Fra en tvistesak i Soknedal i 1702

Under en tvistesak i Soknedal i 1702, om beiterett for hester og svin på Fossumsmoe, mellom Fossum, på den ene siden, og Ertshus – Anshus – Aasenhus og Hanshus på den andre siden kom det fram noen opplysninger om alder og slektskap som jeg vil dele med andre. Jeg finner ikke disse opplysningene i bygdaboka. Håper det er av interesse. Saken er på over tredve sider.

Haukdalen 24.01.2007
Jan Ove Larsen

  1. Peder Siursen Gildset ca. 80 år i 1702. Oppdragen på gården Anshus, og var der boende i 40 år, sammen med faren i sin barndom.
  2. Ole Sihuersen Svinaahes (Svinsås), 92 år i 1702. Født på Anshus ca. 1610.
  3. Jens Arensen Gynnild. 66 år i 1701 (Manntall). Kom til Soknedal i 1662, og frem til 1673 i Gauldalske Compagnie, og var 11. år Rittmester i samme Prestegjeld, og var boende på Hage.
  4. Joen Arntsen Dragset. 48 år i 1702. Født i 1654 på Haugen (Nordistu).
  5. Erick Joensen Dragset (Nordpå), død 16 år før 1702 (ca.1686).
  6. Joen Ericksen Dragset (Nordpå). 60 år i 1702.
  7. Oluf Olufsen Hugaas (Sæter) over 80 år i 1702. 87 år i 1701 manntallet.
  8. Ingebregt Kiøtderøe. 62 år i 1702. Født ca. 1640 på Aasenhus.
  9. Ingbret Toresen Indset sin søster er boende på Anshus, Ollaug Toresdatter.
  10. Joen Joensen Nyhus. 50 år i 1702. Født ca.1652, og hans fader Joen er født på Anshus, men bodde på Fossum i noen år, og flyttet så til en annen gård.

-----