Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1831-1842, Budal

(Kvinner og menn er oppført og nummerert for seg)

 

Gravfestet 1831

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 9. jan. 17.11.1830 Anne Olsdat. Lillebudal Hmdk 74 aar
2 16. okt. 10.08.1831 Oloug Larsdat. Solumsvold   ½ aar

 

Gravfestet 1832

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 22. jan. 10.10.1831 Ingeborg Pedersd. Storli Gmd Enke 71 aar
2 8. april 13.02.1832 Anne Arentsd. Dahl Hmd Enke 83 -
           
1 22. jan. 10.10.1831 Ole Arentsen Lillebudal Hmd. 82 aar
2 8. april 10.02.1832 Lars Ingebrigts. Enli barn 1 ¼ aar
3 24. juni 28.05.1832 Erich Pedersen Hytten Hmd. 73 aar

 

Gravfestet 1833

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 13. jan. 08.11.1832 Kirsti Johansdt. Bakken Pige 78
2 13. jan. 06.11.1832 Oloug Larsd. Solumsvold   3 uger
3 31. mars 02.02.1833 Olava Christiansd. Bakken ?? 38 aar
4 31. mai 05.02.1833 Berit ?? Bakken barn 4 dage
5 30. juni 11.06.1833 Sirri Nielsdat. Bjerkenaas Gmdk 69 aar
6 30. juni 22.06.1833 Ingeborg Svensd. Tovmoe ?? 68 -
7 30. juni 16.05.1833 Anne Ingeb. Bakken   ½ -
           
1 13. jan. 25.12.1832 Lars Ingebrigts. Enli barn 1 dag
2 31. mars 24.02.1833 Svend Anders. Hestflot   1 ½ aar
3 30. juni 28.04.1833 Arent Svendsen Bjerkli Gmdb ½
4 6. okt. 26.07.1833 Joen Olsen Moen Kaad 73
5 6. okt. 15.08.1833 Anders Larsen Lillebudal   2 ½
6 6. okt. 17.09.1833 Peder Pedersen Brandegg Gmds 8 dage

 

Gravfestet 1834

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 1. jan. 11.10.1833 Marit Pedersd. Lillebudal   3 ½ aar
2 1. jan. 14.12.1833 Kari Olsdat. Storøe   2 uger
3 13. april 09.03.1834 Ingri Olsdat. Enmoe Indst 72 aar
4 13. april 16.02.1834 Marit Jensd. Solum??   12 aar
5 29. juni 16.05.1834 Kari Olsdat. Storøe Enke 86
           
1 13. april 29.03.1834 Ole Iversen Fremstuvold   57 aar
2 29. juni 10.06.1834 Ellev Pedersen Bakken   1 ½ aar
3 19. okt. 26.09.1834 Ingebrigt Olsen Sætermo   60

 

Gravfestet 1835

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 25. jan. 23.10.1834 Randi Sivertsdt. Enmoe Kaarenke 74
2 25. jan. 27.11.1834 Oloug Andersd. Solumsvold   81 aar
3 12. juli 10.05.1835 Else Pedersd. Kjønaas - 70 aar
           
1 25. jan. 08.11.1834 Joen Ingebrigtsen Storøe Hmd 55 aar
2 25. jan. 14.12.1834 Michel Jonsen Hestflot Gmd 74
3 25. jan. 14.12.1834 Bersvend Pedersen Enodden Hmd kirkesanger 50
4 25. jan. 27.12.1834 Joen Olsen Storøe?? barn 3 uger
5 26. april 11.04.1835 Peder Arentsen Enkrog Hmnd 61 aar
6 26. april 23.02.1835 Lars Svendsen Budal   71 aar
7 27. sept. 03.08.1835 Arnt Svendsen Bjerkli   67 aar
8 27. sept. 09.08.1835 Ole Olsen Endal barn 2 ½ år
9 27. sept. 23.08.1835 Tøllev Jensen Setermoe   35 aar
10 27. sept. 14.09.1835 Ole Peders. Kjønaas Hmd 76

 

Gravfestet 1836

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 19. juli 05.06.1836 Ingeborg Arentsd. Brandegen Hmd.d. ½ aar
           
1 10. april 26.03.1836 Lars Olsen Sverdal Gaardm. 56 aar
2 19. juli 19.06.1836 Svend Andersen Sverdal Hmd 50 aar
3 23. okt. 27.07.1836 Peder Steffensen Enodden Gaard 79 aar
4 23. okt. 04.08.1836 Dødfødt - Foreldre: Johan - Lisbet Enli   dødfødt
5 23. okt. 11.09.1836 Johan Johans. Bakken   ½ aar
6 23. okt. 02.10.1836 Jens Estensen Hytten Gmd. 29 aar

 

Gravfestet 1837

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 28. mai 08.03.1837 Berit Pedersd. Bjerkenaas Gaarmd. 2 aar
           
1 22. jan. 02.01.1837 Jens Hildebrands. Dyrvold barn ½ aar
2 22. jan. 18.01.1837 Ole Olsen Fattig ?? barn ½ aar
3 28. mai 20.02.1837 Sivert Pedersen Haugen??   47 aar
4 28. mai 28.02.1837 Lars Olsen Moen   79 -
5 9. juli 22.05.1837 Ole Larsen Enodden ?? ½
6 12. nov. 17.09.1837 Arent?? Svendsen Bjerkli Gmds 2 aar
7 12. nov. ?? Colbanus Taraldsen   73 -

 

Gravfestet 1838

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 23. sept. 04.08.1838 Gunnild Johansdat. Enli Gmd Enke 79
           
1 17. juni 07.??.1838 Joen Pedersen Hougen Hmds. ½ aar

 

Gravfestet 1839

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 7. april 27.01.1839 Eli Ellingsdat. Moen Kaar ?? 81
2 7. juli 28.03.1839 Kari Larsdat. Hytten Hmd Enke 52
3 3. nov. 23.07.1839 Marit Olsd. Lillebudal ?? 59
4 3. nov. 28.08.1839 Sirri Olsd. Sverdal ?? 23
5 3. nov. 02.09.1839 Guru Mathiasd. Kjønaas Indst Kone?? 29
6 3. nov. 08.09.1839 Ingeborg Roalds. Storø?? Gmds Kone?? 59
7 3. nov. 01.10.1839 Kirsti Joensd. Bjerkenaas ?? 49
           
1 7. april 02.03.1839 Peder Evensen Volden Indst 26 aar
2 3. nov. 01.08.1839 Peder Pedersen Bjerkenaas Gmdsøn 8 aar

 

Gravfestet 1840

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 19. jan. 12.12.1839 Marit Olsdat. Fremstuv.?? barn 4 Maand
2 26. april 27.01.1840 Gunnild Pedersd. Krigsv?? barn 1 ¼
3 26. april 04.03.1840 Ingeborg Hildebrand. Dyrvold Kaar?? 87
4 26. april 17.04.1840 Guri Sivertsd. Storli barn 1 Maand
           
1 19. jan. 22.12.1839 Arent Olsen Lillebudal Hmd 54
2 19. jan. 09.01.1840 Peder Steffen Enod Gmdb. 2 ¼
3 26. april 23.03.1840 Hans Arents. Dyrvold Ungk. 52
4 12. juli 17.05.1840 Anders Svendsen Krigsvold Gmd 69
5 12. juli 14.06.1840 Jacob Svendsen Bjørbekvold Gmd 76
6 1. nov. 17.07.1840 Hans Joensen Budalsplads Hmnd 74
7 1. nov. 18.08.1840 Ole Christes. Storøe Gmd 70

 

Gravfestet 1841

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 25. april 22.01.1841 Golloug Hansd. Bjerkli   ??
2 23. juni 19.05.1841 Marit Larsd. Dahl Hmdk 59 aar
3 23. juni 25.05.1841 Marit Joensd. Broebak Karkon?? 92
           
1 10. jan. 30.10.1840 Peder Larsen Lillebudal Indst 69
2 23. juni 15.05.1841 Lars Pedersen Dahl Hmd. 49
3 3. okt. 27.08.1841 Hans Arents. Storøe Kaar!! 62

 

Gravfestet 1842

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 16. jan. 16.10.1841 Gunild Pedersdatter Storøesætter Pigebarn ¼ Aar
2 16. jan. 31.10.1841 Marit Sivertsdatter Enodden Kaarenke 86 Aar
3 17. april 24.02.1842 Gjertrud Andersdatter Enodden Pigebarn 14 Aar
4 10. juli ?? Kirsti Evensdatter Storøe Pigebarn 2/3 Aar
           
1 16. jan. 10.11.1841 Svend Larsen Bjørbækvold Huusmand 56 Aar
2 16. jan. 10.01.1842 Ingebregt Olsen Endahl Kaarmand 81 Aar
3 17. april 31.01.1842 Peder Olsen Hytteplads Huusmand 38 Aar
4 17. april 27.02.1842 Lars Pedersen Hestflot Ungkarl 36 Aar
5 10. juli 06.04.1842 Ole Arentsen Storøe Kaarmand 72 Aar
6 6. nov. 13.10.1842 John Hansen Storøe Barn ¾ Aar
7 6. nov. 21.08.1842 Haagen Johnsen Hestflot Kaarmand 76 Aar

Oversikt