Kirkebok for Støren prestegjeld

Budal sogn 1754-1764

1754   1755  1756  1757  1758  1759  1760  1761  1762  1763  1764

 

Budal 1754

1754 den 25. Jul. blev Budals Kirke af Hr Dr Biskop Frederich Nannestad indviet og Kaldet Tre-Enigheds Kirke

Same dag døbt Peder Graneggens D. Dorothea. Sp. Biskopen, Jørg. Bernhoft, Mad. Bernhoft.

Dom. 8. Trin. conf. 48. intr. Jens Solumsvolds qde.
Begravet Erick Helges. Enmoen, 22 aar gl. og Joen Sverdals Søn, Peder, 22 uger gl.

Dom. 13. Trin. conf. 55. intr. Peder Graneggens qde.

 

Budal 1755

Dom. 1. p. Epiph. Conf. 20.

Tacksigelsens Fest. conf. 25. intr. Erick Sørmoens qde.
Døbt. Erick Sørmoens D. Maret. Sp. Jens Budalen og Else Birkaas.
Graffest. Ole Birkaasens D. Ane, 17 aar gl.

Dom. in Albis. conf. 47. intr. Ole Liens og Joen Enmoens qder.
Døbt. Joen Enmoens S. Knudt. Sp. Helge Enmoen, Kari Enodden.
item. Ole Liens D. Ragnild. Sp. Johan Backen, Ingrie ibid.

Dom. 2. Trin. conf. 76. intr. Siur Krigsvolds qde.
Døbt Siur Krigsvolds D: Maret. Sp. Hr. Hagerup, Maret Krigsvold.

Dom. 12. Trin. conf. 12. intr. Joen Sverdals qde.
Døbt. Joen Sverdals D: Gunild. Sp: Ole Enodden, Kari ibid.
Graffest Guri Ellevd: Hestflaat. 57 aar gl. og Lars Jens. Solemvold 1 aar 5 maaneder gl.

Dom. 19. Trin. conf. 104. intr. Arne Sverdals qde.
Døbt Arne Sverdals S. Ellev. Sp. Haagen Sverdal, Kirstie ibid.
item. Peder Nielss. Storliens uægte S. Niels. Sp. Per Storlien, Margret Birkaas.
Begravet Ragnille Enlien 53 aar gl.
Trolovet. Ole Ericks. Krigsv!! og Kierstie Larsd: Budal, Floftm: Jens Budal og Siur Krigsvold.

 

Budal 1756

Fest. Circumc. conf. 13.

Dom. in Albis. conf. 94. Publ abs. Giertrud Olsd. Birkaas.
Døbt. Peder Birkaas S. Peder. Sp. Ingbrigt Pladsen, Beret Løcken.
Begravet Kari Andersd. Brandeggen
og Erick Ols. Krigsvold 8 uger gl.

Die 29. Jun. copul. Steffen Peders. Enodden og Maret Estensd. Refset

Dom. 4. Trin. conf. 35. intr. Jens Budals og Peder Birkaas qder.
Døbt Jens Solumsvolds S. Lars. Sp. Ingbrigt Pladsen og Ingbor Moureggen??
item. Jens Budals D. Maret. Sp. Peder Storlien, Giertrud Budal.
Graffæst Ane Lilbudal 90 aar gl.
Same dag Copuleret Joen Hestflotten og Maret Michelsd. Birkaas.
item Ole Ericks. Krigsvold og Kierstie Larsd. Budal

Dom. 13. Trin. conf. 70. intr. Hans Dyrvolds og Jens Solemvolds qder.

Dom. 19. Trin. conf. 54.

 

Budal 1757

Dom. p. Circumc. conf. 5. Døbt Ole Budals S. Erick. Sp. Lars Budal og Maret ibid.
Graffæst Ingbor Kiønaasen 80 aar gl.

Dom: Invoc. conf. 9. intr. Joen Sverdals og Ole Budals qvinder.
Døbt Joen Sverdals D. Ane. Sp. Ole Enodden og Beret Sverdal.
Graffæst Hans Sverdal 85 aar gl.
Same dag Confirmeret:

1. Anders Lars. Volden 17 aar.
2. Peder Anders. Lilbudal 22 aar.
3. Peder Ols. Enodden 20.
4. Bersvend Ols. ibid. 18.
5. Esten Lars. Storbudal 19.
6. Peder Niels Storlien 22.
7. Jens Anders. Lilbudal 18.
8. Svend Pers. Bruback 17.
9. Ragnild Audensd. Enlie 17.
10. Kari Olsd. Gruben. 17.
11. Ingbor Joensd. Krigsvold 20.
12. Maret Larsd. Budal 17
13. Kirstie Olsd. Sverdal 20. aar.

Fest. Trin. conf. 112. intr. Ole Liens, Joen Hestflottens og Mathias Kiønaasens qder.
Døbt Ole Liens D. Kari. Sp. Erick Krigsvold, Maret ibid.
ita. Johan Backens D. Ingbor. Sp. Siur Krigsvold, Elie Løcken.
ita. Mathias Kiønaasens D. Ingbor. Sp. Helge Enmoen, Beret Budal.
ita. Erick Moens D. Beret. Sp. Peder Storlien, Maret Moen.
ita. Peder Niels. Storliens uægte S. Niels. Sp. Peder Birkaas, Giertrud Lilbudal.
Trolovet Peder Niels. Storlien og Giertrud Olsd. Birkaas, Floftm: Peder Storlien og Peder Birkaasen.

Dom. 10. Trin. conf. 20. intr. Johan Backens qde.
Døbt. Steffen Enoddens S. Peder. Sp. Esten Refset, Kirstie Sverdal.
Copul: Peder Niels. Storlien og Giertrud Olsd. Birkaas.
Graffæst Mathias Kiønaasen 48 aar. og Maret Enodden 29 aar gl.

Dom. 17. Trin. conf. 63.

 

Budal 1758

Fest. Circumcif. conf. 54.

Dom. Misceric. conf. 64. intr. Joen Hestflotts, Siur Krigsvolds og Ole Ols. Storøes qder.
Døbt. Siur Krigsvolds S. Khristopher. Sp. Kolben Enlie, Guri Brandeggen
item Ole Ols. Storøes S. Ole. Sp. Joen Hestflot, Ingrie Storøe.

Dom. 7. Trin. conf. 63. intr. Peder Brandeggens, Erick Storøegierdets, og Ole Liens, inderste, qder.
Døbt Peder Brandeggens S. Anders. Sp. Erick Nordmoen, Giertrud Sørmoen.
ita. Ole Liens Søn, Lars. Sp. Ole Lien, Beret ibid.
Graffæst Endre Hans. Dyrvold 4 aar 8 maaneder.

Dom. 19. Trin. conf. 89. intr. Arne Maureggens qde.

 

Budal 1759

Dom: Reminisc. confit. 60. introd: Erik Sørmoens og Peder Birkaasens qvder.
Døbt Peder Birkaasens S. Erik. Sp: Erik Moen, Kari Pladsen.
ita. Erik Sørmoens D. Ingebor. Sp: Ingebregt Bierkaas, Gunild Krigsvold.
Same Dag Confirmeret.

1. Ole Jonsen Hestflaat 17 aar.
2. Ingebregt Jons. ibid. 15 aar.
3. Joen Arens. Storlie 18.
4. Peder Ivers. Storsætter 17.
5. Guri Jensd. Budal 16.
6. Ingebor Olsd. Sverdal 16.
7. Kari Ingebregtsd. Eenli 19.
8. Anne Andersd. Lilbudal 17.
9. Inger Ingebregtsd. Eenlie 18.
10. Kiersti Olsd. Storlie 15.
11. Maret Peders D. Brubak 17.

Dom: Miseric. confit 71. Troloved Lars Audens. Eenlie med Gunild Larsd. Vollen. Forl: Anders Lillebudal, Even Lien.

Die 8 Julii. Bedeprædikken

Dom: 4 p: Trin: confit: 49. Copul: Lars Aundens. Eenlie og Gunild Larsd. Volden.

Fest: Mich: confit: 96. introd. Peder Niels. Kiønnaas qvde: Døbt Peder Kiønnaasen S: Ole. Sp: Peder Storlie, Gunild Brubak.
ita. Ole Liens S: Ingebregt: Sp: Arent Folstad, Kiersti Krigsvold.
Troloved Tarald Ols. Vagnild og Guru Colbanusd. Eenlie, Forl. Auden Eenlie, og Erik Krigsvold.

Dom: 16 p: Trin: confit: 7. Copuleret Ellev Anders. Lillebudal og Siri Ols Storøe.

 

Budal 1760

Taksigels. Fest Die 13 Jano: confit: 59. introd: Jens Budals, Ole Liens og Ellev Lillebudals qvder.
Døbt Jens Budals S: Svend, Sp: Lars Budal, Berit Storlien,
ita. Ellev Lillebudals D: Giertrue. Sp: Anders Lillebudal, Marit Budal.
ita. Ole Liens D: Ingri. Sp: Erik Krigsvold, Gunild ibid.

Dom: Miseric.: confit: 97. Gravfest Ole Eenlie 83 aar, Arent Ols. Hytpladsen 60 aar gl: itm. Berit Enodden 75 aar.

Die 14 April Copul: Tarald Ols. Eenlie og Guru Colbanus D. ibid:

Dom: 6 p: Trin: confit. 76: introd: Tarald Eenlies qvde.
Døbt Tarald Eenlies S: Ole. Sp: Colbanus Eenlie og Kari Pladsen.

Dom: 16 p: Trin: confit. 100. introd: Erik Sørmoens qvde.
Døbt Erik Sørmoens S: Ole .Sp. Lars Vollen, Berit Brandeggen,
itm. Guri Storøegierdets S: Erik. Sp. Ole Ols. Storøe, Marit Estensd.
Gravfest Haagen Sverdal 76 aar.

Dom: p: Nat. confit 22. introd: Jens Maureggens qvde.
Døbt Jens Maureggens S: Jens. Sp: Peder Bierkaas, og Guri Bakken.
itm. ?? (Ole) Krigsvolds D. Marit. Sp: Erik Krigsvold, Berit Lien.
Trolovet Lars Anders. Lillebudal og Kari Olsd.Eenlie. Forl: Auden Eenlie og Joen Sverdal.

 

Budal 1761

Dom: Miseric: introd: Ole Krigsvolds qvde. Døbt Hans Dyrvolds D: Kierstie. Sp: Ole Enodden, og Kari ibid:
Same Dag Confirmeret.

1. Hans Lars. Budal 16 aar.
2. Hans Jons. Sverdal 17 aar.
3. Ole Arents. Dyrvold 17.
4. Joen Evens. Lien 15.
5. Even Ols. Sten-broen 16.
6. Svend Hans. Hougen 17.
7. Kari Larsd. Budal 15.
8. Ragnild Pedersd. Brubak 15.
9. Lucia Olsd. Storøe 15.
10. Ingri Iversd. Storøesætter 16.
11. Marit Olsd. Bonesvold 15.
12. Guri Hansd. Hougen 15.

Gravfæst Marit Audensd. Eenlie 16 aar.

Fest: visit: Mar: conf: 73. introd: Hans Dyrvolds og Siur Krigsvolds qvder.
Døbt Siur Krigsvolds D: Guri. Sp: Peder Sundliesætter, og Kiersti Krigsvoldshougen.

Die 3 Jul: Copul: Lars Anders. Lillebudal og Kari Olsd. Eenlie.

Dom: 13. p: Trin. Confit: 15.

Dom: 19 p: Trin. confit: 106. Gravfæst Margret Bierkaas 41 aar.
Publ. absolv: Jens Anders. Lillebudal og Kierstie Olsd. Eenlie for begangne Leyermaal mod hinanden.
Fin: sacr: døbt Jens Anders. Lillebudals uægte S: Ole. Sp: Joen Sverdal og Kari Lillebudal.

 

Budal 1762

Dom: p. Circumcif: confit: 37. Trolovet Svend Lars. Budal og Berit Arentsd. Sætter. Forl: Johan Bakken og Jens Budal.

Dom: Oculi. conf. 5. introd: Ole Liens qde. Ole Krigsvoldshougens, Peder Kiønaasens, Ellev Lillebudals qder.
Gravfæst Gunild Brubak, 80, Ingri Pedersd. Sverdal, 16, Kiersti Siversdr. Sverdal 13 aar.
Døbt Ole Krigsvolds S: Jon. Sp: Colbanus Enlie, Guru Kolbens D:
it. Ellev Lillebudals S: Anders. Sp: Anders Lillebudal og Beret Storbudal.
it. Ole Liens D: Inger?? Sp: Ole Enodden, Beret Lykken.
it. Peder Kiønaasens D: Else. Sp: Lars Vold, Randi Kiønaas.
Trolovet Ole Jonsen Hestflot og Ragnild Oudensd. Enlie. Sp: Anders Lillebudal, Lars Enlie.

Dom: in albis: confit: 48.
Bapt. Ole Jonsen Hestflot S: Ouden. Sp: Jon Hestflot, Kari Enodd.
itm. Erik Sørmoens D. Anne. Sp: Anders Lillebudal, Giertrue ibid.

Die 19 April Trolovet Stephen Peders. Enod med Pige Ingbor Olsd. Lillebudal. Forlov: Anders Lillebudal, Joen Sverdal.
eod. Die Copul: Ole Jonsen Hestflot og Ragnild Audens D: Enlie

Dom: 2 p. Trin: conf: 22. Bapt. Jon Hestflots S: Peder. Sp: Ole Anshuus, Kari Enodd.
itm. Anders Storøes D: Marit. Sp: Madame Bernhoft, ?? Rognes.
itm. Jon Sverdals D: Kari. Sp: Jon Hestflot, Guri Sverdal.

Die 17. Jun: Copul. Stephen Peders. Enodd og Ingbor Olsd. Lillebudal.

Die 21. Jun: Copul: Svend Lars. Storbudal og Berit Arentsd. Sæter
eod. Die begravet Knud Enmoens qde gl: 74 aar.

Dom: 12 p: Trin: conf. 27.
Døbt Jens Budals D: Inger. Sp: Ellev Lilbudal og Siri ibid.
it: Anders Brandeggens D: !! Sp: Peder Brandeggen, Giertrue Moen.
introd: Anders Brandeggens qvde.

Dom: 17 P: Trin: Conf: 97. introd: Jens Budals, Ole Ols. Storøes, Jon Enmoens og Johan Bakkens qder.
Døbt Ole Olsen Storøes D: Margret. Sp: Ole Hestflot, Marit Storøe.
it: Lars Enliens D: Ragnild. Sp: Ouden Enlie, Anne ibid.
it: Johan Bakkens S: Ellev. Sp: Jon Sætter, og Guri Bakken.
it. Jon Enmoens S: Knud. Sp: Ingbregt Enlie, Randi Brubak.

 

Budal 1763

Fest. Epiph: conf: 22. introd: Lars Enliens og Lars Budals qder. Døbt Lars Lillebudals S: Anders. Sp. Anders Lillebudal, Kari Pladsen.
Gravfæst Colbanus Enlie 63 aar, Ole Brubak 74 aar.

Dom: invoc: conf: 2. Døbt Svend Storbudals D: Ingebor, Sp: Lars Budal, Marit Budal, begravet Marit Olsd. Krigsvold 12 aar.

Dom: miseric: conf: 72. introd: Svend Storbudals qde.
Begravet Anders Brandeggens D: Anne 8 maaneder gl. Jens Storbudals D: Ingbor 13 aar.

Dom: 10 p: Trin: conf: 63. Publ. absolv: Marit Persd. Hougen for leyermaal med Soldat Ole Mathiasen Hougen.
Begravet gl: Halvor Bones 84 aar.
it: Ole Mathiasens uægte D: Ingbor 12 uger gl:
Gravfæst Jens Storbudals D: Ingbor og Jon Sverdals D: Kari 7 maaneder.
Holdt Confirmat. med disse 10 Efterskrevne.

Drengene
1. Svend Eriksen Moen 16.
2. Arent Peders. Hougen 16.
3. Anders Peders. Solem 16.
4. Halvor Olsen Storøe 14.
5. Jens Evens. Hougen 18.

Pigerne
6. Guri Jens D: Storbudal 15 aar.
7. Olava Eriksd. Moe gl. 15 aar.
8. Guru Ols D: Storlie 16 aar.
9. Kari Olsd. Bonesvold 17 aar.
10. Kiersti Andersd. Lillebudal 17 aar.

Fest. Mich: conf: 73.
Døbt Stephen Enoddens D: Marit. Sp. Ole Enod, Kari ibid.
Begravet Arn Sverdals S: Ellev 8 aar.

 

Budal 1764

Fest: epiph: conf: 37. introd: Hans Dyrvolds qde efter dødfød barn.. it: Stephen Enoddens qde.

Dom: Læt: conf: 100. introd: Anders Kiønaasens, Lars Enliens, Svend Budals qder.
Døbt Lars Enliens S: Ouden, Sp: Ouden Enlie, Siri Vold.
it. Svend Budals S: Lars. Sp: Johan Bakken, Inger ibid.
it. Anders Kiønaasens S. Jens. Sp: Peder Brandeggen, Beret ibid.
it: Jon Sverdals D: Kari. Sp: Lars Budal, Marit Hestflot.
Gravfæst Esten Eriks. Krigsvold 38 aar.

Dom: 3 p: Trin: conf. 46. introd: Jon Sverdals, Siver Krigsvolds og Ole Krigsvoldshougens qder.
Døbt Siver Krigsvold S: Esten. Sp: Svend Vollum, Guru ibid.
it: Ole Krigsvoldhougens S: Hans. Sp: Lars Budal, Marit ibid.
Trolovet Peder Olsen Enodden med Guri Jens D: Budal. Forloft: Ouden Enlie, Hans Hougen.

Dom: 16 p: Trin: conf: 135.
Bapt. Peder Niels. Kiønaasens D: Kirsti. Sp: Stephen Enodd og Siri Lillebudal.
Trol. Peder Peders. Kiønaasen med Kari Ols D: Enodd. Forl: Ouden Enlie, Ole Enodd.


Oversikt Neste (1765-1774)