Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Horg sogn 1761-1774

 

Vielser Horg 1761

Dato Brudgommens navn Brudens navn
20.03.1761 Jon Jonsen Horg Marit Ingebrigtsd. Nortøme
10.04.1761 Knud Estens. Grinde Ingebor Olsd. Rogskaft
28.05.1761 Esten Ols. Lundemoe Marit Jonsd. Nortøme
03.07.1761 Niels Ols. Espaas Gunilsd Sivertsd. Reiten
08.10.1761 Ole Simons. Hovin Marit Eliasd. Østlyngen
08.10.1761 Henrik Ols. Forset Siri Haftorsd. Kieldstad
08.10.1761 Joen Rasmus. Midtlynghougen Beret Estensd. Kieldstad
29.10.1761 Bersvend Siverts. Krogstad Ingebor Pedersd. Foss

 

Vielser Horg 1762

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.04.1762 Ole Ols. Hovien Ingebor Baardsd. Krogstad
13.04.1762 Esten Lars. Midtlynge Ingbor Iversd. Vinsmælen
13.06.1762 Roald. Olsen Teigen Giertrue Jensd. Lund
20.06.1762 Halvor Ols. Rambraut Kari Olsd. Lund
27.12.1762 Bendix Halvors. Moum Ranney Jonsd. Lyngen

 

Vielser Horg 1763

Dato Brudgommens navn Brudens navn
14.04.1763 Erik Olsen Lund Anne Olsd. Valdum
14.04.1763 Mentz Thores. Vollum Beret Larsd. Midtlynge
01.05.1763 Peder Halvors. Evien Kari Eliasd. Østlynge
09.06.1763 Arnt Arnts. Nerøyen Enke Randi Eriksd. Foss
20.10.1763 Enkmd. Ole Olsen Boland Guri Arntsd. Grinde

 

Vielser Horg 1764

Dato Brudgommens navn Brudens navn
11.04.1764 Hans Hansen Østlyngmælen Giertrue Thomasd. Horig
21.06.1764 Esten Torstensen Moum Marit Arnsd. Nortøme
21.06.1764 Enkmd. Arent Vollegierdet Giertrue Haagensd. Hovien
25.06.1764 Ole Svends. Lyngen Gunild Andersd. Lunde
05.07.1764 Ole Haagens. Lundelykken Eli Johansd. Sørtøme
12.10.1764 Enkmd. Iver Haftors. Trotland Guru Olsd. Esphoug
19.10.1764 Johannes Eriks. Sørtøme Guru Olsd. Evien
09.11.1764 Asbiørn Peders. Lundemoe Beret Ellingsd. Øyen
28.12.1764 Even Otters. Vollum Ingbor Halvorsd. Fosshagen
28.12.1764 Enkmd. Torsten Midtlynge Brynild Haagensd. Kieldstad

 

Vielser Horg 1765

Dato Brudgommens navn Brudens navn
13.01.1765 Christopher Lars. Forset Beret Zachariasd. Horrig
25.03.1765 Anders LArs. Byeflaatten Ingri Olsd. Rambraut
28.03.1765 Esten Niels. Kieldstad Marit Halvorsd. Brelie
28.03.1765 Siver Jons. Lundemoe Kari Haagensd. Kieldstad
25.04.1765 Peter Anders. Lundemoe Eli Olsd. Lunde
31.05.1765 Peter Christoph. Øyen Enke Raney Karlsd. Sørtøme
06.06.1765 Enkemd. Lars Rogskaft Beret Simonsd. Hovien
12.06.1765 Peder Jens. Høiset Enke Beret Roaldsd. Rambraut
14.06.1765 Anders Lars. Grinne Marit Jensd. Nortøme
19.06.1765 Erik Arns. Foss Enke Kari Jonsd. Foss
29.08.1765 Hr. Lieut. Giertsen Frøken Thale Charlotte Motzfeld
23.10.1765 Esten Arents. Estenstad Marit Simonsd. Hovien
30.12.1765 Ole Niels. Løre Ingbor Jonsd. Lillehugdal
30.12.1765 Arent Arents. Rogskaft Ingbor Andersd. Byeflaatten

 

Vielser Horg 1766

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.01.1766 Esten Ingbrigts. Rogskaft Enke Ingrie Iversd. Gylland
03.02.1766 Ingbregt Jens. Hovien Enke Ranney Estensd. Sørtøme
02.04.1766 Enkmd. Anders Ivers. Hovien Enke Giertrud Jonsd. Hovien
22.05.1766 Anders Torstens. Krogstad Kari Estensd. Sørtøme
05.06.1766 Ole Jons. Grøtte Oloug Estensd. Metøme
19.06.1766 Jens Knuds. Lund Enke Beret Lundeaasen
19.06.1766 Enkemd. Hans Ols. Foss Kari Olsd. Rønningen
09.10.1766 Peter Jørgens. Ingbor Stephansd. Krogstad
25.10.1766 Iver Jons. Helgemoe Beret Johansd. Sørtøme
13.11.1766 Iver Anders. Rogskaft Magnild Hansd. Bye

 

Vielser Horg 1767

Dato Brudgommens navn Brudens navn
11.06.1767 Dragoun Halvor Halvors. Brelie Giertrud Haftorsd. Lund
17.06.1767 Soldat Niels Peders. Halgut Mari Iversd. Vinsmælen
25.06.1767 Lars Sivers. Nordtøme Kari Iversd. Nortøme
15.10.1767 Enkemd. Esten Arents. Hovien Kari Pedersd. Vollum
05.11.1767 Soldat Ingbregt Ismaels. Lynge Marit Pedersd. Vollum
19.11.1767 Jon Niels. Løre Ragnild Thomasd. Horg
28.12.1767 Soldat Hans Jons. Lynge Else Margrete Ismaelsd. Lynge
28.12.1767 Peder Steens. Hovien Enke Kari Rasmusd. Løvaas

 

Vielser Horg 1768

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.04.1768 Hr. Sorenskriver Bull Frøken Christine Motzfelt
28.03.1768 Arnt Ols. Eggen, Soldat Marit Nielsd. Kieldstad
05.04.1768 Soldat Ole Evens. Hovien Ingbor Angrimsd. Gylle
13.04.1768 Soldat Joen Eriks. Høysædet Marit Halvorsd. Evien
21.04.1768 Ole Eriksen Saugbakken Kari Iversd. Nordtøme
12.06.1768 Enkmd. Erik Ols. Lund Guru Jonsd. Lynge
10.11.1768 Enkmd. Biørn Rasmus. Buklev Kiersti Olsd. Løberg

 

Vielser Horg 1769

Dato Brudgommens navn Brudens navn
15.03.1769 Hr. Conhistorialraad og Sogne-Præst til Størdals Præstegield Peter Wessel Brown Frøken Thale Maria von Motzfeldt
28.03.1769 Enkemnd. Arent Ols. Eggen Elie Ingbregtsd. Moum
28.03.1769 Joen Anders. Lynge Anne Olsd. Grinne
25.05.1769 Peder Størkers. Lundemoe Kierstie Olsd. Eenlie
02.06.1769 Erik Ols. Krogstad Ingbor Andersd. Lynge
02.07.1769 Jens Arents. Baarten Enke Marit Roaldsd. Øyen
12.10.1769 Jens Eliassen Gylle Enke Ingebor Ingebregtsd. Gylle
?? Ole Andersen Løeberg Ingebor Olsd. Lund
10.11.1769 Iver Larsen Medlyngen Giertrue Joensd. Lyngen
28.12.1769 Peder Andersen Sørtøme Anne Andersd. Horrig

 

Vielser Horg 1770

Dato Brudgommens navn Brudens navn
22.03.1770 Ole Larsen Medtlyngen Ingebor Larsd. Vollum
05.04.1770 Sejert Svendsen Lyngen Ingebor Joensd. Nordtøme
23.04.1770 Anders Anders. Lund Ragnild Evensd. Horrig
06.06.1770 Hans Niels. Dahl Ingebor Halvorsd. Brelie
06.06.1770 Ole Ols. Evjen Karie Eriksd. Sørtøme
06.06.1770 Niels Enoksen Gyllum Beret Bersvendsd. Foss
20.06.1770 Baar Olsen Krogstad Giertrue Olsd. Hovien
28.06.1770 Enkemd. Erik Olsen Lund Ellie Rolvsd. Sneen

 

Vielser Horg 1771

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.01.1771 Ingebr. Wessels. Lund Guru Pedersd. Foss
21.03.1771 Peder Halvors. Sørtømme Guru Estensd. Moum
02.04.1771 Enkem. Ole Joensen Rambrout Karie Joensd. Løeberg
06.06.1771 Anders Peders. Krogstad Maret Estensd. Moumb
06.06.1771 And. Olsen Nordtømme Ragnild Tostensd. Moumb
13.06.1771 Erik Olsen Lund Kirsti Olsd. Krogstad
20.06.1771 Enkem. Esten Lars. Samdahl Sirie Wesselsd. Lund
17.10.1771 Frantz Halvorsen Brelig?? Elie Joensd. Waldum
31.10.1771 Roalf Peders. Rambrout Sirie Larsd. Samdahl
21.11.1771 Erik Olsen Horrig Ingeborre Larsd. Mitlyngen

 

Vielser Horg 1772

Dato Brudgommens navn Brudens navn
03.01.1772 Hr. Lieut. Jacob Motzfeldt Frøken Sophie Catharine Hejdmann
19.03.1772 Ole Nilsen Løren Gunild Evensd. Løren
02.04.1772 Johan Estensen Meetøme Guru Estensd. Sørtøme
02.04.1772 Anders Enocsen Gylland Kari Arnsd. Hofien
09.06.1772 Even Halvorsen Valdum Giertru Larsd. Lundemoe
18.06.1772 Arn Evensen!! Ræfsæt Enke Berit Simonsd. Rogskaft
05.11.1772 Erik Andersen Lund Marit Thomasd. Horrig
12.11.1772 Enkem. Joen Joens. Horrig Ragnil Halvorsd. Løngen
12.11.1772 Enkemd. Peder Ivers. Schiervold Ranej Iversd. Krogstadøyen
19.11.1772 Peder Olsen Vollum Giertru Arnsd. Krogstad
03.12.1772 Peder Halvorsen Brelie Berit Olsd. Vollum

 

Vielser Horg 1773

Dato Brudgommens navn Brudens navn
05.07.1773 Arne Lorensen Lium Gurue Olsd. Buchlev

 

Vielser Horg 1774

Dato Brudgommens navn Brudens navn
12.05.1774 Niels Jonsen Lund Marit Wesselsd. Vollum
13.05.1774 Ole Iversen Rogskaft Ragnil Ismaelsd. Løngen
24.05.1774 Roal Wesselsen Lund Gunil Haftorsd. Lund
09.06.1774 Enkmd. Iver Larsen Fosbakken Marit Toresd. Vollum
22.06.1774 Joen Ols. Rambrout Marit Joensd. Lund
01.07.1774 Enkmd. Ole Haagens. Lundelyken Enke Brønnil Andersd. Eggen
14.10.1774 Stephen Halvorsen Fos Anne Olsd. Krogstad
27.12.1774 Joen Pedersen Løngen Ingebor Arntsd. Skiervold

Oversikt Neste (1775-1787)