Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1831-1842, Budal sogn

 

Døpt 1831 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 03.12.1830 09.01.1831 Lars Ingebrigtsen Ingebrigt Larsen - Kirsti Olsd. Enlie  
2 11.11.1830 09.01.1831 Jens Tollevsen Tollev Jensen - Gunnild Ingebrigtsd. Sætermoen  
3 13.12.1830 09.01.1831 Elling Pedersen Ungkarl Peder Ellevsen Bakken - Guri Ellingsd. Solum Pige  
4 06.03.1831 27.03.1831 Lars Svendsen Svend Larsen - Gunnild Larsd. Storbudal  
5 28.02.1831 27.03.1831 Ole Olsen Ole Pedersen - Ingeborg Andersd. Kjønaasøyen  
6 23.03.1831 27.03.1831 Anders Larsen Lars Andersen - Ingeborg Ingebrigtsd. Lillebudal  
7 08.03.1831 27.03.1831 Ole Olsen Ole Joensen - Berit Olsd. Storøe  
8 01.02.1831 27.03.1831 Niels Pedersen Ungkarl Peder Ingebrigtsen Øgdal - Pige Gunnild Nilsd. Enli uægte ??
9 24.04.1831 26.06.1831 Svend Bersvends. Bersvend Pedersen - Anne Svendsd. Enodden  
10 06.08.1831 16.08.1831 Peder Pedersen Peder Pedersen - Kirsti Pedersd. Bjerkenaas  

Døpt 1831 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 27.02.1831 27.03.1831 Marit Pedersd. Peder Iversen - Ingeborg Olsd. Storøesæter  
2 25.01.1831 27.03.1831 Olaug Larsd. Lars Evensen - Elli Christophersd. Solumsvold  
3 28.05.1831 26.06.1831 Sirri Sivertsd. Sivert Christophersen - Ildri Olsd. Seter  

 

Døpt 1832 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 21.12.1831 22.01.1832 Ole Olsen Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
2 28.10.1831 22.01.1832 Svend Joensen Joen Hansen - Gunnild Svendsd. Budalsplads  
3 12.10.1832 21.10.1832 Anders Siverts. Sivert Olsen - Kari Andersd. Storli  

Døpt 1832 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 19.12.1831 22.01.1832 Sirri Steffensd. Steffen Pedersen - Ingeborg Olsd. Enodden  
2 31.12.1831 22.01.1832 Kari Johansd. Johan Nielsen - Lisbet Andersd. Enli  
3 15.12.1831 22.01.1832 Inge Johansd. Johan Bersvends. - Gjertrud Olsd. Bjerkli  
4 15.01.1832 22.01.1832 Gjertrud Arentsd. Ungkarl Arent Iversen Boenes - Sirri Olsd. Rophoug %uægte% ægteviet 1837
5 13.03.1832 08.04.1832 Marit Joensd. Joen Hansen - Maren Thoresd. Enli  
6 03.03.1832 08.04.1832 Kari Olsd. Ole Ingebrigts. - Sirri Andersd. Enmoe  
7 20.05.1832 24.06.1832 Ingeborg Iversd. Iver Ingebrigts. - Marit Olsd. Enmoe Udflyttet til Singsaas
8 08.10.1832 21.10.1832 Berit Olsd. Ole Olsen - Guri Jensd. Storøe  
9 16.10.1832 21.10.1832 Oloug Larsd. Lars Evensen - Eli Christoffersd. Solumsvold  

 

Døpt 1833 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 11.01.1833 13.01.1833 Hans Hansen Hans Christoffers. - Else Olsd. Storøe  
2 21.10.1832 13.01.1833 Ellev Peders. Peder Ellevsen - Kari Joensd. Bakken  
3 23.11.1832 13.01.1833 Iver Pedersen Peder Iversen - Ingeborg Olsd. Storøseter  
4 21.10.1832 13.01.1833 Ole Arentsen Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  
5 02.12.1832 13.01.1833 Hans Hildebrands. Hildebrand Arentsen - Ingeborg Bersvendsd. Dyrvold  
6 14.01.1833 31.03.1833 Niels Johansen Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  
7 03.02.1833 31.03.1833 Ole Olsen Ole Ingebrigts. - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
8 29.01.1833 31.03.1833 Arent Svends. Svend Arents. - Anne Andersd. Bjerkli  

Døpt 1833 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 08.11.1832 13.01.1833 Marit Joensd. Joen Jørgensen - Margreth  
2 31.12.1832 13.01.1833 Kirsti Joensd. Joen Hansen - Gunnild Svendsd. Budal  
3 29.01.1833 31.03.1833 Golloug Svendsd. Svend Arentsen - Anne Bjerkli Tvilling
4 30.01.1833 31.03.1833 Anne Ingebrigtsd. Ingebrigt Ellevsen - Gurru Larsd. Bakken  
5 09.02.1833 31.03.1833 Kari Thoresd. Thore Thores. - Gurru Ellevsd. Storlien  

 

Døpt 1834 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 18.02.1834 13.04.1834 Anders Larsen Lars Andersen - Ingeborg Ingebrigtsd. Lillebudal  
2 29.03.1834 13.04.1834 Anders Olsen Ole Ingebrigts. - Sirri Andersd. Enmoe  
3 09.06.1834 29.06.1834 Svend Andersen Anders Larsen - Marit Pedersd. Hestflot  
4 19.06.1834 29.06.1834 Lars Ingebrigtsen Ingebrigt Ellevsen - Gurru Larsd. Bakken  
5 24.08.1834 19.10.1834 Lars Olsen Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  

Døpt 1834 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 20.02.1834 13.04.1834 Sirri Iversd. Iver Ingebrigtsen - Marit Olsd. Løkkesmoe Udflyttet til Sings.
2 08.02.1834 13.04.1834 Ingeborg Ingebrigtsd. Ingebrigt Larsen - Kirsti Olsd. Enli  
3 27.03.1834 13.04.1834 Anne Olsd. Ole Erichsen - Marit Henrichsd. Solum  
4 18.09.1834 19.10.1834 Kirsti Joensd. Joen Hansen - Maren Thoresd. Enli  

 

Døpt 1835 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 23.11.1834 25.01.1835 Ole Andersen Anders Rolvsen Storøe - Kari Pedersd. Storøe  
2 14.11.1834 25.01.1835 Lars Svend Larsen - Gunnild Larsd. Storbudal  
3 30.03.1835 26.04.1835 Ellev Peder Ellevsen - Kari Joensd. Hougen  
4 02.07.1835 12.07.1835 Arent Svend Arents. - Anne Andersd. Bjerkli  
5 15.09.1835 27.09.1835 Hans Ole Hansen - Kari Larsd. Budalsplads  
6 09.08.1835 27.09.1835 Esten Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  

Døpt 1835 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 20.04.1835 26.04.1835 Kirsti Pedersd. Peder Pedersen - Kirsti Pedersd. Bjerkenaas  
2 17.06.1835 12.07.1835 Marit Anders Ingebrigtsen - Kari Olsd. Enli  
3 22.09.1835 27.09.1835 Gjertrud Ole Olsen - Gurru Ellingsd. Rophaug  
4 08.09.1835 27.09.1835 Ragnhild Joen Hansen - Gunnild Svendsd.Budalen  

 

Døpt 1836 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 07.02.1836 10.04.1836 Johan Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  
2 18.08.1836 23.10.1836 Jens Hildebrand - Ingeborg Dyrvold  
3 29.09.1836 23.10.1836 Ole Ungkarl Lars Mathiasen Kjønaas - Anne Olsd. Enodden  

Døpt 1836 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 08.03.1836 10.04.1836 Ingeborg Arent Thoresen - Kirsti Hansd. Brandeggen  
2 02.07.1836 03.07.1836 Guri Thore Thoresen - Guru Ellevsd. Storeli  
3 12.10.1836 23.10.1836 Gjertrud Ingebrigt Larsen - Kirsti Olsd. Enli  

 

Døpt 1837 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 06.12.1836 22.01.1837 Ingebrigt Larsen Lars Andersen - Ingeborg Ingebrigtsd. Lillebudal  
2 02.01.1837 22.01.1837 Peder Olsen Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
3 23.03.1837 28.05.1837 Jens Svendsen Svend Larsen - Gunnild Larsd. Storbudal  
4 30.03.1837 28.05.1837 Jens Jonsen Jon Hansen - Gunnild Svendsd. Budalsplads  
5 22.03.1837 28.05.1837 Jon Olsen Ole Ingebrigtsen - Sirri Andersd. Enmoe  
6 24.05.1837 09.07.1837 Ole Roaldsen Roald Olsen - Kari Jonsd. Bonesvold??  
7 21.09.1837 12.11.1837 Joen Pedersen Peder Ellevsen - Kari Joensd. Hougen  
8 25.09.1837 12.11.1837 Peder Steffensen Steffen Pedersen - Ingeborg Olsd. Enodden  
9 09.08.1837 12.11.1837 Johan Johansen Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  

Døpt 1837 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 12.01.1837 22.01.1837 Marit Andersd. Anders Rolvsen - Kari Pedersd. Storøe  
2 24.12.1836 22.01.1837 Berit Olsd. Ole Olsen - Ingeborg Andersd. Haugen  
3 21.12.1836 22.01.1837 Berit Arentsd. Ungkarl Arent Jonsen Sætermoe - Pige Gunnild Ingebrigtsd. Enmoe  
4 13.10.1837 12.11.1837 Kari Svendsd. Svend Arentsen - Anne Andersd. Bjerkli  
5 30.07.1837 12.11.1837 Anne Johansd. Johan Nielsen - Lisbet Andersd. Enli  

 

Døpt 1838 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 18.12.1837 14.01.1838 Ingebrigt Iversen Iver Ingebrigtsen - Anne Svendsd. Enli  
2 27.01.1838 17.06.1838 Peder Larsen Lars Pedersen - Gunnild Olsd. Lillebudal  
3 05.07.1838 15.07.1838 Ole Ellingsen Elling Joensen - Gjertrud Olsd. Moen  
4 11.09.1838 23.09.1838 Peder Nielsen Niels Pedersen - Margrethe!! Andersd.!! Bjerkenaasøyen  

Døpt 1838 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 03.12.1837 14.01.1838 Anne Joensd. Joen Hanssen - Maren Thoresd. Enli  
2 01.01.1838 14.01.1838 Ingeborg Arentsd. Arent Thoresen - Kirsti Hansd. Brandegg  
3 26.02.1838 17.06.1838 Gunnild Andersd. Anders Ingebrigtsen - Kari Olsd. Krigsvold  

 

Døpt 1839 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 01.04.1839 07.04.1839 Peder Peders. Peder Pedersen Bjerkaas - Kirsti Pedersd.  
2 01.04.1839 07.04.1839 Johan Ingebrigt Ellevsen Bakken - Guru Larsd.  
3 03.05.1839 07.07.1839 Lars Ingebrigt - Kiersti Enli  
4 22.04.1839 07.07.1839 Ole Peder - Ingeborg Storøseter  

Døpt 1839 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 27.11.1838 06.01.1839 Gunild Pedersd. Peder Larsen - Gunnild Olsd. Krigsvold  
2 12.02.1839 07.04.1839 Sirri Joen Olsen - Marit Iversd. Sollum  
3 01.09.1839 03.09.1839 Guru Peder Larsen - Guru Mathiasd. Kjønaas  

 

Døpt 1840 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 20.01.1840 26.04.1840 Joen Johans. Johan Nielsen - Elisabet Andersd. Enli  
2 08.07.1840 12.07.1840 Ole Larsen Lars Mathiasen - Anne Olsd. Enodden  
3 09.06.1840 12.07.1840 Ingebrigt Arents. Arent Joens. - Oloug Jensd. Setermo  
4 18.10.1840 01.11.1840 Ellev Svends. Svend Pedersen - Berit Ellevsd. Haugen Støren
5 03.10.1840 01.11.1840 Arent Johans. Johan Arentsen - Marit Pedersd. Krigsvold  
6 08.10.1840 01.11.1840 Ole Olsen Ole Ingebrigts. - Sirri Andersd. Endalen  

Døpt 1840 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 28.12.1839 01.01.1840 Kari Olsd. Ole Olsen - Ingeborg Angrimsd. Haugen Støren
2 17.03.1840 26.04.1840 Golloug Larsd. Lars Andersen - Ingeborg Ingebrigtsd. Lillebudal  
3 22.05.1840 12.07.1840 Ingri Svendsd. Svend Arentsen - Anne Andersd. Bjerkli  
4 24.06.1840 12.07.1840 Gjertud Roaldsd. Roald Olsen - Kari Joensd. !!  
5 06.09.1840 01.11.1840 Gunild Pettersd. Petter Pedersen - Ragnhild Hansd. Moen  
6 18.08.1840 01.11.1840 Marit Sivertsd. Sivert Christiansen - Ildri Olsd. Seterhaug?? Sogndal
7 19.09.1840 01.11.1840 Golloug Hansd. Hans Petters. Vinsnes Ungkarl i Sings. - Kirsti Arentsd. Bjergli Uægte

 

Døpt 1841 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 14.05.1841 11.07.1841 Peder Svendsen Svend Larsen - Gunnild Larsd. Storbudal  

Døpt 1841 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 23.02.1841 25.04.1841 Ingeborg Erichsd. Erich Larsen - Sirri Sivertsd. Sverdal  
2 27.03.1841 25.04.1841 Gunnild Pedersd. Peder Larsen - Gunnild Olsd. Krigsvold  
3 19.06.1841 11.07.1841 Kirsti Evensd. Even Pedersen - Kirsti Knudsd. Storø  
4 10.09.1841 03.10.1841 Gunild Pedersd. Peder Iversen - Ingeborg Olsd. Storøseter??  

 

Døpt 1842 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 11.12.1841 16.01.1842 Ole Larsen Lars Pedersen - Gunild Olsd. Storlie  
2 14.12.1841 16.01.1842 Ingebreth Andersen Anders Ingebretsen - Kari Olsd. Lillevold  
3 09.02.1842 17.04.1842 Joen Hansen Hans Christoffersen - Else Olsd. Storøe  
4 18.02.1842 17.04.1842 Niels Andersen Anders Rolvsen - Kari Pedersd. Storøe  
5 01.06.1842 10.07.1842 Mathias Pedersen Peder Mathiasen - Kari Ellevsd. Kjønaas  
6 05.05.1842 10.07.1842 Sivert Pedersen Peder Sivertsen - Berit Inguldsd. Storbæk  
7 21.05.1842 10.07.1842 Hans Arentsen Arent Hildebrandsen - Ollaug Pedersd. Dyrvold  
8 19.07.1842 06.11.1842 Ole Pedersen Peder Olsen - Randi Larsd. Eenodden  

Døpt 1842 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 11.12.1841 16.01.1842 Marit Andersd. Anders Joensen Sværdal - Anne Arentsd. Eggen  
2 25.02.1842 17.04.1842 Kari Joensd. Joen Hansen - Maren Thoresd. Eenlie  
3 20.02.1842 17.04.1842 Marit Olsd. Ole Mathiasen - Gjertrud Olsd. Moen Uægte
4 02.07.1842 10.07.1842 Siri Nielsd. Niels Pedersen - Eli Olsd. Bjerkenaasøien  
5 13.06.1842 10.07.1842 Berit Ellevsd. Ellev Joensen Sætring - Kersti Olsd. Gammelvold Uægte
6 05.09.1842 06.11.1842 Gjertrud Evensd. Even Larsen Solumsvold - Marit Larsd. Eenmoe Uægte
7 21.09.1842 06.11.1842 Marit Larsd. Lars Mathiesen - Anne Olsd. Moen  
8 05.09.1842 06.11.1842 Gunild Pedersd. Peder Iversen - Ingeborg Olsd. Storøesæter  
9 18.10.1842 06.11.1842 Gunild Ingebretsd. Ingebreth Larsen - Kirsti Olsd. Eenlie  
10 24.10.1842 06.11.1842 Gulloug Johansd. Johan Arentsen - Marit Pedersd. Sværdal  
11 31.10.1842 06.11.1842 Anne Johansd. Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  

Oversikt