Bones i Støren

Hermann Aune sier i Bygdebok for Støren at Bones ligger "som en borg mot himmelbrynet".
(Foto: P. Trotland)

Bones før og nå

Bones er den eneste gården i Støren som nevnes i sagaene. Orm Lyrgja som bodde her på slutten av 900-tallet, hadde slik vakker kone. Hun het Gudrun og var fra Lund i Horg. Folk kalte henne for Lundesola. Da den kvinnekjære Håkon Jarl kom på besøk i Gauldalen i 995, ville han ha tak i henne og sendte trelle sine oppover til Bones. Men Orm Lyrgja sørget for god mat og rikelig med skjenk til trellene så han fikk områ seg. Han fikk sammen folk, og trellene måtte reise uten Gudrun. Trellene truet med at de skulle komme igjen og tukte bonden på Bones. Men Orm Lyrgja skar hærpil og sendte ut, og Halldor på Skjerdingstad i Melhus reiste bøndene der. Følgen var et opprør som kostet Håkon Jarl livet.

(Etter Hermann Aune)