Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1709-1720, Soknedal

1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719  1720

 

Døpte 1709

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Ole Knud Birckset
13. jan. Niels Ole Øfsthuus
3. feb. Ole Joen Nyehuus
  Erick Endre Hof
16. feb. Ole Anders Heggevold
17. feb. Gunnild Endre Olsen Fossum
3. mars Haldor Tarald Garlien
  Ingerj Siur Gynnild
  Gurj Esten Aasenhuus
25. mars Knud Lars Stafrum
  Esten Rasmus Stafrum
  Maritte Anders Dragsett
29. mars Ingerj Biørn Klocker
  Ingebor Endre Sørsolberg
  Ingebor (uægte) Ole Ellings. Frøset, Gullu Halfvorsdatter Einlien
31. mars Ingebrigt Arne Kiøtterøe
7. april Biritte Joen Huustoft
26. april Ingebor Ole Peders. Lien
9. juni Maritte Andfind Ershuus
4. aug. Cirj Niels Frøset
18. aug. Erick Ole Holte
24. aug. Elling Morten Solum
1. sept. Erick Anders Solem
29. sept. Erick Elling Hage
10. nov. Gurj Ole Hof
  Hans Arne Skellien
24. nov. Hans Biørn Bordal

 

Døpte 1710

Dato Navn Fars (foreldres) navn
24. jan. Andfind Arne Solum
  Brynild Ole Dragsetter
9. feb. Arne Ole Borset
  Beritte Arne Løcken
9. mars Maritte Halfvor Sagen
23. mars Endre Erich Skomager
  Ole Ole Solberg
13. april Sirj Peder Rønningen
18. april Peder Niels Moreggen
11. mai Jens A!!
  Gurj Oluf Hof??
8. juni Jertru Arne Kiøtterøe
9. juni Svend Ole Stafveløcken
9. aug. Peder Joen Frøset
10. aug. Biritte Mons Lien
  Ebbe Ebbe Huustoft, Jaha!! !!ougen
24. aug. Guru Rasmus Raaen
7. sept. Brønnild Ole Arnes. Hage
21. sept. Berret Ole Røe
  Marrit Ole Hof
29. sept. Joen Siur Vagnild
2. nov. Jertru Ole Haanshuus
14. des. Esten Rasmus Somervolden
  Ingerj Ole Berg
25. des. Elj Æven Sveum

 

Døpte 1711

Dato Navn Fars (foreldres) navn
18. jan. Arne Arne Solberg
  Elling Arne Hougaas
  Ole Joen Lien
1. feb. Ane Arne Lilbroen
8. mars Niels Ole Sundlien
29. mars Gunild Biørn Bordal
5. april Anders Siur Eggen
12. april Arne Ingebrigt Estenstad
  Ane (uægte) Niels, Christense Nielsdatt:
14. juni Cirj Endre Hof
  Cirj Peder Rønningen af Renneboe
2. juli Ole Arne Sørsolberg
26. juli Jertru Ole Larsen Anshuus
20. sept. Arne Siur Hole
  Ingebor Arne Ævensen Vagnild
6. des. Cirj Siur Gynnild

 

Døpte 1712

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Ingerj Ole Holte
6. jan. Siur Anders Solem
17. jan. Maritte Esten Vagnild
31. jan. Gunnild Anders Dragsetter
  Ole Æven Hanshuus
  Guru Ole Nielsen Aasenhuus
14. feb. Ane (uægte) Ingebrigt Olsen Nergaard af Østerdalen i Aamods Gield, Ane Taraldsdatter Aasenhuus
21. mars Arne Niels Frøsetter
28. mars Chirstj Ole Berg
22. april Siur Johannes Løcken
  Erick Esten Bordalen
5. mai Erick Joen Hanland?? af Renneboe
  Jertru Taral Lien
15. mai Carj Anders Hegvold
22. mai Erick Joen Nyehuus
  Peder Joen Nyehuus
19. juni Joen Ole Fos
  Troen Lars Fossum
17. juli Haldor Erick Dragsetter
  Chirstj Lars Brecken
31. juli Ole Ole Øfsthuus
  Beritte Ole Dragsetter
14. aug. Maritte Halfvor Præsthuus
  Erick (uægte) Ingebrigt Skomager
4. sept. Isack Mas Rasmusen fra Ringsager
  Siur Joen Frøset
  Jertru Jens Solberg
18. sept. Maren (uægte) Ebbe, Maren Simensdatter
29. sept. Ingerj Arne Skellien
  Roald (uægte) Oluf Gynild
30. okt. Oluf Rasmus Raaen
  Gurru Arne Solem
20. nov. Carj Rasmus Somervold

 

Døpte 1713

Dato Navn Fars (foreldres) navn
15. jan. Olluf Andfind Ershuus
  Erick Peder Rønningen
29. jan. Haldor Ole Hof
  Maritte Arne Løcken
19. feb. Joen Anders Gynnild
4. mars Ingebor Elling Nyehuus
5. mars Ingebor Ole Staferløcken
19. mars Ole Jens Steenbroen
9. april Æven Joen Lien
  Ingebrigt Siur Sætteren
30. april Haldor Ole Estenstad
  Ingebor Endre Solberg
12. mai Ane Ole Solberg
  Knud Otter Solberg
25. mai Gunnild Ingebrigt Estenstad
  Joen Siur Eggen
4. juni Endre Erick Ackerlien
  Niels Knud Børset
11. juni Hans Æven Sveum
25. juni Joen Lars Gilset
16. juli Joen Ole Børset
24. sept. Christj Erick Dragsetter
15. okt. Inger Ole Holte
29. okt. Chirstj Ole Sundlien
19. nov. Ole Ole Fagerbecken
  Ole Siur Hullie fra Renneboe
  Aasel Erick Løcken
3. des. Beritte (uægte) Erick Siursen Dragsetter
17. des. Joen Anders Hage
26. des. Anders Esten Solberg
  Maritte (uægte) Erick Einnlien

 

Døpte 1714

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Carj Niels Frøset
2. feb. Joen Anders Dragsetter
  Siur Anders Dragsetter
  Aamund Æven Andshus
  Jertru Ole Larsen Andshuus
4. mars Haldor Ole Saugmester
26. mars Joen Skræder Joen Sneen
10. mai Peder Siur Hole
  Ragnild Arne Grønset
17. juni Ole Arne Vagnild
  Maritte Endre Hof
19. aug. Randj Arne Solberg
  Ragnild (uægte) Ole Svan Dragun, Malj Knudsdatter
1. sept. Maritte Erick Borset
16. sept. Siur Lars Brecke
30. sept. Æven Joen Lien
  Gurj Colbanus Hougen
21. okt. Ingerj Simen Biørlien
16. des. Niels Esten Vagnild
  Elj Peder Reitten
  Ingebor Lars Saugen

 

Døpte 1715

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Joen Æven Holte
20. jan. Ole Ole Estenstad
3. feb. !! Siur Gynnild
  Jertrue Ole Nilsen Aasenhuus
23. feb. Joen Ole Dragsetter
17. mars Elling Joen Frøset
  Maritte Anders Hegvolden
6. april Tore Erick Løcken
  Maritte Ole Aarhougen
14. april Gunnild Ole Fossen
19. april Erick Ole Haanshuus
11. mai Cirj Peder Rønningen fra Renneboe
17. mai Carj Tarald Lien
30. mai Endre Anders Gynnild
11. juni Erick Niels Bordal
21. juli Joen Erick Dragsetter
4. aug. Ingebrigt Joen Løcklien
  Ane Arne Grønset
18. aug. Niels Ole Berg
  Carj Siur Berg
  Anne Bersvend Solberg
22. sept. Ole Siur Hougen p Reneboskougen
6. okt. Ole Michel Colmoen
26. okt. Maritte Ingebrigt Estenstad
3. nov. Jertru Arne Vagnilden
10. nov. Ingebor Arne Flottum
8. des. Tølløf Ole Saugmester
  Randj Siur Solberg
  Cirj Siur Sæter
22. des. Ole Ingebrigt Fossum
26. des. Ingebor Arne Løcken

 

Døpte 1716

Dato Navn Fars (foreldres) navn
16. jan. Erick Ole Øfsthuus
26. jan. Carj Ingebrigt Haltbrouten
9. feb. Peder (uægte) Christen Øjen
8. mars Knud Elling Aanshuus
  Gurru Ole Sundlien
  Ole (uægte) Arne Vollum (paa Skougen)
10. april Jens Colbanus Bordal
  Ingebrigt Erick Einlien
  Maritte Rasmus Somervolden
26. april Maritte Arne Solem
8. mai Niels Erick Borset
21. mai Siur Ole Siursen Røe
22. mai Erick Ole Olsen Aasenhuus
31. mai Andfind Æven Andshuus
  Jertrue Niels Frøset
21. juni Joen Endre Hof
2. juli Peder Halfvor Præsthuus
12. juli Ole Siur Eggen
20. sept. Siur Joen Holland af Renneboe
29. sept. Joen Anders Hage
1. nov. Siur Ole Solberg
15. nov. Anders Anders Dragsetter
  Maritte Anders Præsthuus
13. des. Maritte Ole Flottum
25. des. Ouden Æven Holte

 

Døpte 1717

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Erick Esten Solberg
24. jan. Ingebor Colbanus Hougen
7. feb. Peder Ole Hof
  Chirstj Ole Hof
  Andfind Knud Børsett
21. feb. Ole Ole Holte
  Elj Anders Gynnild
2. mai Esten Svend Vollum
9. mai Ole Lars Saugen
13. juni Carj Siur Frøset
12. sept. Joen Ole Larsen Andshuus
26. sept. Ingebor Ole Ericksen Hof
17. okt. Niels Ole Estenstad
7. nov. !! (uægte) Cirj Stafrum
5. des. Maritte Simen Ershuus
26. des. Joen Esten Vagnild
  Jens Joen Løcklien

 

Døpte 1718

Dato Navn Fars (foreldres) navn
1. jan. Jertrue Ingebrigt Fossum
  Elj Haldoe Olsen Fossum
2. feb. Ole Iver ved Broen
  Ingerj Erick Saugen
27. feb. Ingerj Anders Hegvold
12. mars Randj Ole Sveum
25. mars Ane Ole Brecksætter
18. april Erick Ole Stafrum
1. mai Cirj Ole Endresen Fossum
13. mai Einer Ole Dragsetter
  Gunnild Otter Estenstad
15. mai Jertrue Joen Frøset
26. mai Ole Ingebrigt Estenstad
  Margrete Siur Setter
  Gunild Colbanus Bordal
24. juni Niels Ole Nielsen Aasenhuus
  Niels Joen Lien
10. juli Ole Arne Schellien
  Beritte Ole Øfsthuus
  Ingebor Joen Biørgen
21. aug. Ragnild Ole Berg
18. sept. Guru Siur Gynnild
4. okt. Joen Peder Reiten
18. des. Jertrue Arne Løcken
  Karj Ingebrigt Løcken%Huckseggen%
  Ingebor Anders Brecken
26. des. Hendrick Joen Solem

 

Døpte 1719

Dato Navn Fars (foreldres) navn
8. jan. Maritte Anders Gynnild
22. jan. Hans Arne Vollum
26. feb. Niels Anders Aarhougen
7. april Ingebor Ole Borset
30. april Arne Endre Hof
21. mai Randj Ole Hage
24. juni Lars Ole Skinder
30. juli Gunnild Rasmus Somervold
27. aug. Joen Elling Haltbrouten
18. okt. Maritte Oluf Vollen
22. okt. Ole Christen Sætter
  Kari !! Eggen
19. nov. Niels Erik Borsæt
3. des. Maritte Svend Vollum
17. des. Guri Even Hougen

 

Døpte 1720

Dato Navn Fars (foreldres) navn
14. jan. Jens Ole Hoff
  Joen Joen Biørgen
20. jan. Ole Arne Skiellien
28. jan. Tarald Ole Vagnild
9. mars Peder Anders Hegvollen
  Arne Esten Solberg
  Ingebor Colbanus Fossum
10. mars Ole Johan Løcken
  Randj Ole Sundlien
24. mars Siur Joen Holland
29. mars Ole Michel Birckenaasen
5. mai Randj Siur Frøset
19. mai Karj Otter Broen
  Ingerj Erick Dragsetter
9. juni Peder Haldor Hougen
  Inger Erick Einlien
14. juli Ole Joen Røe
11. aug. Arne Ingebrigt Fossum
25. aug. Peder Joen Lien
8. sept. Ole Endre Skain
22. sept. Jørren [datter] Jens Flottum
6. okt. Gurj Ingebrigt Garlien
  Ingebor Jacob Sæter
20. okt. !! Ole Estenstad
17. nov. Birritte Otter Haltbrouten
15. des. Gurj Æven Anshuus

Oversikt Neste (1721-1730)