795 Nils Nilsen Præsthuus 32
06.04.1795 Svend Svendsen Wollum 8 dager
12.04.1795 Sivert Røningens 2 uægte B. Søn og Datter dødfød
26.04.1795 Jon Haldosen Fagerbeck 43 aar
26.04.1795 Jorran Amundsd. Garlie 31
03.05.1795 Ingborg Erichsd. Holm 73
03.05.1795 Svend Andersen Guldvog 1½ aar
24.05.1795 Kari Sivertsd. Gynild 21
21.06.1795 Ingborg Jørgensd. Reitan 59
05.07.1795 Nils Knudsen Støver 4 maaneder
19.07.1795 Beret Olsd. Solberg 82 aar
19.07.1795 Gurrie Jonsd. Sundliesæter 62
26.07.1795 Sivert Olsen Kiønnum 5 maaneder
26.07.1795 Gundil Pedersd. Bræk 58 aar
26.07.1795 Esten Garliens døttre hiemedøbt 3 dage
04.08.1795 Frøken Trone 79 aar
09.08.1795 Ellef Jonsen Bierkset 7 maaneder
09.08.1795 Marit Pedersd. Sundlie 5 maaneder
09.08.1795 Beret Jonsd. Aas 8 maaneder
09.08.1795 Ingborg Estensd. Solum 3 uger
16.08.1795 Sirie Olsd. Øfsthuus 3 maaneder
30.08.1795 Ingborg Arentsd. Bræk 1 aar
18.10.1795 Marit Holte 3 uger
22.11.1795 Ingbrigt Olsen Estenstad 2 uger
22.11.1795 Endre Øfsthuus Søn dødf.

 

Gravfestet 1796

Dato Navn Alder
10.01.1796 Kiersti Fossum 2 uger
07.02.1796 Kiersti Pedersd. Estenstad 87 aar
14.02.1796 Guri Ingbregtsd. Aasenhuus 75
13.03.1796 Ingbrigt Jensen Solberg 36 aar 3 uger
22.05.1796 Kari Halstensd. Nyhuus 36 aar
17.07.1796 Ole Olsen Haugen 7 uger
24.07.1796 Ole Indsets 2de døtre Ildri og Kiersti hiemedøbt
31.07.1796 Ole Stenbroens D. Eli ?? uger
16.10.1796 Peder Sundlies D. dødfødt

 

Gravfestet 1797

Dato Navn Alder
01.01.1797 Ingbregt Eggens Søn Lars 2 uger
29.01.1797 Siri Olsd. Stenaas 75 aar
12.03.1797 Ole Andersen Hasselbrødt 27
25.05.1797 Lussi?? Simonsd. fra Tolgen 49
30.07.1797 Iver Jonsen Schainssæter 59
20.08.1797 Kiersti Henriksd. Lium 51
03.09.1797 Arnt Moens Søn Ole 4
03.09.1797 Even Anshuus Søn Ole ½
15.10.1797 Olloug Wagnild 2
01.11.1797 Hans Sveums Søn Ole 2 uger
03.12.1797 Esten Borsæts Søn Ole 4 maaneder
17.11.1797 Giertru Arensd. Nyhuus 75 aar
24.12.1797 Ole Aspegg Datter 3½ aar

 

Gravfestet 1798

Dato Navn Alder
07.01.1798 Ole Jons. Aasenhuus 11
07.01.1798 Randi Siversd. Frøset 78
07.01.1798 Siri Olsd. Estenstad 2½ aar
28.01.1798 Kiersti Jond. Schainsæter 76
28.01.1798 Marit Erichsd. Solberg 10
04.02.1798 Jon Olsen Garlie 3 uger
25.02.1798 Randi Andfindsd. Wagnild 2
25.02.1798 Endre Erichsen Hanshuus 3 uger
04.03.1798 Ane Knudtsd. Hasselbrødt 1 aar
18.03.1798 Arnt Jonsen Solum 101 aar
05.04.1798 Iver Knudsen Anshuus 4 dager
22.04.1798 Jon Jonsen Dragset 54 aar
13.05.1798 Peder Haldos. Fossum 17 aar
13.05.1798 Nils Knudsen Støver ¾ aar
28.05.1798 Siri Nilsd. Solberg 47
15.07.1798 Jens Olsen Dragset 75
12.08.1798 Haldo Olsen Aasenhuus 87
23.09.1798 Ole Bræks Søn dødf.

 

Gravfestet 1799

Dato Navn Alder
13.01.1799 Ole Arentsen Hugaas 34 aar
10.02.1799 Ingbrigt Olsen Støver 72
14.04.1799 Nils Sivertsen Frøset 78
05.05.1799 Gunild Biørnsd. Bordal 88
26.05.1799 Beret Ingbrigtsd. Lille Bordal 25
09.06.1799 Hans Erichsen Bordal 39
09.06.1799 Ole Fluttums Søn Lars 6
09.06.1799 Ellef Kiødtrøes Søn Xtopher ½ aar
30.06.1799 Anders Hages Søn Anders 7 aar
04.08.1799 Marit Arentsd. Aasenhuus 49
01.09.1799 Ingbregt Olsen Solberg 32
15.09.1799 Ingri Evensd. Aasenhuus 72
06.10.1799 Ole Liens D. ?? !!
24.11.1799 Endre Øfsthuus D. !! dødf.

 

Gravfestet 1800

Dato Navn Alder
05.01.1800 Endre Wollums Søn dødfød
26.01.1800 Marit ?? Anshuus 58 aar
16.02.1800 Ingborg Olsd. Stenbroen 80
16.02.1800 Nils Sneens?? D. Guru 2 uger
02.03.1800 Ole Hanshuusøyen?? 51 aar
02.03.1800 Ingborg Knudtsd. Hasselbrødt 60
09.03.1800 Arnt Jonsen Hugaas 90
14.04.1800 Anders Estensen Berg 87
18.05.1800 Jon Henrichsen Solem 69
18.05.1800 Ollaug Ingbregtsd. Kiødtrøe 21½ aar
02.06.1800 Anders Jensen Lille Bordal 47
08.06.1800 Jens Øgdal Søn Ole 3 aar
13.07.1800 Ole Houens D. Beret 2 uger
14.09.1800 Bersvend Støvers D. Beret 2 uger
05.10.1800 Andfind Solems Søn dødf.
19.10.1800 Kari Tronsd. Hauen 18 aar
19.10.1800 Anders Bergs D. Olloug 6 uger
27.10.1800 Kiersti Jonsd. Eggen 75 aar
16.11.1800 Ole Liens D. dødf.

Oversikt