Manntallet 1701, Budal i Singsaas Sogn

Manntallet er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal, etter initiativ av Gauldalsgruppa i DIS Sør-Trøndelag.

Oppsidernes eller Leilendings Stand
og Vilkor
Gaardens eller Platzernes Navne Opsidernes eller Leylendings Navne Deris Alder Deris Sønners Navne og huor de findes Deris Aar og Alder Tieniste Karle eller Drenge Deris Alder
  Løchen øde          
  Backen Johan Ellufsen 52. Ouden Johansen 23.    
        Elluf Johansen 13.    
        Peder Johansen 11.    
  Biercklj Anders Olszen 50. Erick Andersen 1 ½.    
  Krigswold Peder Arensen 46. Hans Pedersen 8.    
        Michell Pederse: 6.    
        Olle Pedersen 4.    
  Storlj Olle Halvorsen 76.     Svend Hanse: Soldatt 32.
            Erich Hansen 16.
            Lars Jenszen 8.
  BrandEggen Enchen   Esten Evense: wanhelsig 16.    
        Gudmund Evense: 12.    
        Svend Evense: 10.    
  Budahl Enchen   Elluf Pedersen u=ferdig 29.    
        Anders Pedersen Res:Soldat 24.    
  Budahl Jacob Svendsen 67. Svend Jacobsen Soldatt 23. Joen Joenszen Wold 16
  Budahl Lars Evensen 51. Svend Larsen 23.    
        Nielsz Larsen 16.    
  Bierchenaas Erick Pedersen 51. Peder Ericksen 10.    
  Wold Encken   Peder Mathiasen 27. Olle Ingbretszen 12.
        Olle Mathiasen 22.    
  Wold Jens Andersen 66.        
    og          
    Niels Jensen 28. Jens Nielszen 2.    
  Moe Peder Olsen 51. Olle Pedersen 8.    
  Moe Enchen   Jens Iversen 29.    
        Lars Iversen 18.    
               
               
  Huusmend og Løsse Folch i Budal, 1701.      
               
Saugmester Bachen Peder Erichse: Sørløchen 34.     Erich Erichsen 20.
Saugmester   Hans Joense: Jempt 50.        
Dragon Budahl Olle Pedersen 50. Peder Olszen 10.    
Soldatt og Saugmester Wold Olle Haagensen 44.        
  Moe Nielsz Olszen Haugen 70.