Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1801-1815, Budal sogn

 

Døpte 1801

Dato Navn Fars/foreldres navn
29.03.1801 Peder Ellev Backen
29.03.1801 Iver Ingebrigt En-Moen
29.03.1801 Ole Hans Storøessætter
29.03.1801 Erich Christopher Storøe
29.03.1801 Kari Ole Storøe
29.03.1801 Guri Ole Enodden
29.03.1801 Maren Ingebrigt Enlien
29.03.1801 Svend Arent Lien
29.03.1801 Johannes en omløber fra Trefyld??, Niels
29.03.1801 Joen Joen Moen
29.03.1801 Anders Esten Hytteplatsen
29.03.1801 Erich Ole Solem
29.03.1801 Lisbet Anders Lille-Budal
29.03.1801 Giertrud Ole Rophauen
29.03.1801 Ingrie (uægte) Anders Sætter, Beret Christensdr. Storøe

 

Døpte 1802

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.01.1802 Lars Peder Budalsplads
01.01.1802 Marit Peder Hestflaat
04.04.1802 Ingebrigt Ellev Bakken
04.04.1802 Gunnild Niels Enlie
04.04.1802 Ane Svend Budal
10.10.1802 Ragnild Ingebrit Enmoen

 

Døpte 1803

Dato Navn Fars/foreldres navn
09.01.1803 Ingebrigt Lars Enlie
09.01.1803 Gunnild Joen Sverdal
19.06.1803 Karie Peder Haugen
19.06.1803 Hans (uægte) Ole Olsen Sverdal, Aadsel Hansdatter Sverdal
09.10.1803 Svend Peder Tovmoen
09.10.1803 Kirstie (uægte) Peder Olsen Bjerchaas, Kirsti Larsdatter Enlie

 

Døpte 1804

Dato Navn Fars/foreldres navn
08.01.1804 Tarrald Esten Hyttepladsen
08.01.1804 Ole Hans Budalsplads
08.01.1804 Ingebrigt Ole Bonesvolden
08.01.1804 Marit Ole Løkken
25.03.1804 Kirsti Ole Enodden
25.03.1804 Kirsti Christopher Storøe
24.06.1804 Gunild Joen Sverdal
24.06.1804 Ingri Erich Hytteplads
07.10.1804 Niels Peder Bjerckaasøyen
07.10.1804 Ole Erich Olsen Solum

 

Døpte 1805

Dato Navn Fars/foreldres navn
20.03.1805 Kirsti Peder Olsen og Kirsti Bierchaas
16.06.1805 Johan Arnt - Golloug Bierchaaslien
16.06.1805 Anders Ingebrigt - Marit Enlie
16.06.1805 Kari Peder - Marit Lille Budal
07.07.1805 Gunnild Peder Hestflot
06.10.1805 Ingebrigt Svend - Ragnild Storbudal
06.10.1805 Maren Thore - Marit Enlie

 

Døpte 1806

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
05.01.1806 21.12.1805 Anne Anders Ellevsen - Kari Lillebudal
05.01.1806 24.10.1805 Lars Anders Larsen - Golloug Lillebudal
05.01.1806 08.12.1805 Gunnild Lars - Ingeborg Enlie
05.01.1806 09.10.1805 Peder Ingebrigt - Ingeborg Enmoe
05.01.1806 30.12.1805 Arnt Ole - Randi Hougen
22.06.1806 18.05.1806 Svend Lars - Kirsti Storbudal
22.06.1806 12.04.1806 Peder Iver - Maret Storøeseter
28.12.1806 13.11.1806 Kari Ole Pedersen Enodden
28.12.1806 09.11.1806 Kirsti Hans Budalspladsen

 

Døpte 1807

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
19.07.1807 19.06.1807 Tellev Ellev Johansen - Anne Tellevsdatter Bakken
19.07.1807 17.07.1807 Esten Erick - Gjertrud Estensdr. Solum
04.10.1807 18.09.1807 Gunnild Niels og Gunnild Enlie
04.10.1807 01.10.1807 Jens Esten Hyttepladsen og Berit Roaldsdatter

 

Døpte 1808

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
26.06.1808 22.05.1808 Ingebrigt Iver Pedersen - Marit Ingebrigtsd. Storøeseter
16.10.1808 28.07.1808 Peder Peder Pedersen - Ingeborg Svendsd. Tovmoen
16.10.1808 02.10.1808 Gunnild Ingebrigt Olsen - Ingeborg Iversdat. Enmoe

 

Døpte 1809

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
08.01.1809 19.11.1808 Kari Ole Steffensen - Sirri Rasmusdatter Sørløkken
08.01.1809 05.12.1808 Ingeborg Ingebrigt Iversen - Marit Joensdatter Sørenlie
16.04.1809 30.01.1809 Lars Erick Pedersen - Kari Larsdatter Hyttepladsen
16.04.1809 02.04.1809 Christian Ole Monsen - Berit Christensdatt. Norløkken
24.09.1809 03.09.1809 Joen Hans Joensen - Kirsti Olsdatter Budalspladsen
24.09.1809 15.08.1809 Margrete Anders Larsen - Golloug Jørgensdatter Lillebudal
24.09.1809 26.08.1809 Kari Lars Svendsen - Kirsti Pedersdatt. Storbudal

 

Døpte 1810

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
28.01.1810 31.12.1809 Kari Joen Olsen - Marit Andersdatt. Sverdal
08.04.1810 03.03.1810 Roald Esten Andersen - Beret Roaldsdatter Hyttepladsen
08.04.1810 06.02.1810 Peder Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersdatt. Enli
07.10.1810 18.07.1810 Ole Ole Olsen - Gjertrud Pedersdatt. Raphougen
07.10.1810 27.09.1810 Joen Iver Pedersen - Marit Ingebrigtsdatt. Storøeseter

 

Døpte 1811

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
06.01.1811 19.11.1810 Gunnild Ole Olsen - Kari Estensdatter Sverdal
06.01.1811 ?? Berit Ingul Tollefsen - Ingri Pedersdatter Storli
31.03.1811 !! Niels Erick Arntsen Solum
31.03.1811 25.02.1811 Erich Lars Olsen - Ingeborg Iversdatter Sverdal
31.03.1811 10.02.1811 Lars Ole Larsen - Kari Thoresdatter Moen
30.06.1811 14.05.1811 Lars Peder Joensen - Sirri Larsdatter Hestflot
30.06.1811 17.05.1811 Kirsti Arent Svendsen - Golloug Johansdatter Budal??
18.08.1811 18.08.1811 Oloug (uægte) Jens Evensen - Sirri Andersdatter Solum
18.08.1811 12.08.1811 Maren Ole Iversen - Marit Tellevsdatter Enli
18.08.1811 20.09.1811 Gjertrud Knud Mortensen Rochstad - Kirsti Larsdatt. Solum

 

Døpte 1812

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
12.01.1812 30.12.1811 Peder Lars Svendsen - Kirsti Pedersdatter Storbudal
12.04.1812 09.02.1812 Peder Mathias Pedersen - Marit Olsdatter Kjønaas
12.04.1812 06.04.1812 Gunnild Peder Olsen - Kirsti Larsdatter Bjerkaas
05.07.1812 27.04.1812 Ole Joen Olsen - Marit Andersdatter Sverdal
04.10.1812 11.07.1812 Kari Peder Arentsen - Ingri Jørgensdatt. Storøen

 

Døpte 1813

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
10.01.1813 12.12.1812 Guri Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersdat. Enli
10.01.1813 09.12.1812 Anne Arent Pedersen - Kirsti Nielsdatt. Dalen
04.04.1813 06.02.1813 Lars Ole Larsen - Kari Thoresdatter Moen
04.04.1813 17.01.1813 Lars Iver Pedersen - Marit Ingebrigtsdat. Storøeseter
04.04.1813 14.03.1813 Anne Ole Pedersen - Gjertrud Ericksdatter Enodden
04.04.1813 12.01.1813 Gunnild Lars Olsen - Ingeborg Iversdatter Sverdal
04.04.1813 02.03.1813 Gunnild Ole Pedersen - Ingeborg Andersdatter Kjønaas
11.07.1813 28.05.1813 Ragnild Hans Joensen - Kirsti Budalspladsen
11.07.1813 19.05.1813 Peder Ungekarl Sivert Pedersen Enodden - Pige Margrethe Olsdatter Bjerkaas - forældrene til samen ægteviede

 

Døpte 1814

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
16.01.1814 09.01.1814 Peder Jens Pedersen - Berit Olsdatter Enli
27.03.1814 04.02.1814 Ole Mathias Pedersen - Marit Olsdatt. Kjønaas
27.03.1814 16.02.1814 Tollov Ingul Tollevsen - Ingri Pedersdat. Storli
27.03.1814 20.02.1814 Kirsti Elling Arentsen - Marit Olsdat. Solum
27.03.1814 04.03.1814 Ingeborg Ole Larsen - Kari Thoresdatter Moen
26.06.1814 04.06.1814 Kari Jens Evensen - Siri Andersdat. Solumsvold
26.06.1814 28.03.1814 Peder Ungkarl Even Joensen Amdal - Pige Gurri Pedersdatter Enodden - til sammen ægteviede
02.10.1814 22.09.1814 Ingri Peder Svendsen - Eli Pedersdatter Hougen
02.10.1814 25.09.1814 Ingeborg (uægte) Ungekarl Haagen Thoresen Storli - Pige Randi Nielsdatter Kjønaas

 

Døpte 1815

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
15.01.1815 28.10.1814 Ole Ole Olsen - Kari Estensdatter Sverdal
15.01.1815 05.11.1814 Lars Lars Svendsen - Kirsti Pedersd. Storbudal
15.01.1815 06.12.1814 Marit Peder Arentsen - Ingri Jørgensd. Storøen
19.03.1815 19.03.1815 Ingebrigt Lars Olsen - Ingeborg Iversdatter Sverdal
19.03.1815 04.02.1815 Kari Lars Andersen - Marit Joensdt. Volden
19.03.1815 02.02.1815 Berit Esten Andersen - Berit Roaldsdt. Hytten
02.07.1815 03.05.1815 Marit Lars Olsen - Kirsti Larsdatter Enmoe
02.07.1815 24.05.1815 Elen Peder Joensen - Anne Pedersdt. Brandeggen
01.10.1815 15.09.1815 Lars Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersdat. Enli
01.10.1815 21.09.1815 Joen Ole Joensen - Berit Olsdatter Storøen
Ikke givt men lyst til Ægteskab
01.10.1815 09.08.1815 Arent Hildebrand Arentsen - Berit Jensdt. Dyrvold
01.10.1815 05.09.1815 Peder Jens Pedersen - Berit Olsdatter Enlie
01.10.1815 17.09.1815 Margrete Ole Olsen - Gjertrud Pedersdat. Rophoug

 

Døpte 1816 men født 1815

Døpt Født Navn Fars/foreldres navn
07.01.1816 22.12.1815 Anders Joen Olsen - Marit Andersd. Sverdal
07.01.1816 31.10.1815 Lars Mathias Pedersen - Marit Olsd. Kjønaas
07.01.1816 18.12.1815 Kari Ole Steffensen - Siri Rasmusd. Løkkesmoe
07.01.1816 24.11.1815 Kari Iver Pedersen - Marit Ingebrigtsd. Storøeseter
07.01.1816 31.10.1815 Kirsti (uægte) Ungekarl Knud Mortensen Rockstad - Pige Kirsti Larsd. Storøe

Oversikt Neste (1816-1830)