Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Støren sogn 1721-1740

Vielser 1721

Dato Brudgommens navn Brudens navn
20.02.1721 Iver Nielsen Boenes Beritte Olsdatter Rognes
20.04.1721 Peder Larsen Sneen Jertrue Estensdatter
19.10.1721 Iver Larsen Rønning Gunnild Olsdatter Holen
26.10.1721 Joen Olsen Vold Maritte Joensdatter Fossen

Vielser 1722

Dato Brudgommens navn Brudens navn
12.04.1722 Peder Olsen Rognes Beritte Olsdatter
05.07.1722 Peder Mentzøn Ounumb Kari Henrichsdatter Tilsæt
12.07.1722 Lars Lars. Rogstad Maritte Henrichsd.
01.09.1722 Esten Steffens. Moe Kathrine Clementzdatter

Vielser 1723

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.04.1723 Ole Ellings. Rogstad Gollug Svendsdatter
24.06.1723 Ole Arns. Rognæs Kari Larsdatter
01.11.1723 Christian Svends. Maritte Olsdatter
28.11.1723 Ole Evens. Kirsti Knudsdatter

Vielser 1724

Dato Brudgommens navn Brudens navn
19.11.1724 Anders Aunum Kari Pedersdatter Bonæs
31.12.1724 Oluf Jonsen Husmand paa Rogstad Ane Nielsdatter

Vielser 1725

Dato Brudgommens navn Brudens navn
21.01.1725 Baar Krogstad Beritte Knudsdatter
08.07.1725 Rolf Joens. Folstad Kari Olsdatter
08.07.1725 Even Hans. Hougen Ingebor Torisd.
30.09.1725 Joen Joens. Moe Kari Rolfsdatter

Vielser 1726

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1726 Ellev Evens. Haacher Trinke Corneliidatter
03.01.1726 Arne Moe Beritte Pedersd.
24.06.1726 Peder Steffens. Odden Kari Larsdatter
02.07.1726 Oluf Anders. Storøe Maritte Olsd.
06.10.1726 Ole Lars. Rønningen Dorethe Olsdatter
01.11.1726 Esten Arns. Kari Steffensdatter Refsæt

Vielser 1727

Dato Brudgommens navn Brudens navn
29.06.1727 Arne Arnesøn Ingebor Olsdatter
02.07.1727 Oluf Vold Kari Olufsdatter
13.07.1727 Even Nielsøn Maritte Ingebregtsdatter
19.10.1727 Iver Arns. Amdal Maritte Nielsdatter
09.11.1727 Aron Anders. Vold Else Halvorsdatter

Vielser 1728

Dato Brudgommens navn Brudens navn
06.01.1728 Jens Skiellien Giertrud Evensd.
18.04.1728 Peder Halvors. Storøe Beritte Mentzd.
03.06.1728 Ole Jons. Vold Magli Nilsd.
07.07.1728 Arn Jons. Lycke Giertrud Jensd.??

Vielser 1729

Dato Brudgommens navn Brudens navn
19.04.1729 Joen Holen Kari Iversdatter
19.04.1729 Johans Ols. Bonæs Kari Andersdatter
10.06.1729 Joen Niels. Hugdal Ane Evensd.
07.07.1729 Arne Halgut Siri Arnsd.
17.07.1729 Svend Peders. Engen Maritte Olsd.
24.07.1729 Oluf Kiellen Kirsti Pedersd.
28.12.1729 Erik Bersvens. Frøsæt Ingebor Andersdatter
29.12.1729 Peder Joens. Lilhugdal Ingebor Arnsd. Skiellie

Vielser 1730

Dato Brudgommens navn Brudens navn
10.01.1730 Joen Ols. Øyen Beritte Olsd.
23.04.1730 Ole Eriksøn Bonæsvold Maritte Jonsd. Ryttumb
30.05.1730 Joen Siurs. Kari Estensd.
04.06.1730 Ole Lars. Rynningen Maritte Olsdatter
04.06.1730 Iver Ingebregts. Sochnæs Marit Andersd.
02.07.1730 Iver Ols. Bonæs Kirsti Eriksd.
02.07.1730 Aun Lars. Eenlie Ragnil Pedersd.
02.07.1730 Tore Ols. Aunum Ingebor Mentzdatter
18.10.1730 Directeur Hans Bredal Madem.le Sara Harboe
29.10.1730 Joen Olsøn Kirsti Olsdatter
27.12.1730 Ole Knuds. Olaug Estensd.

Vielser 1731

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.04.1731 Esten Arns. Rognæs Berit Evensdatter Øyen
24.06.1731 Erik Lars. Anne Livens Datter
08.07.1731 Ole Arns. Hukdal Maritte Nielsdatter Sochnæs
29.07.1731 Esten Nielsøn Lien Gunnilde Joensdatter

Vielser 1732

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1732 Erich Olsøn Holen Maritte Svendsdatter
03.01.1732 Joen Svends. Ryttum Kari Olsd.
10.02.1732 Niels Arns. Rognæs Kari Joensdatter
16.04.1732 Erik Ols. Skomager Siri Nilsdatter
02.07.1732 Peder Lars. Røningen Maritte Joensd.
29.12.1732 Ole Bervendsøn Guru Nielsdatter

Vielser 1733

Dato Brudgommens navn Brudens navn
01.03.1733 Even Olsøn Holen Guri Hansdatter
25.03.1733 Joen Niels. Hugdal Marit Larsdatter
07.04.1733 Joen Arns. Rognæs Kirsti Pedersdatter Moe
07.06.1733 Joen Niels. Rognæs Ane Pedersdatter Moe
21.06.1733 Gundmund Joens. Stenbro Kari Olsd.
11.10.1733 Ole Niels. Vold Berit Larsd. Eenlie

Vielser 1734

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.04.1734 Anders Andersøn Folstad Ingebor Jensd.
15.06.1734 Arne Olsøn Hage Giertrud Joensd. Moe
15.06.1734 Iver Svendsøn Ryttum Guru Evensdatter Refsæt
24.06.1734 Even Joens. Ryttumb Else Iversdatter Bonæs
24.06.1734 Arne Ols. Folstad Elisabeth Svendsdatter
29.09.1734 Absalon Ols. Bonæs Giertrud Carlsdatter
01.11.1734 Matthias Anders. Wold Guri Olsd.
28.12.1734 Angrim Folstad Beritte Joensd.

Vielser 1735

Dato Brudgommens navn Brudens navn
14.04.1735 Peder Ols. Flotten Kirsti Nielsd.
29.09.1735 Ole Jons. Nyhus Randi !!

Vielser 1736

Dato Brudgommens navn Brudens navn
03.06.1736 Rolf Arnes. Sneen Eli Bernsd. Moumb
03.06.1736 Peder Niels. Soknæs Kari Joensd. Wold
14.06.1736 Peder Ols. Moe Berit Larsd. Eenlie
24.06.1736 Ole Andersøn Solem Kari Jensd.
04.10.1736 Esten Jons. Vold Kari Olsd. Bonæs
14.10.1736 Peder Knuds. Tambur Ingebor Nielsdatter
25.10.1736 Jørgen Nielsøn Hungrøe Gollug Andersdatter
25.10.1736 Erich Ingebregts. Skomager Eli Pedersdatter
25.10.1736 Ingebregt Steffens. Skomager Kari Estensdatter

Vielser 1737

Dato Brudgommens navn Brudens navn
03.04.1737 Ole Svends. Ryttum Ingebor Monsdatter
08.04.1737 Endre Ols. Ingebor Joensdatter
05.06.1737 Peder Olsøn Hage Berit Ingebretsd. Moe
19.06.1737 Rasmus Estens. Marit Halvarsdatter
19.06.1737 Anders Joensen Gunildøyen Eli Olsdatter
04.07.1737 Peder Rogstad Jørønd Endrisd.
10.10.1737 Ole Michels. Sætter Kari Hansdatter
29.10.1737 Ingebregt Anders. Rognæs Marit Evensd.

Vielser 1738

Dato Brudgommens navn Brudens navn
20.03.1738 Jens Estensøn Mette Susanna Surland
27.03.1738 Erik Olsøn Holen Marit Joensd.
09.04.1738 Even Andersøn Aunumb Ragnild Iversd. Bonæs
09.04.1738 Arne Evensøn Refset Margrete Zachariasdatter Hougen
17.04.1738 Jonas Tores. Solem Kari Roaldsd.
25.06.1738 Iver Peders. Storøsvold Giertrud Evensd.
03.07.1738 Ole Olsøn Rosbjørgen Marit Nielsd.
06.07.1738 Elling Arns. Hugdal Gullug Jørgensd.
09.10.1738 Peder Niels. Sættereng Magli Olsd.
09.10.1738 Peder Joens. Brubak Randi Svensd.

Vielser 1739

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.04.1739 Steffen Bonæsvold Ingri Rogstad
27.06.1739 Hans Brinkmand Anna Catharina Bernhoft
24.06.1739 Ingebret Lars. Eenlie Anne Zachariæ datter
??.10.1739 Peder Anders. Krogstad Kari Olsd.
29.10.1739 Rasmus Rasmussen ?? Marit Iversd.

Vielser 1740

Dato Brudgommens navn Brudens navn
24.02.1740 Joen Joens. Rogstad Marit Soknæs
17.03.1740 Ole Arns. Estenstad Kari Olsd.
31.03.1740 Ole Ols. Nygaard Anbiør Halvarsd.
07.04.1740 Ingebret Ols. Godøyen Eli Joensd.
21.04.1740 Ole Skredder Ranni Ingebretsd.
05.05.1740 Hans Arns. Rogstad Ingeb. Eriksd.
20.07.1740 Ole Eriks. Bonæsvold Randi Pedersd. Moe
20.07.1740 Iver Peders. Storøesvold Ingebor Zachariæ datter
28.12.1740 Lars Hans. Aune Gunnild Ottesdatter
28.12.1740 Arne Arnesen Rostaden Maren Nielsd.

Oversikt Neste (1741-1760)