Folketelling 1825, Budal

Gård Fornavn Etternavn Stand/Næring Alder Anmerkning
Storøe Ole Arntsen Gaardmand 55  
Storøe Ingeborg Roaldsd. Kone 45  
Storøe Anders Rolvsen Tjenestedreng 17  
Storøe Margrethe Joensd. Tjenestepige 21??  
Storøe Gudmund Arentsen Inderst, Snedker 42 Blind
Storøe Kari Olsd. Kaarenke 67  
Storøe Hans Christoffersen Gaardmand 35 Enkemand
Storøe Marit   Datter ??  
Storøe Christoffer   Søn 5  
Storøe Kari   Datter 3  
Storøe Arent Hansen Tjenestedreng 32  
Storøe Kjerstie Christoffersd. Tjenestepige 22  
Storøe Hans Arentsen Kaarmand 46  
Storøe Marit Hansd. Kone 59  
Storøe Erik Christoffersen Inderst 25  
Storrøssæter Iver Pedersen Gaardmand 52  
Storrøssæter Marith Ingebrigtsd. Kone 48  
Storrøssæter Peder Iversen Søn 19  
Storrøssæter Ingebrigt Iversen Søn 17  
Storrøssæter John Iversen Søn 15  
Storrøssæter Karie Iversd. Datter 10  
Storrøssæter Karie Johnsd. Kaarenke 76  
Svardahl John Olsen Gaardmand 48  
Svardahl Marith Andersd. Kone 49  
Svardahl Ole Johnsen Søn 13  
Svardahl Anders Johnsen Søn 10  
Svardahl Peder Johnsen Søn 8  
Svardahl Gunnild Johnsd. Datter 21  
Svardahl Karie Johnsd. Datter 16  
Svardahl Anders Andersen Inderst 37  
Svardahl Arent Arentsen Husmand 35  
Svardahl Berith Svendsd. Kone 35  
Svardahl Arent Arentsen Søn 1  
Svardahl Lars Olsen Gaardmand 45  
Svardahl Ingeborg Iversd. Kone 41  
Svardahl Ole Larsen Søn 15  
Svardahl Erik Larsen Søn 14  
Svardahl Ingebrigt Larsen Søn 11  
Svardahl Peder Larsen Søn 6  
Svardahl Iver Larsen Søn 4  
Svardahl Gunnild Larsd. Datter 13  
Svardahl Karie Larsd. Datter 9  
Svardahl Anders Olsen Husmand 41  
Svardahl Gunnild Christoffersd. Kone 36  
Svardahl Gunnild Andersd. Datter 10  
Svardahl Olava Christiansd. Inderst 31 Ugift
Svardahl Berith Johnsd. Datter 2 Uægte
Dyrvold Hildbrand Arentsen Gaardmand 38 Enkemand
Dyrvold Arent Hildbrandsen Søn 10  
Dyrvold Jens Hildbrandsen Søn 3  
Dyrvold Anders Hildbrandsen Søn 1/2  
Dyrvold Ingeborg Hildbrandsd. Datter 14  
Dyrvold Hans Arentsen Inderst 39  
Dyrvold Marith Arentsd. Tjenestepige 33  
Dyrvold Ingeborg Hildbrandsd. Kaarenke 73  
Hestfloth Lars Andersen Gaardmand 55  
Hestfloth Gunnild Hansd. Kone 69  
Hestfloth Anders Larsen Søn 30  
Hestfloth Marith Pedersd. Kone 32  
Hestfloth Lars Andersen Søn 5  
Hestfloth Peder Andersen Søn 3  
Hestfloth Margreth Arentsd.   41 Krøbling
Hestfloth Haagen Johnsen Gaardmand 59  
Hestfloth Sirie Larsd. Kone 60  
Hestfloth John Pedersen Søn 27  
Hestfloth Lars Pedersen Søn 14  
Hestfloth Marith Pedersd. Datter 24  
Hestfloth Gunnild Pedersd. Datter 20  
Hestfloth Mikkel Johnsen Kaarmand 65  
Brobak Elling Jørgensen Gaardmand 43  
Brobak Gjerttru Iversd. Kone 44  
Brobak Jørgen Ellingsen Søn 9  
Brobak Peder Hansen Tjenestedreng 25  
Brobak Gurie Ellingsd. Tjenestepige 15  
Brobak Arent Johnsen Inderst 23  
Brobak Marith Johnsd. Kaarenke 75  
Nordre Enlie Lars Ingebrigtsen Gaardmand 55  
Nordre Enlie Ingeborg Pedersd. Kone 45  
Nordre Enlie Ingebrigt Larsen Søn 23  
Nordre Enlie Peder Larsen Søn 16  
Nordre Enlie Lars Larsen Søn 5  
Nordre Enlie Gunnild Larsd. Datter 20  
Nordre Enlie Gurie Larsd. Datter 13  
Nordre Enlie Berith Larsd. Datter 9  
Nordre Enlie Kjerstie Larsd. Datter 3  
Nordre Enlie Auden Ingebrigtsen Inderst 44  
Nordre Enlie John Ingebrigtsen Inderst 46 Svag
Søndre Enlie Ingebrigt Iversen Gaardmand 56  
Søndre Enlie Marith Johnsd. Kone 57  
Søndre Enlie Iver Ingebrigtsen Søn 29  
Søndre Enlie Esten Ingebrigtsen Søn 26 Skredder
S. Enlie Thore Iversen Gaardmand 55  
S. Enlie Marith Johnsd. Kone 57  
S. Enlie Maren Thoresd. Datter 20  
S. Enlie Colbanus Taraldsen Inderst 62  
S. Enlie Enge Nielsd. Inderst 36  
S. Enlie Johan Nielsen Gaardmand 28  
S. Enlie Lisbeth Andersd. Kone 24  
S. Enlie Gunnild Nielsd. Tjenestepige 16??  
S. Enlie Gunnild Johansd. Kaarenke 65??  
S. Enlie Kjerstie Nielsd. Inderst 39 Enke
S. Enli Jens Pedersen Gaardmand 40  
S. Enli Berith Olsd. Kone 36  
S. Enli Peder Jensen Søn 10  
S. Enli Ole Jensen Søn 4  
S. Enli Gurie Jensd. Datter 7  
Solumsvold Jens Evensen Gaardmand 46  
Solumsvold Sirie Andersd. Kone 44  
Solumsvold Even Jensen Søn 1  
Solumsvold Oloug Jensd. Datter 14  
Solumsvold Karie Jensd. Datter 12  
Solumsvold Dordie Jensd. Datter 9  
Solumsvold Marith Jensd. Datter 4  
Solumsvold Lars Evensen Husmand 37  
Solumsvold Ellie Christoffersd. Kone 27  
Solumsvold Even Larsen Søn 6  
Hytteplads Esten Andersen Husmand 48  
Hytteplads Berith Roaldsd. Kone 52  
Hytteplads Jens Estensen Søn 18  
Hytteplads Roald Estensen Søn 16  
Hytteplads Berith Estensd. Datter 10  
Hyttehoug Erik Pedersen Husmand 66  
Hyttehoug Karie Larsd. Kone 46  
Hyttehoug Lars Eriksen Søn 16  
Hyttehoug Ingrie Eriksd. Datter 21  
Hyttehoug Margrete Eriksd. Datter 10  
Hyttehoug Berith Eriksd. Datter 3  
Fremstuvold Ole Iversen Husmand 48 ?? Christian Boenes
Fremstuvold Marith Telløvsd. Kone 54  
Fremstuvold Iver Olsen Søn 17  
Fremstuvold Esten Olsen Søn 10  
Sætermoen Ingebrigt Olsen Husmand 51  
Sætermoen Marith Olsd. Kone 52  
Sætermoen Anne Arentsd. Tjenestepige 13  
Endahlen Ingebrigt Olsen Husmand 66  
Endahlen Ingeborg Pedersd. Kone 56  
Endahlen Ole Ingebrigtsen Søn 36  
Endahlen Gjertru Nielsd. Kone 36  
Endahlen Ole Ingebrigtsen Søn 27  
Endahlen Gunnild Ingebrigtsd. Datter 17  
Endahlen Ingebrigt Olsen Søn 5  
Endahlen Niels Olsen Søn 1  
Endahlen Ingeborg Olsd. Datter 9  
Endahlen Berith Olsd. Datter 7  
Endahlen Ole Halvorsen Inderst 21 Skomager
Bjørbækvold Jacob Svendsen Husmand 61  
Bjørbækvold Anne Ingebrigtsd. Kone 69  
Bjørbækvold Svend Larsen Husmand 41 Maler
Bjørbækvold Marith Arentsd. Kone 35  
Bjørbækvold Jacob Svendsen Søn 3  
Enmoe Ole Larsen Husmand 74  
Enmoe Randie Sivertsd. Kone 64  
Enmoe Lars Olsen Søn 45  
Enmoe Kjerstie Larsd. Kone 39  
Enmoe Marith Larsd. Datter 11  
Enmoe ?? Larsd. Datter 9  
Enkrogen Peder Arentsen Husmand 52  
Enkrogen Ingrie Jørgensd. Kone 45  
Enkrogen Arent Pedersen Søn 6  
Enkrogen Jørgen Pedersen Søn 3  
Enkrogen Karie Pedersd. Datter 14  
Enkrogen Marith Pedersd. Datter 9  
Dahl Lars Pedersen Husmand 33  
Dahl Marith Larsd. Kone 43  
Dahl Peder Larsen Søn 2  
Dahl Lars Larsen Søn 1  
Dahl Anne Arentsd. Enke 76 Fattig
Mælen John Jørgensen Husmand 35 Nyebygger
Mælen Margreth Pedersd. Kone 25  
Mælen Jørgen Johnsen Søn 3  
Enodden Peder Stephensen Gaardmand 68  
Enodden Marith Sivertsd. Kone 71  
Enodden Stephen Pedersen Søn 43  
Enodden Marith Pedersd. Datter 31  
Enodden Hans Olsen Inderst 25 Jæger
Enodden Marith Olsd. Tjenestepige 16  
Enodden Ole Pedersen Gaardmand 57  
Enodden Gjertru Erichsd. Kone 48  
Enodden Peder Olsen Søn 7  
Enodden Kjersti Olsd. Datter 22  
Enodden Karie Olsd. Datter 19  
Enodden Gunnild Olsd. Datter 16  
Enodden Anne Olsd. Datter 13  
Enodden Anders Ingebrigtsen Tjenestedreng 20  
Enodden Bersvend Pedersen Inderst 41  
Løkkesmoen Ole Stephensen Husmand 51 Uhrmager
Løkkesmoen Sirie Rasmusd. Kone 49  
Løkkesmoen Stephen Olsen Søn 13  
Løkkesmoen Ingeborg Olsd. Datter 28  
Løkkesmoen Karie Olsd. Datter 16 E: 10 år
Bakken Johan Ellevsen Gaardmand 27  
Bakken Berith Haldosd. Kone 26  
Bakken Ellev Johansen Søn 4  
Bakken Gunnild Johansd. Datter 2  
Bakken Anders Estensen Tjenestedreng 25  
Bakken Ragnild Ingebrigtsd. Tjenestepige 23  
Bakken Berith Bersvendsd. Tjenestepige 20  
Bakken Peder Ellevsen Inderst 25 Jæger
Bakken Kjersti Johansd. Kaarqvinde 71  
Bakken Ingebrigt Ellevsen Husmand 24 Nybygger
Bakken Gurie Larsd. Kone 28  
Bakken Gunnild Ingebrigtsd. Datter 1  
Bjerklie Arent Svendsen Gaardmand 58  
Bjerklie Gølloug Johansd. Kone 61  
Bjerklie Svend Arentsen Søn 25  
Bjerklie Gølloug Pedersd. Kone 36  
Bjerklie Johan Arentsen Søn 21  
Bjerklie Berith Arentsd. Datter 34  
Bjerklie Kjerstie Arentsd. Datter 14  
Bjerklie Johan Bersvendsen Gaardmand 35  
Bjerklie Gjertru Olsd. Kone 35  
Bjerklie Bersvend Johansen Søn 4  
Bjerklie Ingeborg Johansd. Datter 3  
Bjerklie Kjersti Johansd. Datter 1  
Bjerklie Sirie Pedersd. Tjenestepige 29  
Bjerklie Marith Bersvendsd. Tjenestepige 12  
Krigsvold Anders Svendsen Gaardmand 54  
Krigsvold Gunnild Eriksd. Kone 52  
Krigsvold Svend Pedersen Tjenestedreng 22  
Krigsvold Sirie Andersd. Tjenestepige 30  
Krigsvold Marith Pedersd. Tjenestepige 12  
Storbækken Sivert Pedersen Husmand 36 Nybygger
Storbækken Margreth Olsd. Kone 43  
Storbækken Peder Sivertsen Søn 13  
Storbækken Ole Sivertsen Søn 1/4  
Storbækken Marith Sivertsd. Datter 8  
Storbækken Anders Olsen Inderst 38  
Storlie Haagen Thoresen Gaardmand 46  
Storlie Randie Nielsd. Kone 43  
Storlie Thore Haagensen Søn 5  
Storlie Peder Haagensen Søn 2  
Storlie Ingeborg Haagensd. Datter 12  
Storlie Peder Thoresen Husmand 42  
Storlie Marith Ingebrigtsd. Kone 42  
Storlie Thore Pedersen Søn 13  
Storlie Gurie Pedersd. Datter 3  
Storlie Christian Thoresen Tjenestedreng 29  
Storlie Ingeborg Pedersd. Kaarenke 66  
Storlie Thore Thoresen Inderst 34  
Storlie Gurie Ellevsd. Kone 29  
Storlie Esten Thoresen Søn 8  
Storlie Thore Thoresen Søn 2  
Storlie Ingeborg Thoresd. Datter 5  
Storlie Ingul Telløvsen Gaardmand 47  
Storlie Ingrie Pedersd. Kone 46  
Storlie Telløv Ingulsen Søn 12  
Storlie Peder Ingulsen Søn 5  
Storlie Berith Ingulsd. Datter 15  
Storlie Gurie Ingulsd. Datter 8  
Storlie Karie Telløvsd. Inderst 46 Daglejer, fattig, ugift
Storlie Ole Persen Uægte 10  
Brandeggen Peder Johnsen Gaardmand 43  
Brandeggen Anne Pedersd. Kone 38  
Brandeggen John Pedersen Søn 8  
Brandeggen Peder Pedersen Søn 6  
Brandeggen Erich Pedersen Søn 3  
Brandeggen Gjertru Olsd. Tjenestepige 28  
Brandeggen Kjerstie Johnsd. Inderst 35 ugift
Brandeggen Berith Sivertsd. Datter 7 uægte
Lillebudal Anders Larsen Gaardmand 62  
Lillebudal Gølloug Jørgensd. Kone 48  
Lillebudal Lars Andersen Søn 20  
Lillebudal Karie Andersd. Datter 31  
Lillebudal Margrethe Andersd. Datter 16  
Lillebudal Sivert Olsen Inderst 35 Skindfældmager
Lillebudal Peder Larsen Husmand 55  
Lillebudal Marith Olsd. Kone 45  
Lillebudal Lars Pedersen Søn 24  
Lillebudal Karie Pedersd. Datter 21  
Lillebudal Telløv Jensen Inderst 24 Fattig
Lillebudal Anders Ellevsen Gaardmand 64  
Lillebudal Karie Johnsd. Kone 62  
Lillebudal Ellev Andersen Søn 38  
Lillebudal Berith Larsd. Kone 31  
Lillebudal Anders Ellevsen Søn 2  
Lillebudal Kari Ellevsd. Datter 4  
Lillebudal Kiersti Andersd. Datter 32  
Lillebudal Gjertru Andersd. Datter 27  
Lillebudal Ole Arntsen Husmand 76  
Lillebudal Anne Olsd. Kone 69  
Lillebudal Arent Olsen Søn 39  
Lillebudal Berith Estensd. Kone 29  
Lillebudal Gjertru Arentsd. Datter 1  
Lillebudal Marith Arentsd. Inderst 67  
Storbudal Svend Jensen Gaardmand 66  
Storbudal Ragnild Larsd. Kone 63  
Storbudal Lars Svendsen Søn 33  
Storbudal Gurie Olsd. Kone 25  
Storbudal Svend Larsen Søn 4  
Storbudal Ingebrigt Svendsen Søn 26 Jæger
Storbudal Svend Svendsen Søn 20  
Storbudal Gunnild Svendsd. Datter 30  
Storbudal Anne Svendsd. Datter 24  
Storbudal Lars Svendsen Gaardmand 62  
Storbudal Kjerstie Pedersd. Kone 51  
Storbudal Svend Larsen Søn 20  
Storbudal Peder Larsen Søn 14  
Storbudal Lars Larsen Søn 11  
Storbudal Karie Larsd. Datter 16  
Storbudal Anne Andersd. Tjenestepige 20  
Budahlsplads Hans Johnsen Husmand 60  
Budahlsplads Kjersti Olsd. Kone 52  
Budahlsplads John Hansen Søn 27 Skredder
Budahlsplads Ole Hansen Søn 22 Skomager
Budahlsplads John Hansen Søn 16  
Budahlsplads Kjersti Hansd. Datter 19  
Budahlsplads Ragnild Hansd. Datter 12  
Tovmoe Peder Pedersen Husmand 56  
Tovmoe Ingeborg Svendsd. Kone 60  
Tovmoe Peder Pedersen Søn 19  
Tovmoe Berith Pedersd. Datter 32  
Bjerkenaas Peder Olsen Gaardmand 53 Enkemand
Bjerkenaas Kjerstie Pedersd. Datter 21  
Bjerkenaas Gunnild Pedersd. Datter 13  
Bjerkenaas Svend Hansen Tjeneste 18  
Bjerkenaas Ole Pedersen Kaarmand 73  
Bjerkenaas Kjerstie Andersd. Kone 78  
Bjerkenaas Peder Pedersen Husmand 57  
Bjerkenaas Sirie Nielsd. Kone 61  
Bjerkenaas Niels Pedersen Søn 21  
Bjerkenaas Kjerstie Pedersd. Inderst 61 Fattig
Bjerkenaas Peder Pedersen Inderst 35  
Kjønaas Mathias Pedersen Gaardmand 42  
Kjønaas Marith Olsd. Kone 45  
Kjønaas Peder Mathiasen Søn 14  
Kjønaas Ole Mathiasen Søn 12  
Kjønaas Lars Mathiasen Søn 10  
Kjønaas Mathias Mathiasen Søn 7  
Kjønaas Svend Mathiasen Søn 5  
Kjønaas Peder Mathiasen Søn 3  
Kjønaas Gurie Mathiasd. Datter 15  
Kjønaas Ole Pedersen Husmand 66  
Kjønaas Ingeborg Andersd. Kone 43  
Kjønaas Ingebrigt Olsen Søn 10  
Kjønaas Anders Olsen Søn 3  
Kjønaas Gunnild Olsd. Datter 13  
Kjønaas Gurie Olsd. Datter 6  
Kjønaas Else Pedersd. Inderst 63 Fattig
Kjønaas Ole Olsen Husmand 38 Nybygger
Kjønaas Gjertru Johnsd. Kone 35  
Kjønaas Ole Olsen Søn 8  
Kjønaas Kjersti Olsd. Datter 5  
Kjønaas Karie Olsd. Datter 3  
Moen John Olsen Gaardmand 65  
Moen Elli Ellingsd. Kone 67  
Moen Elling Johnsen Søn 35  
Moen John Johnsen Søn 24  
Moen Kjerstie Johnsd. Datter 32  
Moen Gølloug Johnsd. Datter 29  
Moen Ole Johnsen Gaardmand 37  
Moen Gjertru Andersd. Kone 29  
Moen John Olsen Søn 8  
Moen Ellie Olsd. Datter 9  
Moen Margreth Olsd. Datter 5  
Moen Gølloug Olsd. Datter 3  
Moen Ole Larsen Gaardmand 41  
Moen Karie Thoresd. Kone 37  
Moen Lars Olsen Søn 13  
Moen Thore Olsen Søn 6  
Moen Svend Olsen Søn 1  
Moen Ingeborg Olsd. Datter 12  
Moen Gjertru Olsd. Datter 10  
Moen Kjerstie Olsd. Datter 4  
Moen Lars Olsen Kaarmand 67 Fattig of Svage
Moen Gjertru Svendsd. Kone 76  
Moen Berith Larsd. Gaardkone 60 Enke
Moen Lars Nielsen Søn 26 Jæger
Moen Karie Nielsd. Datter 32 Ugift
Moen Berith Pedersd. Datter 10 Uægte
Volden Lars Andersen Gaardmand 54  
Volden Marith Johnsd. Kone 42  
Volden Anders Larsen Søn 9  
Volden Oloug Ingebrigtsd. Datter 13  
Volden Jens Andersen Husmand 42  
Volden Gunnild Arentsd. Kone 35  
Volden Karie Jensd Datter 4  
Raphoug Ole Olsen Husmand 47  
Raphoug Gjertru Pedersd. Kone 52  
Raphoug Ole Olsen Søn 15  
Raphoug Margreth Olsd. Datter 10  
Raphoug Berith Olsd. Datter 5  
Raphoug Sirie Olsd. Datter 24 ugift, Søn Peder uægte
Raphoug Peder Estensen Søn 1  
Raphoug Berith Pedersd. Uægte 6  
Raphoug Peder Sivertsen Lægdslem 56